dap an goi y de thi TN THPT anh 2010

Đăng ngày 6/4/2010 6:31:37 PM | Thể loại: Tiếng Anh 11 | Chia sẽ bởi: Vân Bùi Thanh | Lần tải: 2 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


Đáp án gợi ý đề thi tốt nghiệp 2010

Mã 139

 

1.C doing

2.B danger

3.D whose

4.B get over

5.D thank you

6.A. off

7.A old enough

8.C has played

9.D responsibility

10.C became

11.D has to

12.D be affected

13.C.if

 

14.A economic

15.B because of

16.D taken

17.A is used to

18.C. will

19.B get

20.A was established

21.C don’t they

22.A whereas

23.D No , not at all

24.B.I’m afraid not

25.D into

26.C Unless you can swim

 

27.A is becoming more and more difficult

28.C.the more knowledge you gain

29.B where she would go the following day

30.C. for not phoning me earlier

31.C “won’t disappear”

32.B

33.A

34.B

35.C

36 A accompany

 

 

37.B appointed

38.A initiate

39.C colony

40.A cough

41.C a

42B whom

43C furnitures

44.writing

45D easy

46D advertise

47.B therefore

48.D qualifications

49.C to

50A sure

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi dap an goi y de thi TN THPT anh 2010, Tiếng Anh 11. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu dap an goi y de thi TN THPT anh 2010 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện dap an goi y de thi TN THPT anh 2010 trong chuyên mục Tiếng Anh 11 được giới thiệu bởi thành viên Vân Bùi Thanh đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào chủ đề Tiếng Anh 11 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Đề thi Ngoại ngữ Tiếng Anh Tiếng Anh 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Đáp án gợi ý đề thi tốt nghiệp 2010 Mã 139 1, ngoài ra C doing 2, ngoài ra B danger 3,còn cho biết thêm D whose 4, thêm nữa B get over 5, nói thêm là D thank you 6, tiếp theo là A,còn cho biết thêm off 7, ngoài ra A old enough 8, bên cạnh đó C has played 9, bên cạnh đó D responsibility 10, ngoài ra C became 11, nói thêm D has to 12, nói thêm D be affected 13, nói https://nslide.com/de-thi/dap-an-goi-y-de-thi-tn-thpt-anh-2010.y29qvq.html