Đã Xong Phu luc 9B XDVTVL- TYT

đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
c7600q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Ngày đăng
6/24/2018 8:57:17 PM
Loại file
xls
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

ÐÏè鱡„`>ûß  @ 0‚7Qþûÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ»ÿÿýÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿ½ÿþÿïÿÿþÿÿûûÿÿÿÿÿîÿïÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿïÿÿþÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿýÿçÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿïûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿþÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþýÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿÿïÿÿÿÿ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đã Xong Phu luc 9B XDVTVL- TYT, Đề Thi , Đề thi Đã Xong Phu luc 9B XDVTVL- TYT, xls, 1 trang, 0.03 M, chia sẽ bởi Dương Văn Thắng đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Da-Xong-Phu-luc-9B-XDVTVL-TYT.xls[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ÐÏè鱡„`>ûß  @ 0‚7Qþûÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ»ÿÿýÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿ½ÿþÿïÿÿþÿÿûûÿÿÿÿÿîÿïÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿïÿÿþÿÿûÿÿÿÿÿÿýÿýÿçÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿïûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿþÿÿÿûÿïÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿþýÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿÿïÿÿÿÿþýþïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿû}ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿûÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿ÷ÿÿþÿÿÿÿÿþóÿÿÿÿßûýÿÿÿÿýÿÿßÿç÷þÿÿÿ÷÷ÿwýÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿï¿ÿ¿ÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿþÿÿïþÿÿßÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿþÿýÿßÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿ¿ÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿïßÿÿ¿ÿ÷ûÿûûÿÿÿÿÿ÷ïÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿ{ÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿýÿÿÿ=@


