Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Họ Tên Liệt sỹ

Năm sinh

Quê quán

Năm hi sinh

Bùi Đình Tuấn

1958

Thái thuy-Thái Bình

14/05/1979

Bùi Đức Bàng

1959

Thái thuy-Thái Bình

15/09/1981

Bùi Gia Bảo

1951

Quỳnh Phụ-Thái Bình

25/05/1972

Bùi Như Báu

1956

Tiền Hải-Tái Bình

24/08/1980

Bùi Quang Hiếu

1959

Vũ thư-Thái bình

01/06/1979

Bùi Văn Bằng

1958

Vũ thư-Thái bình

05/07/1979

Bùi Đình Tiến

1957

Thái thuy-Thái Bình

14/05/1979

Bùi Văn Hà

1955

Tiền hải-thái bình

01/10/1979

Bùi Văn Trắng

1958

Hưng Hà-Thái Bình

21/02/1979

Đàm Quang Trọng

Chưa rõ

Vũ thư-Thái Bình

07/12/1979

Đặng Duy Tụ

1959

Thái thị-Thái Bình

01/07/1979

Đào Văn Tiến

1958

Thái Bình

15/07/1978

Đào xuân Quỳnh

1956

Tiền hải-Thái bình

17/01/1979

Đỗ Thanh sơn

1959

Vũ thư-Thái bình

02/11/1979

Đỗ Trung Cấp

1956

Vũ thư-Thái Bình

09/06/1979

Đỗ Văn Hiến

1958

Quỳnh phụ-Thái Bình

17/01/1979

Đỗ Văn Viện

1957

Vũ Thư-Thái Bình

15/03/1980

Đỗ Xuân Đệ

1959

Vũ thư-Thái bình

Chưa rõ

Đoàn Duy Hương

1953

Thái thụy-Thái Bình

01/07/1979

Hà Quang Dũng

1958

Thái thụy-Thái Bình

01/10/1979

Hố Hữu Phong

1959

Thái Thuy-Thái Bình

14/05/1979

Hoàng Anh Dẫn

1956

Thái thụy-Thái Bình

01/08/1979

Hoàng Nguyễn Dũng

1957

Thái thụy-Thái Bình

01/10/1979

Hoàng Văn Lý

1959

Vũ Thư-Thái Bình

10/02/1979

Lại Xuân Hải

1956

Vũ Thư-Thái Bình

01/07/1979

Lê Đức Vặn

1957

Kiến sương-Thái Bình

30/03/1979

Lê Dương

1933

Chưa rõ

07/02/1971

Lê Duy Bào

1955

Kiến Sương-Thái Bình

13/02/1980

Lê Duy Phương

1964

Thái thuy-Thái Bình

29/05/1986

Lê Kim Hải

1948

Kiến sương-Thái Bình

01/08/1979

Lê Thanh Tuyển

1948

Thái Thuy-Thái Bình

14/05/1979

Lê Văn Lợi

1959

Kiến sương-Thái Bình

21/03/1979

Lý Tiến Dũng

1959

Tiền Hải-Tái Bình

05/06/1979

Ngô Duy Hoan

1958

Thái Thuy-Thái Bình

14/05/1979

Nguyễn Đình Thuy

1941

Thái Bình

21/05/1972

Nguyễn Đức Hạnh

1958

Kiến Sương-Thái Bình

04/08/1979

Nguyễn Gia Hải

1954

Đông hư-Thái Bình

26/02/1979

Nguyễn Hồng Vương

1959

Vũ thư-Thái bình

02/10/1979

Nguyễn Hữu Chăm

1958

Kiến sương-Thái Bình

21/03/1979

Nguyễn Hữu Chính

1960

Hưng Hà-Thái Bình

31/12/1979

Nguyễn Minh Lâm

1958

Vũ thư-Thái bình

07/12/1979

Nguyễn Ngọc Cường

1959

Kim sơn-Ninh Bình

01/07/1979

Nguyễn Sĩ Nhiểu

1959

Thái thuy-Thái Bình

14/05/1979

Nguyễn Trung Vũ

1954

Vũ Thư-Thái Bình

17/01/1979

Nguyễn Thế Sinh

1958

Kiến sương-Thái Bình

01/08/1979

Nguyễn Thanh Phương

1949

Đông Hư-Thái Bình

31/03/1979

Nguyễn Văn Đông

1959

Thái Thuy-Thái Bình

14/05/1979

Nguyễn Văn Du

1958

Thái Thuy-Thái bình

14/05/1979

Nguyễn Văn Hội

Chưa rõ

Quỳnh phụ-Thái Bình

04/03/1979

Nguyễn Văn Hùng

1958

Tiền Hải-Tái Bình

07/12/1979

Nguyễn Văn Hưởng

1954

Vũ thư-Thái bình

18/11/1979

Nguyễn Văn Lê

1957

Quỳnh phụ-Thái Bình

17/01/1979

Nguyễn Văn Ngô

1956

Thái thụy-Thái Bình

17/01/1979

Nguyễn Văn Thảo

1956

Tiền hải-THái bình

17/01/1979

Nguyễn Xuân Hòa

1954

Đông Hư-Thái Bình

19/04/1982

Nguyễn Xuân Nam

1957

Nam đàn-Nghệ An

17/01/1979

Phạm Hồng Thiện

1959

Thái Thuy-Thái bình

14/05/1979

Phạm Minh Hoài

1959

Thái thuy-Thái Bình

14/05/1979

Phạm Văn Chuyền

1958

Kiến sương-Thái Bình

04/01/1979

Phạm Văn Đòi

1953

Quỳnh phụ-Thái Bình

17/01/1979

Phạm Văn Dưỡng

1959

Thái Thuy-Thái bình

30/04/1979

Phạm Văn Thiên

1952

Tiền Hải-Tái Bình

04/03/1979

Tô Duy Hải

1954

Tiền hải-Thái bình

17/01/1979

Tô Văn Thế

1960

Tiền Hải-Thái Bình

04/05/1979

Tống Duy Tụng

1955

Đông Hưng-Thái Bình

21/02/1979

Trần Mạnh Tiến

1932

Thái Bình

14/08/1972

Trần Thanh Túc

1954

Tiền Hải-Tái Bình

10/07/1979

Trần Trung Bạ

1954

Vũ Thư-Thái Bình

10/09/1979

Trần Văn Chính

1959

Tiền Hải-Tái Bình

04/06/1979

Trần Văn Hòe

1958

Kiến sương-Thái Bình

01/08/1979

Trần Văn Sơn

1956

Kiến sương-Thái Bình

21/02/1979

Trần Xuân Dừa

1959

Kiến sương-Thái Bình

26/02/1979

Trương Quang Điển

1958

Kiến sương-Thái Bình

01/10/1979

Vũ Đình Chiến

1959

Tiền Hải-Tái Bình

23/04/1979

Vũ Đình Hoan

1959

Thái thuy-Thái Bình

14/05/1979

Vũ Đình Lưu

1958

Tiền Hải-Tái Bình

03/06/1980

Vũ đình Thành

1958

 

01/08/1979

Vũ Đình Tuất

1958

Thái Thuy-Thái bình

04/04/1979

Vũ Mạnh Tường

1954

Tiền Hải-Thái bình

03/08/1979

Vũ Văn Cường

1958

Thái thụy-Thái Bình

01/10/1979

Vũ Văn Mau

1948

Thái Bình

24/07/1972

Vũ Xuân Hoàng

1958

Thái thụy-Thái Bình

01/08/1979

Vương Văn Bằng

1950

Thái thụy -Thái Bình

01/08/1979

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

danh sách liệt sỹ nghĩa trang phú quốc

Đăng ngày 7/7/2017 10:27:13 AM | Thể loại: Âm nhạc 1 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi danh sách liệt sỹ nghĩa trang phú quốc, Âm nhạc 1. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng thư viện danh sách liệt sỹ nghĩa trang phú quốc .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện danh sách liệt sỹ nghĩa trang phú quốc trong thể loại Âm nhạc 1 được chia sẽ bởi thành viên Quang Bùi Khắc đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào mục Âm nhạc 1 , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu học Lớp 1 Âm nhạc 1 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Tên Liệt sỹ Năm sinh Quê quán Năm hi sinh Đình 1958 Thái thuy-Thái Bình 14/05/1979 Đức 1959 Thái thuy-Thái Bình 15/09/1981 Gia 1951 Quỳnh Phụ-Thái Bình 25/05/1972 Như 1956 Tiền Hải-Tái Bình 24/08/1980 Quang 1959 Vũ thư-Thái bình 01/06/1979 Văn 1958 Vũ thư-Thái bình 05/07/1979 Đình 1957 Thái thuy-Thái Bình 14/05/1979 Văn 1955 Tiền hải-thái bình 01/10/1979 Văn 1958 Hưng Hà-Thái Bình 21/02/1979 Quang Chưa rõ Vũ thư-Thái Bình 07/12/1979 Duy 1959 Thái thị-Thái Bình 01/07/1979 Văn 1958 Thái Bình 15/07/1978 xuân 1956 Tiền

https://nslide.com/de-thi/danh-sach-liet-sy-nghia-trang-phu-quoc.phtu0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Âm nhạc 1


