DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO)

Đăng ngày 7/9/2011 4:23:53 PM | Thể loại: Sinh học 12 | Chia sẽ bởi: Phong Trương Tam | Lần tải: 24 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

 


NHAC.VUI.VN

ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

MÔN SINH HỌC

357

Đáp Án

469

Đáp Án

162

Đáp Án

248

Đáp Án

613

Đáp Án

852

Đáp Án

1

B

1

D

1

D

1

B

1

A

1

A

2

B

2

A

2

C

2

C

2

D

2

D

3

C

3

B

3

B

3

C

3

A

3

C

4

D

4

D

4

C

4

C

4

D

4

D

5

D

5

A

5

A

5

B

5

D

5

B

6

B

6

C

6

B

6

D

6

A

6

D

7

B

7

D

7

A

7

C

7

C

7

C

8

A

8

D

8

C

8

C

8

D

8

C

9

A

9

A

9

A

9

C

9

A

9

B

10

C

10

B

10

A

10

B

10

A

10

B

11

A

11

A

11

A

11

D

11

B

11

C

12

D

12

B

12

C

12

D

12

A

12

A

13

C

13

D

13

D

13

B

13

A

13

D

14

C

14

A

14

B

14

A

14

D

14

A

15

D

15

A

15

B

15

B

15

A

15

D

16

D

16

C

16

D

16

D

16

D

16

D

17

D

17

C

17

C

17

B

17

A

17

D

18

B

18

A

18

C

18

D

18

D

18

C

19

A

19

D

19

B

19

B

19

D

19

A

20

A

20

C

20

C

20

C

20

D

20

A

21

B

21

B

21

A

21

B

21

D

21

D

22

A

22

C

22

D

22

B

22

D

22

B

23

C

23

B

23

C

23

D

23

C

23

A

24

C

24

D

24

D

24

D

24

A

24

B

25

A

25

B

25

B

25

C

25

B

25

D

26

C

26

C

26

C

26

A

26

C

26

B

27

B

27

A

27

B

27

C

27

D

27

B

28

C

28

B

28

D

28

D

28

C

28

A

29

C

29

B

29

B

29

A

29

B

29

B

30

A

30

D

30

C

30

B

30

D

30

C

31

C

31

A

31

A

31

C

31

A

31

C

32

D

32

C

32

B

32

B

32

A

32

C

33

A

33

A

33

A

33

C

33

A

33

A

34

B

34

B

34

B

34

A

34

B

34

C

35

D

35

B

35

B

35

D

35

A

35

D

36

A

36

B

36

B

36

D

36

C

36

A

37

D

37

B

37

A

37

A

37

C

37

D

38

B

38

B

38

A

38

C

38

B

38

D

39

B

39

B

39

D

39

D

39

A

39

C

40

A

40

B

40

C

40

A

40

B

40

B

41

B

41

C

41

B

41

C

41

C

41

D

42

D

42

C

42

C

42

C

42

C

42

A

43

C

43

D

43

A

43

D

43

A

43

A

44

A

44

B

44

D

44

B

44

B

44

B

45

B

45

B

45

B

45

D

45

A

45

D

46

D

46

D

46

C

46

C

46

C

46

C

47

A

47

B

47

C

47

A

47

B

47

C

 


NHAC.VUI.VN

48

D

48

D

48

C

48

A

48

B

48

B

49

B

49

A

49

B

49

A

49

C

49

A

50

A

50

B

50

A

50

D

50

D

50

B

51

C

51

C

51

B

51

B

51

B

51

D

52

C

52

D

52

C

52

A

52

B

52

B

53

D

53

A

53

D

53

A

53

C

53

B

54

B

54

A

54

A

54

D

54

D

54

A

55

C

55

B

55

B

55

B

55

A

55

B

56

C

56

B

56

A

56

B

56

C

56

A

57

D

57

D

57

D

57

D

57

A

57

C

58

D

58

C

58

A

58

C

58

A

58

B

59

A

59

B

59

C

59

A

59

D

59

B

60

B

60

C

60

D

60

C

60

B

60

A

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO), Sinh học 12. . nslide giới thiệu tới bạn đọc thư viện DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện DAP AN 6 MA DE SINH 2011 (THAM KHAO) thuộc chủ đề Sinh học 12 được giới thiệu bởi user Phong Trương Tam tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào danh mục Sinh học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Sinh học Sinh học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN SINH HỌC  357 Đáp Án 469 Đáp Án 162 Đáp Án 248 Đáp Án 613 Đáp Án 852 Đáp Án  1 B 1 D 1 D 1 B 1 A 1 A  2 B 2 A 2 C 2 C 2 D 2 D  3 C 3 B 3 B 3 C 3 A 3 C  4 D 4 D 4 C 4 C 4 D 4 D  5 D 5 A 5 A 5 B 5 D 5 B  https://nslide.com/de-thi/dap-an-6-ma-de-sinh-2011-tham-khao.cmq6wq.html