Dap an Anh D 942 2011

Đăng ngày 7/10/2011 12:38:46 PM | Thể loại: Tiếng Anh 12 | Chia sẽ bởi: Tấn Nguyễn Văn | Lần tải: 18 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Kỳ thi ĐẠI HỌC năm 2011

Gợi ý giải Môn Anh (Khối D)

Chú ý: Đây chỉ là phần gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo thêm

Đáp án tham khảo kỳ thi ĐH 2011

Môn Anh Khối D

Mã đề : 942

1B-2A-3D-4B-5C-6C-7D-8C-9C-10B

11A-12B-13A-14C-15A-16D-17B-18A-19D-20A

21B-22A-23B-24C-25C-26C-27D-28A-29A-30C

31B-32D-33B-34C-35C-36D-37D-38D-39D-40C

41B-42A-43C-44D-45D-46C-47A-48B-49C-50D

51A-52B-53C-54C-55B-56C-57B-58D-59D-60A

61C-62B-63A-64A-65D-66A-67D-68B-69C-70B

71B-72D-73C-74B-75D-76C-77C-78C-79A-80B

 


 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc