ĐÁP ÁN SINH-THPT QG 2017-CỦA BỘ GDĐT

Đăng ngày 6/25/2017 12:55:42 AM | Thể loại: Sinh học 12 | Chia sẽ bởi: duyen bùi thị mỹ | Lần tải: 51 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.24 M | Loại file: pdf
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017  
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
ĐỀ THI CHÍNH THỨC  
Môn thi thành phần: SINH HỌC  
Mã đề thi  
212 213  
Câu hỏi  
2
01  
D
A
C
B
A
C
C
A
D
C
A
C
D
B
C
D
D
B
B
D
B
D
B
D
D
C
C
C
B
C
D
C
B
B
C
B
C
202  
C
B
D
C
C
D
A
D
D
D
D
B
C
B
D
C
B
A
A
B
D
C
A
B
B
D
C
C
A
B
B
A
B
A
D
C
A
D
A
A
203  
A
B
A
D
A
C
B
C
C
D
B
D
A
B
D
A
A
D
C
C
D
C
D
C
C
A
D
B
D
D
B
B
A
B
A
C
B
A
C
C
204  
D
D
B
C
A
D
B
A
A
C
A
B
D
B
C
A
D
A
B
D
C
C
D
B
D
B
C
C
B
D
A
C
A
C
B
A
A
B
A
C
205  
D
C
C
D
A
D
B
C
A
D
D
A
C
B
C
C
A
D
B
A
D
D
B
A
B
B
D
A
A
B
B
D
B
D
B
C
A
D
C
A
206  
B
D
D
B
B
D
D
C
D
B
A
D
D
A
B
D
A
B
C
B
C
A
D
C
C
C
C
B
C
B
C
D
D
C
C
B
D
B
D
D
207  
C
B
D
C
B
D
A
C
A
C
B
D
C
D
D
C
B
A
B
A
B
A
C
A
D
A
C
A
D
B
A
A
B
C
D
B
C
D
D
B
208  
C
A
B
B
A
A
D
D
C
D
A
A
C
C
A
C
D
C
D
B
D
A
A
C
D
B
C
C
C
C
A
A
D
A
D
A
A
D
D
A
209  
D
C
B
C
B
A
C
B
B
C
A
A
B
B
A
A
C
A
A
B
D
D
C
A
C
A
D
B
D
D
B
B
C
D
C
C
B
D
B
D
210  
D
C
C
C
A
B
D
C
B
A
B
A
A
B
D
C
D
C
B
B
C
C
C
A
C
A
D
A
A
D
A
B
B
D
B
B
D
D
B
D
211  
B
C
B
A
D
C
D
A
C
C
D
D
A
B
C
A
D
C
D
D
C
A
C
B
D
D
C
A
C
D
D
A
C
A
C
A
C
A
C
A
214  
D
D
C
B
B
C
C
B
B
A
C
A
C
B
A
D
B
D
A
C
C
B
C
A
A
B
A
D
A
B
D
A
B
C
D
C
D
C
D
B
215  
C
C
A
C
A
D
C
A
D
D
A
B
D
B
B
D
B
B
A
D
A
B
B
D
A
B
D
B
A
B
D
B
B
A
A
A
D
A
B
B
216  
B
A
C
B
B
C
A
B
D
C
A
B
D
C
B
C
D
A
A
D
C
A
D
A
C
C
C
C
A
D
D
B
A
B
B
D
C
D
A
D
217  
C
A
D
A
B
A
A
A
D
B
C
D
A
B
C
B
A
A
D
A
C
C
B
C
A
D
A
C
D
B
C
C
B
C
D
D
B
D
D
C
218  
C
A
D
C
B
C
D
D
A
C
D
B
A
A
B
B
A
B
D
C
A
B
A
D
C
D
D
B
C
B
C
C
C
C
D
A
D
A
A
C
219  
D
D
B
C
A
B
A
B
D
D
C
A
B
C
D
A
B
A
A
A
D
C
B
C
C
A
C
D
B
A
C
B
C
C
B
D
D
B
D
D
220  
A
B
B
D
A
B
A
C
D
B
D
A
C
B
B
A
C
A
A
C
B
D
B
C
B
C
A
B
B
C
A
A
C
B
C
C
B
C
A
A
221  
B
A
A
B
C
B
C
A
B
C
C
A
A
D
D
A
A
C
B
C
D
C
B
C
D
A
A
C
A
B
A
B
A
A
B
C
B
B
C
B
222  
D
B
C
A
A
D
D
A
C
C
B
A
A
C
B
D
C
D
D
A
B
C
A
C
B
D
D
B
C
A
C
A
A
B
C
C
B
C
B
B
223  
C
C
A
C
B
D
B
C
C
D
D
B
D
A
D
A
B
B
D
A
B
A
A
B
B
D
C
D
A
D
D
B
A
C
C
D
B
D
C
C
224  
C
D
C
D
A
D
C
B
C
B
D
B
A
D
B
B
A
B
D
A
D
D
D
A
A
D
B
B
A
D
B
A
B
A
A
A
D
D
B
B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
B
A
B
A
B
D
B
B
C
D
C
D
D
B
C
C
B
B
C
C
D
A
C
A
D
C
B
A
A
D
C
C
A
D
D
A
D
A
A
A
A
D
A
C
D
A
A
C
B
D
A
D
B
B
C
D
B
A
A
D
A
C
A
A
D
B
D
C
D
A
B
C
B
C
C
B
B
C
B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
C
D
D
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

đề thi ĐÁP ÁN SINH-THPT QG 2017-CỦA BỘ GDĐT, Sinh học 12. . nslide.com giới thiệu đến mọi người tài liệu ĐÁP ÁN SINH-THPT QG 2017-CỦA BỘ GDĐT .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu ĐÁP ÁN SINH-THPT QG 2017-CỦA BỘ GDĐT thuộc chuyên mục Sinh học 12 được chia sẽ bởi bạn duyen bùi thị mỹ tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Sinh học 12 , có 1 trang, thuộc định dạng .pdf, cùng thể loại còn có Đề thi Sinh học Sinh học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo https://nslide.com/de-thi/dap-an-sinh-thpt-qg-2017-cua-bo-gddt.l3ou0q.html