Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài thi: TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

102

103

104

 

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

D

D

B

C

 

A

B

C

B

D

D

C

A

A

B

B

A

A

D

 

D

B

C

A

A

D

2

B

A

D

C

 

D

D

B

B

A

D

A

A

C

B

B

A

A

D

 

D

C

D

D

D

B

3

B

B

D

A

 

C

A

C

B

A

A

A

C

C

C

B

D

B

D

 

B

D

A

C

C

D

4

C

C

C

D

 

B

D

D

D

C

A

D

B

D

D

C

D

A

B

 

B

B

A

A

B

B

5

B

D

B

A

 

B

A

A

C

B

C

B

B

C

A

A

D

D

A

 

C

C

C

B

B

C

6

D

A

A

A

 

A

B

D

B

D

A

A

D

D

D

A

B

C

B

 

B

A

C

B

A

C

7

A

A

B

B

 

B

C

D

B

A

B

D

B

A

A

C

D

B

C

 

A

C

B

A

B

A

8

C

D

D

C

 

C

D

D

D

C

A

D

C

A

B

C

B

C

D

 

B

A

A

C

C

B

9

D

B

A

B

 

D

A

C

C

B

A

B

B

D

D

A

B

A

C

 

C

C

D

D

D

D

10

B

B

B

B

 

D

C

A

A

B

B

D

C

A

B

C

C

B

B

 

A

A

C

B

D

A

11

B

A

A

D

 

D

B

C

D

C

C

B

B

D

A

A

B

D

D

 

C

A

C

C

D

B

12

C

C

C

B

 

C

D

B

D

D

B

C

C

D

D

B

D

D

A

 

C

D

C

A

C

A

13

A

C

D

C

 

B

C

D

A

A

B

D

A

C

D

A

C

A

C

 

A

B

B

C

B

A

14

C

A

C

A

 

D

D

B

B

C

B

C

C

A

A

A

B

A

C

 

C

D

B

A

D

B

15

D

D

A

C

 

A

A

C

B

D

A

A

A

D

B

B

C

A

B

 

A

A

C

C

A

B

16

D

D

C

D

 

A

A

B

A

A

B

C

A

C

C

C

A

B

B

 

A

B

B

A

A

C

17

C

B

A

D

 

C

B

B

D

A

C

C

D

D

C

B

D

A

B

 

D

C

C

A

C

A

18

B

D

D

B

 

B

A

A

A

D

C

C

C

A

D

B

A

B

C

 

B

B

A

D

B

C

19

C

B

C

C

 

C

C

A

B

B

D

A

C

B

B

B

A

D

A

 

C

A

A

B

C

A

20

B

B

C

D

 

A

D

B

C

B

C

A

D

C

C

A

B

A

C

 

A

B

C

D

A

B

21

D

C

D

B

 

D

C

C

C

A

B

A

D

B

A

B

C

D

B

 

D

A

D

A

D

C

22

C

D

B

C

 

A

C

A

D

C

D

C

C

C

B

C

D

A

C

 

C

C

C

B

A

A

23

C

C

A

C

 

B

B

D

B

C

D

B

A

D

B

C

D

C

A

 

D

D

B

C

B

C

24

B

D

A

C

 

A

B

B

A

A

A

D

A

B

A

D

D

A

D

 

D

A

C

B

A

C

25

D

B

D

A

 

C

B

D

C

D

A

C

A

C

A

C

A

D

B

 

B

D

B

A

C

B

26

D

A

B

C

 

B

A

B

A

D

C

B

A

B

B

B

A

A

B

 

D

D

C

B

B

D

27

A

D

A

B

 

B

C

D

B

B

A

D

D

D

A

D

A

A

C

 

A

D

B

A

B

A

28

D

B

D

D

 

A

C

B

C

D

A

D

D

B

A

D

A

C

C

 

C

C

B

C

A

C

29

A

B

D

D

 

D

A

C

A

B

A

A

C

D

B

A

B

C

C

 

C

A

C

D

D

C

30

B

A

B

C

 

B

B

D

C

B

B

C

D

C

C

A

A

C

B

 

D

C

A

A

B

A

31

C

D

D

C

 

C

D

C

A

C

D

D

D

A

B

C

B

B

D

 

D

B

A

D

C

B

32

D

C

B

B

 

C

D

C

C

D

C

D

C

A

B

A

D

C

C

 

D

D

C

D

C

C

33

C

A

C

C

 

D

B

C

D

C

D

A

A

C

A

A

B

D

D

 

B

B

B

D

D

C

34

D

D

D

B

 

B

A

A

C

D

D

D

A

B

D

A

B

D

C

 

A

C

A

C

B

D

35

C

B

C

C

 

D

B

A

B

B

D

A

C

B

D

B

C

A

B

 

B

B

B

A

A

B

36

B

C

A

D

 

D

A

C

C

A

B

C

D

A

A

D

B

B

A

 

A

B

D

C

D

B

37

C

B

C

B

 

C

D

A

D

D

D

D

D

A

A

C

A

B

D

 

A

A

A

B

C

D

38

A

C

C

B

 

C

D

B

A

B

C

D

D

B

D

D

B

D

D

 

A

A

D

D

C

D

39

B

D

C

A

 

D

B

C

C

B

A

D

A

A

A

B

D

B

B

 

A

B

B

B

D

C

40

C

C

A

D

 

A

D

C

D

A

C

C

D

C

A

A

A

D

C

 

C

C

A

C

A

D

41

B

C

A

D

 

B

C

B

C

A

C

C

C

A

D

C

D

C

D

 

B

A

A

B

B

D

42

D

C

A

A

 

C

A

A

B

C

B

D

A

A

D

A

D

D

D

 

B

D

A

B

C

B

43

B

B

C

D

 

D

A

B

D

D

B

D

C

C

A

C

B

D

C

 

D

B

B

A

D

C

44

B

C

B

A

 

C

D

B

D

B

B

A

C

C

D

C

A

C

B

 

B

D

B

C

C

C

45

C

A

D

B

 

A

C

D

D

C

D

C

D

B

B

B

A

B

D

 

C

B

A

D

A

D

46

C

A

B

A

 

A

B

C

B

B

B

A

D

A

B

C

A

D

B

 

B

D

B

D

A

D

47

D

A

D

B

 

D

C

D

A

C

D

C

C

B

D

C

D

D

B

 

C

B

A

D

B

A

48

D

D

D

A

 

A

D

A

B

D

B

A

A

B

B

B

D

B

D

 

A

C

B

C

D

B

49

C

C

A

B

 

C

B

D

A

C

A

A

C

A

D

B

B

C

D

 

A

C

A

D

A

A

50

D

A

D

A

 

C

C

A

A

B

A

C

A

C

A

C

D

B

B

 

D

A

B

C

D

D

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017

Đăng ngày 6/26/2017 4:21:54 PM | Thể loại: 2017 | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017, 2017. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn thư viện Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017 thuộc thể loại 2017 được chia sẽ bởi user Trúc Lữ Ngọc Thiên đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào danh mục 2017 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi THPT Quốc gia 2017 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017    ĐỀ THI CHÍNH THỨC       Bài thi: TOÁN     Câu hỏi       Mã đề thi               

https://nslide.com/de-thi/dap-an-de-thi-toan-thpt-qg-2017.8lpu0q.html