Đáp Án Môn Toán THPTQG 2017 24 Mã Đề

Đăng ngày 6/25/2017 2:19:02 PM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Chia sẽ bởi: Linh Nguyễn Tấn | Lần tải: 3 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: docx

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi:  TOÁN


Câu hỏi

Mã đề thi

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

1

D

D

B

C

A

B

C

B

D

D

C

A

A

B

B

A

A

D

D

B

C

A

A

D

2

B

A

D

C

D

D

B

B

A

D

A

A

C

B

B

A

A

D

D

C

D

D

D

B

3

B

B

D

A

C

A

C

B

A

A

A

C

C

C

B

D

B

D

B

D

A

C

C

D

4

C

C

C

D

B

D

D

D

C

A

D

B

D

D

C

D

A

B

B

B

A

A

B

B

5

B

D

B

A

B

A

A

C

B

C

B

B

C

A

A

D

D

A

C

C

C

B

B

C

6

D

A

A

A

A

B

D

B

D

A

A

D

D

D

A

B

C

B

B

A

C

B

A

C

7

A

A

B

B

B

C

D

B

A

B

D

B

A

A

C

D

B

C

A

C

B

A

B

A

8

C

D

D

C

C

D

D

D

C

A

D

C

A

B

C

B

C

D

B

A

A

C

C

B

9

D

B

A

B

D

A

C

C

B

A

B

B

D

D

A

B

A

C

C

C

D

D

D

D

10

B

B

B

B

D

C

A

A

B

B

D

C

A

B

C

C

B

B

A

A

C

B

D

A

11

B

A

A

D

D

B

C

D

C

C

B

B

D

A

A

B

D

D

C

A

C

C

D

B

12

C

C

C

B

C

D

B

D

D

B

C

C

D

D

B

D

D

A

C

D

C

A

C

A

13

A

C

D

C

B

C

D

A

A

B

D

A

C

D

A

C

A

C

A

B

B

C

B

A

14

C

A

C

A

D

D

B

B

C

B

C

C

A

A

A

B

A

C

C

D

B

A

D

B

15

D

D

A

C

A

A

C

B

D

A

A

A

D

B

B

C

A

B

A

A

C

C

A

B

16

D

D

C

D

A

A

B

A

A

B

C

A

C

C

C

A

B

B

A

B

B

A

A

C

17

C

B

A

D

C

B

B

D

A

C

C

D

D

C

B

D

A

B

D

C

C

A

C

A

18

B

D

D

B

B

A

A

A

D

C

C

C

A

D

B

A

B

C

B

B

A

D

B

C

19

C

B

C

C

C

C

A

B

B

D

A

C

B

B

B

A

D

A

C

A

A

B

C

A

20

B

B

C

D

A

D

B

C

B

C

A

D

C

C

A

B

A

C

A

B

C

D

A

B

21

D

C

D

B

D

C

C

C

A

B

A

D

B

A

B

C

D

B

D

A

D

A

D

C

22

C

D

B

C

A

C

A

D

C

D

C

C

C

B

C

D

A

C

C

C

C

B

A

A

23

C

C

A

C

B

B

D

B

C

D

B

A

D

B

C

D

C

A

D

D

B

C

B

C

24

B

D

A

C

A

B

B

A

A

A

D

A

B

A

D

D

A

D

D

A

C

B

A

C

25

D

B

D

A

C

B

D

C

D

A

C

A

C

A

C

A

D

B

B

D

B

A

C

B

26

D

A

B

C

B

A

B

A

D

C

B

A

B

B

B

A

A

B

D

D

C

B

B

D

27

A

D

A

B

B

C

D

B

B

A

D

D

D

A

D

A

A

C

A

D

B

A

B

A

28

D

B

D

D

A

C

B

C

D

A

D

D

B

A

D

A

C

C

C

C

B

C

A

C

29

A

B

D

D

D

A

C

A

B

A

A

C

D

B

A

B

C

C

C

A

C

D

D

C

30

B

A

B

C

B

B

D

C

B

B

C

D

C

C

A

A

C

B

D

C

A

A

B

A

31

C

D

D

C

C

D

C

A

C

D

D

D

A

B

C

B

B

D

D

B

A

D

C

B

32

D

C

B

B

C

D

C

C

D

C

D

C

A

B

A

D

C

C

D

D

C

D

C

C

33

C

A

C

C

D

B

C

D

C

D

A

A

C

A

A

B

D

D

B

B

B

D

D

C

34

D

D

D

B

B

A

A

C

D

D

D

A

B

D

A

B

D

C

A

C

A

C

B

D

35

C

B

C

C

D

B

A

B

B

D

A

C

B

D

B

C

A

B

B

B

B

A

A

B

36

B

C

A

D

D

A

C

C

A

B

C

D

A

A

D

B

B

A

A

B

D

C

D

B

37

C

B

C

B

C

D

A

D

D

D

D

D

A

A

C

A

B

D

A

A

A

B

C

D

38

A

C

C

B

C

D

B

A

B

C

D

D

B

D

D

B

D

D

A

A

D

D

C

D

39

B

D

C

A

D

B

C

C

B

A

D

A

A

A

B

D

B

B

A

B

B

B

D

C

40

C

C

A

D

A

D

C

D

A

C

C

D

C

A

A

A

D

C

C

C

A

C

A

D

41

B

C

A

D

B

C

B

C

A

C

C

C

A

D

C

D

C

D

B

A

A

B

B

D

42

D

C

A

A

C

A

A

B

C

B

D

A

A

D

A

D

D

D

B

D

A

B

C

B

43

B

B

C

D

D

A

B

D

D

B

D

C

C

A

C

B

D

C

D

B

B

A

D

C

44

B

C

B

A

C

D

B

D

B

B

A

C

C

D

C

A

C

B

B

D

B

C

C

C

45

C

A

D

B

A

C

D

D

C

D

C

D

B

B

B

A

B

D

C

B

A

D

A

D

46

C

A

B

A

A

B

C

B

B

B

A

D

A

B

C

A

D

B

B

D

B

D

A

D

47

D

A

D

B

D

C

D

A

C

D

C

C

B

D

C

D

D

B

C

B

A

D

B

A

48

D

D

D

A

A

D

A

B

D

B

A

A

B

B

B

D

B

D

A

C

B

C

D

B

49

C

C

A

B

C

B

D

A

C

A

A

C

A

D

B

B

C

D

A

C

A

D

A

A

50

D

A

D

A

C

C

A

A

B

A

C

A

C

A

C

D

B

B

D

A

B

C

D

D

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Đáp Án Môn Toán THPTQG 2017 24 Mã Đề, Tư liệu tham khảo. . nslide giới thiệu tới đọc giả tài liệu Đáp Án Môn Toán THPTQG 2017 24 Mã Đề .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi Đáp Án Môn Toán THPTQG 2017 24 Mã Đề trong thể loại Tư liệu tham khảo được giới thiệu bởi bạn Linh Nguyễn Tấn tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã đưa vào danh mục Tư liệu tham khảo , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Khác (Toán học) ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017  Bài thi: TOÁN Câu hỏi Mã đề thi   101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124  1 D D B C A B C B D D C A A B B A A D D B C A A D  2 B A D C D D B B A D A A C B B A https://nslide.com/de-thi/dap-an-mon-toan-thptqg-2017-24-ma-de.98ou0q.html