Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài thi: TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

102

103

104

 

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

D

D

B

C

 

A

B

C

B

D

D

C

A

A

B

B

A

A

D

 

D

B

C

A

A

D

2

B

A

D

C

 

D

D

B

B

A

D

A

A

C

B

B

A

A

D

 

D

C

D

D

D

B

3

B

B

D

A

 

C

A

C

B

A

A

A

C

C

C

B

D

B

D

 

B

D

A

C

C

D

4

C

C

C

D

 

B

D

D

D

C

A

D

B

D

D

C

D

A

B

 

B

B

A

A

B

B

5

B

D

B

A

 

B

A

A

C

B

C

B

B

C

A

A

D

D

A

 

C

C

C

B

B

C

6

D

A

A

A

 

A

B

D

B

D

A

A

D

D

D

A

B

C

B

 

B

A

C

B

A

C

7

A

A

B

B

 

B

C

D

B

A

B

D

B

A

A

C

D

B

C

 

A

C

B

A

B

A

8

C

D

D

C

 

C

D

D

D

C

A

D

C

A

B

C

B

C

D

 

B

A

A

C

C

B

9

D

B

A

B

 

D

A

C

C

B

A

B

B

D

D

A

B

A

C

 

C

C

D

D

D

D

10

B

B

B

B

 

D

C

A

A

B

B

D

C

A

B

C

C

B

B

 

A

A

C

B

D

A

11

B

A

A

D

 

D

B

C

D

C

C

B

B

D

A

A

B

D

D

 

C

A

C

C

D

B

12

C

C

C

B

 

C

D

B

D

D

B

C

C

D

D

B

D

D

A

 

C

D

C

A

C

A

13

A

C

D

C

 

B

C

D

A

A

B

D

A

C

D

A

C

A

C

 

A

B

B

C

B

A

14

C

A

C

A

 

D

D

B

B

C

B

C

C

A

A

A

B

A

C

 

C

D

B

A

D

B

15

D

D

A

C

 

A

A

C

B

D

A

A

A

D

B

B

C

A

B

 

A

A

C

C

A

B

16

D

D

C

D

 

A

A

B

A

A

B

C

A

C

C

C

A

B

B

 

A

B

B

A

A

C

17

C

B

A

D

 

C

B

B

D

A

C

C

D

D

C

B

D

A

B

 

D

C

C

A

C

A

18

B

D

D

B

 

B

A

A

A

D

C

C

C

A

D

B

A

B

C

 

B

B

A

D

B

C

19

C

B

C

C

 

C

C

A

B

B

D

A

C

B

B

B

A

D

A

 

C

A

A

B

C

A

20

B

B

C

D

 

A

D

B

C

B

C

A

D

C

C

A

B

A

C

 

A

B

C

D

A

B

21

D

C

D

B

 

D

C

C

C

A

B

A

D

B

A

B

C

D

B

 

D

A

D

A

D

C

22

C

D

B

C

 

A

C

A

D

C

D

C

C

C

B

C

D

A

C

 

C

C

C

B

A

A

23

C

C

A

C

 

B

B

D

B

C

D

B

A

D

B

C

D

C

A

 

D

D

B

C

B

C

24

B

D

A

C

 

A

B

B

A

A

A

D

A

B

A

D

D

A

D

 

D

A

C

B

A

C

25

D

B

D

A

 

C

B

D

C

D

A

C

A

C

A

C

A

D

B

 

B

D

B

A

C

B

26

D

A

B

C

 

B

A

B

A

D

C

B

A

B

B

B

A

A

B

 

D

D

C

B

B

D

27

A

D

A

B

 

B

C

D

B

B

A

D

D

D

A

D

A

A

C

 

A

D

B

A

B

A

28

D

B

D

D

 

A

C

B

C

D

A

D

D

B

A

D

A

C

C

 

C

C

B

C

A

C

29

A

B

D

D

 

D

A

C

A

B

A

A

C

D

B

A

B

C

C

 

C

A

C

D

D

C

30

B

A

B

C

 

B

B

D

C

B

B

C

D

C

C

A

A

C

B

 

D

C

A

A

B

A

31

C

D

D

C

 

C

D

C

A

C

D

D

D

A

B

C

B

B

D

 

D

B

A

D

C

B

32

D

C

B

B

 

C

D

C

C

D

C

D

C

A

B

A

D

C

C

 

D

D

C

D

C

C

33

C

A

C

C

 

D

B

C

D

C

D

A

A

C

A

A

B

D

D

 

B

B

B

D

D

C

34

D

D

D

B

 

B

A

A

C

D

D

D

A

B

D

A

B

D

C

 

A

C

A

C

B

D

35

C

B

C

C

 

