dề thi olympic tiếng anh đề thi Tiếng Anh 5

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1051       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
pzgjxq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/5/2011 6:53:17 PM
Loại file
doc
Dung lượng
2.66 M
Lần xem
0
Lần tải
1051

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

PHÒNG GD_ĐT PHÚ GIÁO
ĐỀ OLYMPIC TIẾNG ANH
PHẦN I: NGHE HIỂU(10 điểm)
Bài tập 1: Em hãy nghe và chọn True (T) hoặc False (F)
1.Peter visited Do Son yesterday. ( (
2. He went there with Alan. ( (
3. They went swimming. ( (
4. They bought many things. ( (
Bài tập 2: Em hãy nghe và đánh dấu (() vào dưới tranh nghe được:
1.
 


2.  


3.

Li Li

Nam

Peter

Mai


PHẦN II: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ có một từ khác với các từ còn lại:
Ví dụ: A. student B. pink C. blue D. red
1. A. mokey B. tiger C. in D. elephant
2. A. small B. big C. large D. where
3. A. he B. she C. we D. my
4. A. book B. ruler C. pink D. pencil
5. A. sing B. dance C. draw D. book
6. A. can’t B. isn’t C. don’t D. he’s
7. A. farmer B. school C. worker D. teacher
8. A. England B. Vietnam C. Singaporean D. America
9. A. milk B. bread C. chicken D. fish
10. A. sang B. danced C. wrote D. drew
Bài tập 2: Em hãy khoanh tròn A,B hoặc C và điền vào chỗ trống:
1. Do you like monkeys ?
…………………………
A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I can
2. How ………. is it from A to B ? – It’s about 5km.
A. far B. old C. many
3. What are ………. ? – They are my pictures.
A. it B, that C. those
4. I have a/ an ……… - You should stop eating
A. headache B. stomachache C. cold
5. I have a headache. – You should …………………….
A. take some aspirins B. go to the dentist. C. stop eating
6. What do you usually do in ………. ? – I usually go skiing.
A. summer B. winter C. autumn
7. My birthday is …….. November 9th 2000
A. in B. on C. at
8. Linda is from London. So she’s ……..
A. English B. England C. American
9. Yesterday, Nga ….. to me a letter.
A write B. writes C. wrote
10. They are …… now.
A. sing B. singing C. sang
PHẦN III: ĐỌC HIỂU
Bài 1: Em hãy đọc đoạn văn sau và đánh dấu (() vào ô trống các câu đúng hoặc sai theo nội dung đoạn văn.
My name is Lan. I’m a student at Quang Trung Primary School, in Binh Duong.
In my family, there are five people, they are: my parents, my brother, my sister and me. My father is an engineer, he works all week but my mother is a worker, she works from Monday to Saturday, she’s at home on Sunday.
My brother, my sister and me are students, so we go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. On Saturday and Sunday, we stay at home and do our homeworks and play hide and seek too.
In the evenings, I and my brother read books and pictures books and my sister draws the pictures. My parents often watch TV in the evenings and all of us go to bed at 9.30 p.m.


statement
T
F

1
Lan is a student at Nguyen Hue Primary School, in Binh Duong

(

2
There are four people in her family3
Her father is a doctor and her mother is a worker4
Lan, her sister and her
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

de-thi-olympic-tieng-anh.doc[2.66 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN