DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO) đề thi Sinh học 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 24       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
cmq6wq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/9/2011 4:23:53 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
0
Lần tải
24
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
MÔN SINH HỌC

357
Đáp Án
469
Đáp Án
162
Đáp Án
248
Đáp Án
613
Đáp Án
852
Đáp Án

1
B
1
D
1
D
1
B
1
A
1
A

2
B
2
A
2
C
2
C
2
D
2
D

3
C
3
B
3
B
3
C
3
A
3
C

4
D
4
D
4
C
4
C
4
D
4
D

5
D
5
A
5
A
5
B
5
D
5
B

6
B
6
C
6
B
6
D
6
A
6
D

7
B
7
D
7
A
7
C
7
C
7
C

8
A
8
D
8
C
8
C
8
D
8
C

9
A
9
A
9
A
9
C
9
A
9
B

10
C
10
B
10
A
10
B
10
A
10
B

11
A
11
A
11
A
11
D
11
B
11
C

12
D
12
B
12
C
12
D
12
A
12
A

13
C
13
D
13
D
13
B
13
A
13
D

14
C
14
A
14
B
14
A
14
D
14
A

15
D
15
A
15
B
15
B
15
A
15
D

16
D
16
C
16
D
16
D
16
D
16
D

17
D
17
C
17
C
17
B
17
A
17
D

18
B
18
A
18
C
18
D
18
D
18
C

19
A
19
D
19
B
19
B
19
D
19
A

20
A
20
C
20
C
20
C
20
D
20
A

21
B
21
B
21
A
21
B
21
D
21
D

22
A
22
C
22
D
22
B
22
D
22
B

23
C
23
B
23
C
23
D
23
C
23
A

24
C
24
D
24
D
24
D
24
A
24
B

25
A
25
B
25
B
25
C
25
B
25
D

26
C
26
C
26
C
26
A
26
C
26
B

27
B
27
A
27
B
27
C
27
D
27
B

28
C
28
B
28
D
28
D
28
C
28
A

29
C
29
B
29
B
29
A
29
B
29
B

30
A
30
D
30
C
30
B
30
D
30
C

31
C
31
A
31
A
31
C
31
A
31
C

32
D
32
C
32
B
32
B
32
A
32
C

33
A
33
A
33
A
33
C
33
A
33
A

34
B
34
B
34
B
34
A
34
B
34
C

35
D
35
B
35
B
35
D
35
A
35
D

36
A
36
B
36
B
36
D
36
C
36
A

37
D
37
B
37
A
37
A
37
C
37
D

38
B
38
B
38
A
38
C
38
B
38
D

39
B

 


NHAC.VUI.VN

ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

MÔN SINH HỌC

357

Đáp Án

469

Đáp Án

162

Đáp Án

248

Đáp Án

613

Đáp Án

852

Đáp Án

1

B

1

D

1

D

1

B

1

A

1

A

2

B

2

A

2

C

2

C

2

D

2

D

3

C

3

B

3

B

3

C

3

A

3

C

4

D

4

D

4

C

4

C

4

D

4

D

5

D

5

A

5

A

5

B

5

D

5

B

6

B

6

C

6

B

6

D

6

A

6

D

7

B

7

D

7

A

7

C

7

C

7

C

8

A

8

D

8

C

8

C

8

D

8

C

9

A

9

A

9

A

9

C

9

A

9

B

10

C

10

B

10

A

10

B

10

A

10

B

11

A

11

A

11

A

11

D

11

B

11

C

12

D

12

B

12

C

12

D

12

A

12

A

13

C

13

D

13

D

13

B

13

A

13

D

14

C

14

A

14

B

14

A

14

D

14

A

15

D

15

A

15

B

15

B

15

A

15

D

16

D

16

C

16

D

16

D

16

D

16

D

17

D

17

C

17

C

17

B

17

A

17

D

18

B

18

A

18

C

18

D

18

D

18

C

19

A

19

D

19

B

19

B

19

D

19

A

20

A

20

C

20

C

20

C

20

D

20

A

21

B

21

B

21

A

21

B

21

D

21

D

22

A

22

C

22

D

22

B

22

D

22

B

23

C

23

B

23

C

23

D

23

C

23

A

24

C

24

D

24

D

24

D

24

A

24

B

25

A

25

B

25

B

25

C

25

B

25

D

26

C

26

C

26

C

26

A

26

C

26

B

27

B

27

A

27

B

27

C

27

D

27

B

28

C

28

B

28

D

28

D

28

C

28

A

29

C

29

B

29

B

29

A

29

B

29

B

30

A

30

D

30

C

30

B

30

D

30

C

31

C

31

A

31

A

31

C

31

A

31

C

32

D

32

C

32

B

32

B

32

A

32

C

33

A

33

A

33

A

33

C

33

A

33

A

34

B

34

B

34

B

34

A

34

B

34

C

35

D

35

B

35

B

35

D

35

A

35

D

36

A

36

B

36

B

36

D

36

C

36

A

37

D

37

B

37

A

37

A

37

C

37

D

38

B

38

B

38

A

38

C

38

B

38

D

39

B

39

B

39

D

39

D

39

A

39

C

40

A

40

B

40

C

40

A

40

B

40

B

41

B

41

C

41

B

41

C

41

C

41

D

42

D

42

C

42

C

42

C

42

C

42

A

43

C

43

D

43

A

43

D

43

A

43

A

44

A

44

B

44

D

44

B

44

B

44

B

45

B

45

B

45

B

45

D

45

A

45

D

46

D

46

D

46

C

46

C

46

C

46

C

47

A

47

B

47

C

47

A

47

B

47

C

 


NHAC.VUI.VN

48

D

48

D

48

C

48

A

48

B

48

B

49

B

49

A

49

B

49

A

49

C

49

A

50

A

50

B

50

A

50

D

50

D

50

B

51

C

51

C

51

B

51

B

51

B

51

D

52

C

52

D

52

C

52

A

52

B

52

B

53

D

53

A

53

D

53

A

53

C

53

B

54

B

54

A

54

A

54

D

54

D

54

A

55

C

55

B

55

B

55

B

55

A

55

B

56

C

56

B

56

A

56

B

56

C

56

A

57

D

57

D

57

D

57

D

57

A

57

C

58

D

58

C

58

A

58

C

58

A

58

B

59

A

59

B

59

C

59

A

59

D

59

B

60

B

60

C

60

D

60

C

60

B

60

A

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

DAP-AN-6-MA-DE-SINH-2011-THAM-KHAO.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)