Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017  
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
ĐỀ THI CHÍNH THỨC  
Môn thi thành phần: SINH HỌC  
Mã đề thi  
212 213  
Câu hỏi  
2
01  
D
A
C
B
A
C
C
A
D
C
A
C
D
B
C
D
D
B
B
D
B
D
B
D
D
C
C
C
B
C
D
C
B
B
C
B
C
202  
C
B
D
C
C
D
A
D
D
D
D
B
C
B
D
C
B
A
A
B
D
C
A
B
B
D
C
C
A
B
B
A
B
A
D
C
A
D
A
A
203  
A
B
A
D
A
C
B
C
C
D
B
D
A
B
D
A
A
D
C
C
D
C
D
C
C
A
D
B
D
D
B
B
A
B
A
C
B
A
C
C
204  
D
D
B
C
A
D
B
A
A
C
A
B
D
B
C
A
D
A
B
D
C
C
D
B
D
B
C
C
B
D
A
C
A
C
B
A
A
B
A
C
205  
D
C
C
D
A
D
B
C
A
D
D
A
C
B
C
C
A
D
B
A
D
D
B
A
B
B
D
A
A
B
B
D
B
D
B
C
A
D
C
A
206  
B
D
D
B
B
D
D
C
D
B
A
D
D
A
B
D
A
B
C
B
C
A
D
C
C
C
C
B
C
B
C
D
D
C
C
B
D
B
D
D
207  
C
B
D
C
B
D
A
C
A
C
B
D
C
D
D
C
B
A
B
A
B
A
C
A
D
A
C
A
D
B
A
A
B
C
D
B
C
D
D
B
208  
C
A
B
B
A
A
D
D
C
D
A
A
C
C
A
C
D
C
D
B
D
A
A
C
D
B
C
C
C
C
A
A
D
A
D
A
A
D
D
A
209  
D
C
B
C
B
A
C
B
B
C
A
A
B
B
A
A
C
A
A
B
D
D
C
A
C
A
D
B
D
D
B
B
C
D
C
C
B
D
B
D
210  
D
C
C
C
A
B
D
C
B
A
B
A
A
B
D
C
D
C
B
B
C
C
C
A
C
A
D
A
A
D
A
B
B
D
B
B
D
D
B
D
211  
B
C
B
A
D
C
D
A
C
C
D
D
A
B
C
A
D
C
D
D
C
A
C
B
D
D
C
A
C
D
D
A
C
A
C
A
C
A
C
A
214  
D
D
C
B
B
C
C
B
B
A
C
A
C
B
A
D
B
D
A
C
C
B
C
A
A
B
A
D
A
B
D
A
B
C
D
C
D
C
D
B
215  
C
C
A
C
A
D
C
A
D
D
A
B
D
B
B
D
B
B
A
D
A
B
B
D
A
B
D
B
A
B
D
B
B
A
A
A
D
A
B
B
216  
B
A
C
B
B
C
A
B
D
C
A
B
D
C
B
C
D
A
A
D
C
A
D
A
C
C
C
C
A
D
D
B
A
B
B
D
C
D
A
D
217  
C
A
D
A
B
A
A
A
D
B
C
D
A
B
C
B
A
A
D
A
C
C
B
C
A
D
A
C
D
B
C
C
B
C
D
D
B
D
D
C
218  
C
A
D
C
B
C
D
D
A
C
D
B
A
A
B
B
A
B
D
C
A
B
A
D
C
D
D
B
C
B
C
C
C
C
D
A
D
A
A
C
219  
D
D
B
C
A
B
A
B
D
D
C
A
B
C
D
A
B
A
A
A
D
C
B
C
C
A
C
D
B
A
C
B
C
C
B
D
D
B
D
D
220  
A
B
B
D
A
B
A
C
D
B
D
A
C
B
B
A
C
A
A
C
B
D
B
C
B
C
A
B
B
C
A
A
C
B
C
C
B
C
A
A
221  
B
A
A
B
C
B
C
A
B
C
C
A
A
D
D
A
A
C
B
C
D
C
B
C
D
A
A
C
A
B
A
B
A
A
B
C
B
B
C
B
222  
D
B
C
A
A
D
D
A
C
C
B
A
A
C
B
D
C
D
D
A
B
C
A
C
B
D
D
B
C
A
C
A
A
B
C
C
B
C
B
B
223  
C
C
A
C
B
D
B
C
C
D
D
B
D
A
D
A
B
B
D
A
B
A
A
B
B
D
C
D
A
D
D
B
A
C
C
D
B
D
C
C
224  
C
D
C
D
A
D
C
B
C
B
D
B
A
D
B
B
A
B
D
A
D
D
D
A
A
D
B
B
A
D
B
A
B
A
A
A
D
D
B
B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
B
A
B
A
B
D
B
B
C
D
C
D
D
B
C
C
B
B
C
C
D
A
C
A
D
C
B
A
A
D
C
C
A
D
D
A
D
A
A
A
A
D
A
C
D
A
A
C
B
D
A
D
B
B
C
D
B
A
A
D
A
C
A
A
D
B
D
C
D
A
B
C
B
C
C
B
B
C
B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
C
D
D
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

ĐÁP ÁN SINH-THPT QG 2017-CỦA BỘ GDĐT

Đăng ngày 6/25/2017 12:55:42 AM | Thể loại: Sinh học 12 | Lần tải: 51 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.24 M | File type: pdf
0 lần xem

đề thi ĐÁP ÁN SINH-THPT QG 2017-CỦA BỘ GDĐT, Sinh học 12. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện ĐÁP ÁN SINH-THPT QG 2017-CỦA BỘ GDĐT .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện ĐÁP ÁN SINH-THPT QG 2017-CỦA BỘ GDĐT thuộc danh mục Sinh học 12 được giới thiệu bởi thành viên duyen bùi thị mỹ đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Sinh học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .pdf, cùng mục còn có Đề thi Sinh học Sinh học 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu

https://nslide.com/de-thi/dap-an-sinh-thpt-qg-2017-cua-bo-gddt.l3ou0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Sinh học 12


Sponsor Documents