Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


NHAC.VUI.VN

ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

MÔN SINH HỌC

357

Đáp Án

469

Đáp Án

162

Đáp Án

248

Đáp Án

613

Đáp Án

852

Đáp Án

1

B

1

D

1

D

1

B

1

A

1

A

2

B

2

A

2

C

2

C

2

D

2

D

3

C

3

B

3

B

3

C

3

A

3

C

4

D

4

D

4

C

4

C

4

D

4

D

5

D

5

A

5

A

5

B

5

D

5

B

6

B

6

C

6

B

6

D

6

A

6

D

7

B

7

D

7

A

7

C

7

C

7

C

8

A

8

D

8

C

8

C

8

D

8

C

9

A

9

A

9

A

9

C

9

A

9

B

10

C

10

B

10

A

10

B

10

A

10

B

11

A

11

A

11

A

11

D

11

B

11

C

12

D

12

B

12

C

12

D

12

A

12

A

13

C

13

D

13

D

13

B

13

A

13

D

14

C

14

A

14

B

14

A

14

D

14

A

15

D

15

A

15

B

15

B

15

A

15

D

16

D

16

C

16

D

16

D

16

D

16

D

17

D

17

C

17

C

17

B

17

A

17

D

18

B

18

A

18

C

18

D

18

D

18

C

19

A

19

D

19

B

19

B

19

D

19

A

20

A

20

C

20

C

20

C

20

D

20

A

21

B

21

B

21

A

21

B

21

D

21

D

22

A

22

C

22

D

22

B

22

D

22

B

23

C

23

B

23

C

23

D

23

C

23

A

24

C

24

D

24

D

24

D

24

A

24

B

25

A

25

B

25

B

25

C

25

B

25

D

26

C

26

C

26

C

26

A

26

C

26

B

27

B

27

A

27

B

27

C

27

D

27

B

28

C

28

B

28

D

28

D

28

C

28

A

29

C

29

B

29

B

29

A

29

B

29

B

30

A

30

D

30

C

30

B

30

D

30

C

31

C

31

A

31

A

31

C

31

A

31

C

32

D

32

C

32

B

32

B

32

A

32

C

33

A

33

A

33

A

33

C

33

A

33

A

34

B

34

B

34

B

34

A

34

B

34

C

35

D

35

B

35

B

35

D

35

A

35

D

36

A

36

B

36

B

36

D

36

C

36

A

37

D

37

B

37

A

37

A

37

C

37

D

38

B

38

B

38

A

38

C

38

B

38

D

39

B

39

B

39

D

39

D

39

A

39

C

40

A

40

B

40

C

40

A

40

B

40

B

41

B

41

C

41

B

41

C

41

C

41

D

42

D

42

C

42

C

42

C

42

C

42

A

43

C

43

D

43

A

43

D

43

A

43

A

44

A

44

B

44

D

44

B

44

B

44

B

45

B

45

B

45

B

45

D

45

A

45

D

46

D

46

D

46

C

46

C

46

C

46

C

47

A

47

B

47

C

47

A

47

B

47

C

 


NHAC.VUI.VN

48

D

48

D

48

C

48

A

48

B

48

B

49

B

49

A

49

B

49

A

49

C

49

A

50

A

50

B

50

A

50

D

50

D

50

B

51

C

51

C

51

B

51

B

51

B

51

D

52

C

52

D

52

C

52

A

52

B

52

B

53

D

53

A

53

D

53

A

53

C

53

B

54

B

54

A

54

A

54

D

54

D

54

A

55

C

55

B

55

B

55

B

55

A

55

B

56

C

56

B

56

A

56

B

56

C

56

A

57

D

57

D

57

D

57

D

57

A

57

C

58

D

58

C

58

A

58

C

58

A

58

B

59

A

59

B

59

C

59

A

59

D

59

B

60

B

60

C

60

D

60

C

60

B

60

A

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO)

Đăng ngày 7/9/2011 4:23:53 PM | Thể loại: Sinh học 12 | Lần tải: 24 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO), Sinh học 12. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả tài liệu DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO) thuộc thể loại Sinh học 12 được chia sẽ bởi thành viên Phong Trương Tam đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Sinh học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Sinh học Sinh học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN SINH HỌC  357 Đáp Án 469 Đáp Án 162 Đáp Án 248 Đáp Án 613 Đáp Án 852 Đáp Án  1 B 1 D 1 D 1 B 1 A 1 A  2 B 2 A 2 C 2 C 2 D 2 D  3 C 3 B 3 B 3 C 3 A 3 C  4 D 4 D 4 C 4 C 4 D 4 D  5 D

https://nslide.com/de-thi/dap-an-6-ma-de-sinh-2011-tham-khao.cmq6wq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Sinh học 12


ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
MÔN SINH HỌC

357
Đáp Án
469
Đáp Án
162
Đáp Án
248
Đáp Án
613
Đáp Án
852
Đáp Án

1
B
1
D
1
D
1
B
1
A
1
A

2
B
2
A
2
C
2
C
2
D
2
D

3
C
3
B
3
B
3
C
3
A
3
C

4
D
4
D
4
C
4
C
4
D
4
D

5
D
5
A
5
A
5
B
5
D
5
B

6
B
6
C
6
B
6
D
6
A
6
D

7
B
7
D
7
A
7
C
7
C
7
C

8
A
8
D
8
C
8
C
8
D
8
C

9
A
9
A
9
A
9
C
9
A
9
B

10
C
10
B
10
A
10
B
10
A
10
B

11
A
11
A
11
A
11
D
11
B
11
C

12
D
12
B
12
C
12
D
12
A
12
A

13
C
13
D
13
D
13
B
13
A
13
D

14
C
14
A
14
B
14
A
14
D
14
A

15
D
15
A
15
B
15
B
15
A
15
D

16
D
16
C
16
D
16
D
16
D
16
D

17
D
17
C
17
C
17
B
17
A
17
D

18
B
18
A
18
C
18
D
18
D
18
C

19
A
19
D
19
B
19
B
19
D
19
A

20
A
20
C
20
C
20
C
20
D
20
A

21
B
21
B
21
A
21
B
21
D
21
D

22
A
22
C
22
D
22
B
22
D
22
B

23
C
23
B
23
C
23
D
23
C
23
A

24
C
24
D
24
D
24
D
24
A
24
B

25
A
25
B
25
B
25
C
25
B
25
D

26
C
26
C
26
C
26
A
26
C
26
B

27
B
27
A
27
B
27
C
27
D
27
B

28
C
28
B
28
D
28
D
28
C
28
A

29
C
29
B
29
B
29
A
29
B
29
B

30
A
30
D
30
C
30
B
30
D
30
C

31
C
31
A
31
A
31
C
31
A
31
C

32
D
32
C
32
B
32
B
32
A
32
C

33
A
33
A
33
A
33
C
33
A
33
A

34
B
34
B
34
B
34
A
34
B
34
C

35
D
35
B
35
B
35
D
35
A
35
D

36
A
36
B
36
B
36
D
36
C
36
A

37
D
37
B
37
A
37
A
37
C
37
D

38
B
38
B
38
A
38
C
38
B
38
D

39
B

Sponsor Documents