D

B

A

B

B

D

A

C

B

D

B

C

A

B

 

B

B

B

A

A

B

36

B

C

A

D

 

D

A

C

C

A

B

C

D

A

A

D

B

B

A

 

A

B

D

C

D

B

37

C

B

C

B

 

C

D

A

D

D

D

D

D

A

A

C

A

B

D

 

A

A

A

B

C

D

38

A

C

C

B

 

C

D

B

A

B

C

D

D

B

D

D

B

D

D

 

A

A

D

D

C

D

39

B

D

C

A

 

D

B

C

C

B

A

D

A

A

A

B

D

B

B

 

A

B

B

B

D

C

40

C

C

A

D

 

A

D

C

D

A

C

C

D

C

A

A

A

D

C

 

C

C

A

C

A

D

41

B

C

A

D

 

B

C

B

C

A

C

C

C

A

D

C

D

C

D

 

B

A

A

B

B

D

42

D

C

A

A

 

C

A

A

B

C

B

D

A

A

D

A

D

D

D

 

B

D

A

B

C

B

43

B

B

C

D

 

D

A

B

D

D

B

D

C

C

A

C

B

D

C

 

D

B

B

A

D

C

44

B

C

B

A

 

C

D

B

D

B

B

A

C

C

D

C

A

C

B

 

B

D

B

C

C

C

45

C

A

D

B

 

A

C

D

D

C

D

C

D

B

B

B

A

B

D

 

C

B

A

D

A

D

46

C

A

B

A

 

A

B

C

B

B

B

A

D

A

B

C

A

D

B

 

B

D

B

D

A

D

47

D

A

D

B

 

D

C

D

A

C

D

C

C

B

D

C

D

D

B

 

C

B

A

D

B

A

48

D

D

D

A

 

A

D

A

B

D

B

A

A

B

B

B

D

B

D

 

A

C

B

C

D

B

49

C

C

A

B

 

C

B

D

A

C

A

A

C

A

D

B

B

C

D

 

A

C

A

D

A

A

50

D

A

D

A

 

C

C

A

A

B

A

C

A

C

A

C

D

B

B

 

D

A

B

C

D

D

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017

Đăng ngày 6/26/2017 4:21:54 PM | Thể loại: 2017 | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017, 2017. . nslide.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Đáp án de thi TOÁN THPT QG 2017 trong chuyên mục 2017 được chia sẽ bởi thành viên Trúc Lữ Ngọc Thiên tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục 2017 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi THPT Quốc gia 2017 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017    ĐỀ THI CHÍNH THỨC       Bài thi: TOÁN     Câu hỏi       Mã đề thi              

https://nslide.com/de-thi/dap-an-de-thi-toan-thpt-qg-2017.8lpu0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi 2017BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Bài thi: TOÁN

Câu hỏi

Mã đề thi

101
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124


1
D
D
B
C

A
B
C
B
D
D
C
A
A
B
B
A
A
D

D
B
C
A
A
D

2
B
A
D
C

D
D
B
B
A
D
A
A
C
B
B
A
A
D

D
C
D
D
D
B

3
B
B
D
A

C
A
C
B
A
A
A
C
C
C
B
D
B
D

B
D
A
C
C
D

4
C
C
C
D

B
D
D
D
C
A
D
B
D
D
C
D
A
B

B
B
A
A
B
B

5
B
D
B
A

B
A
A
C
B
C
B
B
C
A
A
D
D
A

C
C
C
B
B
C

6
D
A
A
A

A
B
D
B
D
A
A
D
D
D
A
B
C
B

B
A
C
B
A
C

7
A
A
B
B

B
C
D
B
A
B
D
B
A
A
C
D
B
C

A
C
B
A
B
A

8
C
D
D
C

C
D
D
D
C
A
D
C
A
B
C
B
C
D

B
A
A
C
C
B

9
D
B
A
B

D
A
C
C
B
A
B
B
D
D
A
B
A
C

C
C
D
D
D
D

10
B
B
B
B

D
C
A
A
B
B
D
C
A
B
C
C
B
B

A
A
C
B
D
A

11
B
A
A
D

D
B
C
D
C
C
B
B
D
A
A
B
D
D

C
A
C
C
D
B

12
C
C
C
B

C
D
B
D
D
B
C
C
D
D
B
D
D
A

C
D
C
A
C
A

13
A
C
D
C

B
C
D
A
A
B
D
A
C
D
A
C
A
C

A
B
B
C
B
A

14
C
A
C
A

D
D
B
B
C
B
C
C
A
A
A
B
A
C

C
D
B
A
D
B

15
D
D
A
C

A
A
C
B
D


Sponsor Documents