"‚  @@ !Ÿ ! ""#$%&`()‚:€+þÿÿï-*-0@1 ª €s4€5 """
"þÿþýþïÿÿ9*;|@>$ þÿÿÿþÿÿÿþÿ¿ÿÿÿÿOÿûÿÿÿÿÿ¿ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿý÷ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿþÿþÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúßÿÿÿÿÿýÿÿÿÿþÿ÷ßÿÿÿÿ½ßÿÿþÿïëûÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿþÿûÿÿ¿ÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿ÷ÿí÷}ÿÿÿÿÿÿßß¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿ¿wÿßÿÿÿÿþýÿÿÿÿÿÿÿßÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÿÿïÿÿÿýþïÿÿþÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿßÚÿÿýÿþÿRoot0Eì
Y D€6ÿÿ~¿ÿÿÿý ÀVé‡ìA‹Ò ø/r(þÒ8 Work`goi @ ÿ÷ßÿÿÿÿ³GM3oD at aStore@ €( @€ @@Á¯ÏÒÐPµÁ¯ÏÖ@€5YK×Q5YŠ2Uæ@WÕ
ÊÓÔÕWÕUA==H2ÿýþÿïÿ×ý@€@@Á¯ÏSðµ¸Á¯ÏÒ Itao@€    ÿÿ÷ÿÿÿÿÿ  €,3Pjoperthes""@@‚ßÿÿÿÿÿïÿÿÿÿß € """
FZØM@ÕÊMÇÈÄÛ3ÌX×Ü2ÄD€\À==€21@ @ 
P¿Á¯Ïòà&»Ñ¯ÏÂ0@@[tee@ˆ €
"""ÿÿ¿þÿÿÿÿ À! Û@ @PpopErtier0€ ÿÿßÿÿ¿ÿïÿöÿ @‚@@ OÌÉKIÂÉYÌÏEW×ÆSYØÔ43ÍÛ E?@=€€2ÿÿ÷ÿÿÿÿ"
€ˆ@¯ÏÖÐ0½Á­ÇÀ@It@em@€€B  
" ýÿÿÿ ÏÿÿÿH @€€@Tz€oper|iEs€€€ˆ@ ÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€À€Q#Š @…©ÍɁáÁ°Áâ\pNO4mbook 0 $"" "" 0  ` $$( ` $ 0 `0 ` ` ( %! ( (""  $ ! $  B@°a€À= œ€""@“€¯¼5 xxX? #8B\@‰""""@"
"·Ú€1šÈÿARa`lqÈÿa€rial1Ìÿ}rii,1Èÿÿ–$Arial1ÈÿÒ£ABia,1.Üÿœ  Ti-uq@""Nuw R lan1.ÖAÿ¼Times Ne÷ Ro man1È 0”€!!Ar(eL1È$ bial5.€Ü€ÿ« Ti mes""N€%w Òo(lan1€.ÝÿTkmes Jd÷!RomI@n1.œÿi= es New Roean1.Üÿ¼¡!Times Ndw Ro}cn1.ð@ÿЁTéeEs New@ @Romah1.Ô"
£Uimes .ew Romin).2
"times Nes RïHmAn1.@  2Timå» Nus€ Rkma@n1. Tioes Ne w Roman1.A<´2Uim%s New„Roman. ¼‚2Times¢New Z°m€a€n1/(P@6Times Neg Rmmen9/S€2TimeS New rom an1,8´2$iees`Ngõ Òom€An9. 0@¼‚2T@immcdOew Pomen.Ô8¼:Tim%s New  Roman1X >""
€2Ôimes` ew Rom an1€.4"
" T)-es „New""RO-in1.<2T imes Neu Romal1®A?€¼2Times NEw Voman1h 8@¼2ambRka9.¼2Vim%@s ew R/o`n1. "
"! 2time@s Ne(w""Vodan1.ÜJ¼ 2Timås Ne`w Romi`d3S3,##0^ ""« â{€-# ,##0\(¢‹ *D=+,£;0\!""« #;[RedÝ\-#,‚##0\@`""¯ ""?„!l##0.00\  ""« "";V-#€,##0®00\ ""«""cI(""!,##0€n40Ü ""« b@;[Sud]\-#,##0&00\ ""«q*6@O!* ,#""0] bª¨_-;\,+ 3$##8\°""« _-;_-"
" ""-""\ˆ""ª ""-;_-@_->k)3_-
!#"{""Mes"";#No ­€""T2ue#;""True#;Galsm""®
""On"";""On""»""Mff""ž\¯ [ ¤¬ -2]\ +,##0. 0){[red ]T* [¤ -2Ý\ #,€##0*4 0\+à@€÷ÿ!€ @@À#àõÿ €ô@ à õÿ ô@@ àBõÿ ü@@€Á à”‚Õÿ ôÀ ð@õÿ ô Á âõÿ ô À$è íÿ ô À à” õÿ @ôÄ àçÿ ðÀ `€µþ t À à€Tõÿ ô€À ð õç ô@ à€õÿ €ôÀ àõÿ`ô@À à  À à€õß ´Ÿ àPõÿ(”€€@­""àõû ´@ª à@õÿ ´®0 P€õÿ ´@»à@õ¿$”$§0àõ· ° d¬  õÿ(4 œ""àõÿ ´ˆ$"
" àõÿ °€Ž à€õÿ ´¬0à@öÿ ôó à€÷ÿ $´ À ž à@õÿ ´$@!à õÿ ´‹ àTõÿ´ ¤ àõÿ ´±$Èõÿ °@´ àýÿ$µ º à€õÿ0@´Š äµß ´€¹ à@@ýÿ ´@ ¤`À0õÿ ¼ ±(à@õÿ ”µ à€õÿ ´­ Ä @õï•“+—
–`à«õÿ  øÀ4â©õ¿`èÀ àT ¨õÿ øÀ!à¨õþ(ú À ᐀õÿ ”fb¿·· à ”õÿ ü@À á ôûô@ €À àõÿ"" ¤ª àõû ÔP(À àôÿ ÔP"
I!`õÿ0Ô`
"À à@õ×0ôÀâ@ôþtÁ0à€õÿd0”—

¯ à€åÿ ô`€BÀ À@õÿ ´ P« à@åû À àõÿ$œ+ €š àõÿ0´¿¿–à õï ú€À!àõÿ$ô  à!à€÷ÿ ÖA!>À$à ñÿ ôÀ""à!¨@ C À(à8@ @$À à€x@@@ €À(à@C8!RA @ À á @À àx@ @0À$à@"
€$ D á
"€""À àTJ!‚8@ @ À à’@8@ @ À0¤"
¨Q@0@ Â!â
@ 8 @ À4à8Q@ @ À à€
 @À à
€8@ @ HÀ€ PˆÀ á
 

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đã Xong Phu luc 9B XDVTVL- TYT
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN