Đề thi Olympic Tiếng anh đề thi Tập đọc 4

  Đánh giá    Viết đánh giá
 73       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
w0qhzq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/3/2013 8:35:03 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
0
Lần tải
73

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


I. KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (15 điểm)
1 : Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ khác với từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau.
Ví dụ : A. One B. Nine C. Four D. Fine
1. A. warm B. wind C. snow D. cloud
2. A. am B. is C. are D. and
3. A. breakfast B. eat C. dinner D. lunch
4. A. my B. you C. he D. she
5. A. blue B. red C. sky D. white
2 : Em hãy sắp xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A
( có 1 câu trong cột B không sử dụng)
A
B

0.Where are you from?
a. No, thanks. I am full.

1. Let’s play chess.
b. Yes. That’s a good idea.

2. Would you like some cakes?
c. At 7

3.What’s the weather like in Ha Noi?
d. It’s very hot.

4.How many students are there in your class ?
e. Twenty- five

5. What time do you go to school ?
f. No, it isn’t.

6. Is your school big?
g. I’m from Ha Tinh.

 Em hãy ghi đáp án vào ô sau :
1......f….. 2………… 3………… 4………… 5………… 6…………
Bài tập 3 : Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn.

thanks noodles hungry thank would hamburger

 A: I’m (1)……hungry…
B: Would you like a (2)……………?
A: No,(3)………………...
B: What (4)…………you like ?
A: I’d like some (5)………………
B: Here you are.
A: (6)……………you very much.
B: That’s all right.
II. ĐỌC HIỂU (5 điểm) Em hãy đọc và hoàn thành đoạn văn sau bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A, B, hoặc C để chọn từ thích hợp nhất.
Nga and Hoa (1)…are.. close friends. They are studying in (2)…….same primary school. Nga is in class 5A but Hoa is in class 5B. Nga and Hoa love skipping rope very much. At break time, they often (3)………. skipping rope in the school yard (4) ……… their friends. Sometimes when it (5)……., they stay in their classes and read short stories or talk. Nga and Hoa hope to learn in the same class when (6)……. move to grade 6.
1. A.is B. are C. am
2. A. the B.a C. an
3. A. play B.go C. do
4. A.and B.in C. with
5. A.rain B.rains C.rainny
6. A. they B. she C.them

III : TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ (10 điểm)Em hãy tìm và khoanh tròn 5 từ chỉ người và 5 từ chỉ đồ vật trong bảng dưới đây.
5 từ chỉ người
5 từ chỉ đồ vật

0. MAN


1.
1.

2.
2.

3.
3.

4.
4.

5.
5.

U
F
A
T
H
E
R
T
M
A

R
I
S
I
N
G
E
R
A
P

C
B
A
L
L
P
E
N
N
F

H
R
D
R
I
V
E
R
B
A

A
F
A
H
O
U
S
E
S
R

I
E
L
E
P
H
O
N
E
M

R
A
D
I
M
N
H
S
I
E

A
N
D
O
C
T
O
R
K
R

 IV. VIẾT (10 điểm) 1.
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-Olympic-Tieng-anh.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN