Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017

Đăng ngày 6/26/2017 4:21:54 PM | Thể loại: 2017 | Chia sẽ bởi: Trúc Lữ Ngọc Thiên | Lần tải: 9 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: doc

 


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài thi: TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

102

103

104

 

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

D

D

B

C

 

A

B

C

B

D

D

C

A

A

B

B

A

A

D

 

D

B

C

A

A

D

2

B

A

D

C

 

D

D

B

B

A

D

A

A

C

B

B

A

A

D

 

D

C

D

D

D

B

3

B

B

D

A

 

C

A

C

B

A

A

A

C

C

C

B

D

B

D

 

B

D

A

C

C

D

4

C

C

C

D

 

B

D

D

D

C

A

D

B

D

D

C

D

A

B

 

B

B

A

A

B

B

5

B

D

B

A

 

B

A

A

C

B

C

B

B

C

A

A

D

D

A

 

C

C

C

B

B

C

6

D

A

A

A

 

A

B

D

B

D

A

A

D

D

D

A

B

C

B

 

B

A

C

B

A

C

7

A

A

B

B

 

B

C

D

B

A

B

D

B

A

A

C

D

B

C

 

A

C

B

A

B

A

8

C

D

D

C

 

C

D

D

D

C

A

D

C

A

B

C

B

C

D

 

B

A

A

C

C

B

9

D

B

A

B

 

D

A

C

C

B

A

B

B

D

D

A

B

A

C

 

C

C

D

D

D

D

10

B

B

B

B

 

D

C

A

A

B

B

D

C

A

B

C

C

B

B

 

A

A

C

B

D

A

11

B

A

A

D

 

D

B

C

D

C

C

B

B

D

A

A

B

D

D

 

C

A

C

C

D

B

12

C

C

C

B

 

C

D

B

D

D

B

C

C

D

D

B

D

D

A

 

C

D

C

A

C

A

13

A

C

D

C

 

B

C

D

A

A

B

D

A

C

D

A

C

A

C

 

A

B

B

C

B

A

14

C

A

C

A

 

D

D

B

B

C

B

C

C

A

A

A

B

A

C

 

C

D

B

A

D

B

15

D

D

A

C

 

A

A

C

B

D

A

A

A

D

B

B

C

A

B

 

A

A

C

C

A

B

16

D

D

C

D

 

A

A

B

A

A

B

C

A

C

C

C

A

B

B

 

A

B

B

A

A

C

17

C

B

A

D

 

C

B

B

D

A

C

C

D

D

C

B

D

A

B

 

D

C

C

A

C

A

18

B

D

D

B

 

B

A

A

A

D

C

C

C

A

D

B

A

B

C

 

B

B

A

D

B

C

19

C

B

C

C

 

C

C

A

B

B

D

A

C

B

B

B

A

D

A

 

C

A

A

B

C

A

20

B

B

C

D

 

A

D

B

C

B

C

A

D

C

C

A

B

A

C

 

A

B

C

D

A

B

21

D

C

D

B

 

D

C

C

C

A

B

A

D

B

A

B

C

D

B

 

D

A

D

A

D

C

22

C

D

B

C

 

A

C

A

D

C

D

C

C

C

B

C

D

A

C

 

C

C

C

B

A

A

23

C

C

A

C

 

B

B

D

B

C

D

B

A

D

B

C

D

C

A

 

D

D

B

C

B

C

24

B

D

A

C

 

A

B

B

A

A

A

D

A

B

A

D

D

A

D

 

D

A

C

B

A

C

25

D

B

D

A

 

C

B

D

C

D

A

C

A

C

A

C

A

D

B

 

B

D

B

A

C

B

26

D

A

B

C

 

B

A

B

A

D

C

B

A

B

B

B

A

A

B

 

D

D

C

B

B

D

27

A

D

A

B

 

B

C

D

B

B

A

D

D

D

A

D

A

A

C

 

A

D

B

A

B

A

28

D

B

D

D

 

A

C

B

C

D

A

D

D

B

A

D

A

C

C

 

C

C

B

C

A

C

29

A

B

D

D

 

D

A

C

A

B

A

A

C

D

B

A

B

C

C

 

C

A

C

D

D

C

30

B

A

B

C

 

B

B

D

C

B

B

C

D

C

C

A

A

C

B

 

D

C

A

A

B

A

31

C

D

D

C

 

C

D

C

A

C

D

D

D

A

B

C

B

B

D

 

D

B

A

D

C

B

32

D

C

B

B

 

C

D

C

C

D

C

D

C

A

B

A

D

C

C

 

D

D

C

D

C

C

33

C

A

C

C

 

D

B

C

D

C

D

A

A

C

A

A

B

D

D

 

B

B

B

D

D

C

34

D

D

D

B

 

B

A

A

C

D

D

D

A

B

D

A

B

D

C

 

A

C

A

C

B

D

35

C

B

C

C

 

D

B

A

B

B

D

A

C

B

D

B

C

A

B

 

B

B

B

A

A

B

36

B

C

A

D

 

D

A

C

C

A

B

C

D

A

A

D

B

B

A

 

A

B

D

C

D

B

37

C

B

C

B

 

C

D

A

D

D

D

D

D

A

A

C

A

B

D

 

A

A

A

B

C

D

38

A

C

C

B

 

C

D

B

A

B

C

D

D

B

D

D

B

D

D

 

A

A

D

D

C

D

39

B

D

C

A

 

D

B

C

C

B

A

D

A

A

A

B

D

B

B

 

A

B

B

B

D

C

40

C

C

A

D

 

A

D

C

D

A

C

C

D

C

A

A

A

D

C

 

C

C

A

C

A

D

41

B

C

A

D

 

B

C

B

C

A

C

C

C

A

D

C

D

C

D

 

B

A

A

B

B

D

42

D

C

A

A

 

C

A

A

B

C

B

D

A

A

D

A

D

D

D

 

B

D

A

B

C

B

43

B

B

C

D

 

D

A

B

D

D

B

D

C

C

A

C

B

D

C

 

D

B

B

A

D

C

44

B

C

B

A

 

C

D

B

D

B

B

A

C

C

D

C

A

C

B

 

B

D

B

C

C

C

45

C

A

D

B

 

A

C

D

D

C

D

C

D

B

B

B

A

B

D

 

C

B

A

D

A

D

46

C

A

B

A

 

A

B

C

B

B

B

A

D

A

B

C

A

D

B

 

B

D

B

D

A

D

47

D

A

D

B

 

D

C

D

A

C

D

C

C

B

D

C

D

D

B

 

C

B

A

D

B

A

48

D

D

D

A

 

A

D

A

B

D

B

A

A

B

B

B

D

B

D

 

A

C

B

C

D

B

49

C

C

A

B

 

C

B

D

A

C

A

A

C

A

D

B

B

C

D

 

A

C

A

D

A

A

50

D

A

D

A

 

C

C

A

A

B

A

C

A

C

A

C

D

B

B

 

D

A

B

C

D

D

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017, 2017. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng thư viện Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017 trong thể loại 2017 được chia sẽ bởi thành viên Trúc Lữ Ngọc Thiên đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã đưa vào chuyên mục 2017 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Khác ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017    ĐỀ THI CHÍNH THỨC       Bài thi: TOÁN     Câu hỏi       Mã đề thi              https://nslide.com/de-thi/dap-an-de-thi-toan-thpt-qg-2017.8lpu0q.html