Tên Liệt sỹ
Năm sinh
Quê quán
Năm hi sinh

Đình
1958
Thái thuy-Thái Bình
14/05/1979

Đức
1959
Thái thuy-Thái Bình
15/09/1981

Gia
1951
Quỳnh Phụ-Thái Bình
25/05/1972

Như
1956
Tiền Hải-Tái Bình
24/08/1980

Quang
1959
Vũ thư-Thái bình
01/06/1979

Văn
1958
Vũ thư-Thái bình
05/07/1979

Đình
1957
Thái thuy-Thái Bình
14/05/1979

Văn
1955
Tiền hải-thái bình
01/10/1979

Văn
1958
Hưng Hà-Thái Bình
21/02/1979

Quang
Chưa rõ
Vũ thư-Thái Bình
07/12/1979

Duy
1959
Thái thị-Thái Bình
01/07/1979

Văn
1958
Thái Bình
15/07/1978

xuân
1956
Tiền hải-Thái bình
17/01/1979

Thanh
1959
Vũ thư-Thái bình
02/11/1979

Trung
1956
Vũ thư-Thái Bình
09/06/1979

Văn
1958
Quỳnh phụ-Thái Bình
17/01/1979

Văn
1957
Vũ Thư-Thái Bình
15/03/1980

Xuân
1959
Vũ thư-Thái bình
Chưa rõ

Duy
1953
Thái thụy-Thái Bình
01/07/1979

Quang
1958
Thái thụy-Thái Bình
01/10/1979

Hữu
1959
Thái Thuy-Thái Bình
14/05/1979

Anh
1956
Thái thụy-Thái Bình
01/08/1979

Nguyễn
1957
Thái thụy-Thái Bình
01/10/1979

Văn
1959
Vũ Thư-Thái Bình
10/02/1979

Xuân
1956
Vũ Thư-Thái Bình
01/07/1979

Đức
1957
Kiến sương-Thái Bình
30/03/1979


1933
Chưa rõ
07/02/1971

Duy
1955
Kiến Sương-Thái Bình
13/02/1980

Duy
1964
Thái thuy-Thái Bình
29/05/1986

Kim
1948
Kiến sương-Thái Bình
01/08/1979

Thanh
1948
Thái Thuy-Thái Bình
14/05/1979

Văn
1959
Kiến sương-Thái Bình
21/03/1979

Tiến
1959
Tiền Hải-Tái Bình
05/06/1979

Duy
1958
Thái Thuy-Thái Bình
14/05/1979

Đình
1941
Thái Bình
21/05/1972

Đức
1958
Kiến Sương-Thái Bình
04/08/1979

Gia
1954
Đông hư-Thái Bình
26/02/1979

Hồng
1959
Vũ thư-Thái bình
02/10/1979

Hữu
1958
Kiến sương-Thái Bình
21/03/1979

Hữu
1960
Hưng Hà-Thái Bình
31/12/1979

Minh
1958
Vũ thư-Thái bình
07/12/1979

Ngọc
1959
Kim sơn-Ninh Bình
01/07/1979

Sĩ
1959
Thái thuy-Thái Bình
14/05/1979

Trung
1954
Vũ Thư-Thái Bình
17/01/1979

Thế
1958
Kiến sương-Thái Bình
01/08/1979

Thanh
1949
Đông Hư-Thái Bình
31/03/1979

Văn
1959
Thái Thuy-Thái Bình
14/05/1979

Văn
1958
Thái Thuy-Thái bình
14/05/1979

Văn
Chưa rõ
Quỳnh phụ-Thái Bình
04/03/1979

Văn
1958
Tiền Hải-Tái Bình
07/12/1979

Văn
1954
Vũ thư-Thái bình
18/11/1979

Văn
1957
Quỳnh phụ-Thái Bình
17/01/1979

Văn
1956
Thái

Sponsor Documents