Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đáp án và để thi thử THPT Quốc gia 2017- 8 mã đề/2 bộ đề.YV

Đăng ngày 5/23/2017 8:31:50 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 279 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.39 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đáp án và để thi thử THPT Quốc gia 2017- 8 mã đề/2 bộ đề.YV, Vật lý 12. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện Đáp án và để thi thử THPT Quốc gia 2017- 8 mã đề/2 bộ đề.YV .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Đáp án và để thi thử THPT Quốc gia 2017- 8 mã đề/2 bộ đề.YV thuộc chủ đề Vật lý 12 được giới thiệu bởi user Liên Thạch Thị Đào tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Vật lý 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM ( Đề thi có 4 trang ) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn thi:Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút, ko kể thời gian phát đề    Mã đề thi 286   Họ, tên học sinh:, nói thêm là Số báo danh: , tiếp theo là Cho những hằng số: tốc độ ánh

https://nslide.com/de-thi/dap-an-va-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2017-8-ma-de-2-bo-de-yv.accu0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 12


TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN
ĐỀ THI THỬ NGHIỆM
( Đề thi có 4 trang )


KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn thi:Vật lý
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 286


Họ, tên học sinh:............................................................. Số báo danh: .............................

Cho các hằng số: tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, hằng số Plăng h = 6,625.10–34 Js, điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng hạt nhân?
A. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn khối lượng.
B. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn điện tích.
C. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn động lượng và năng lượng.
D. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn số khối.
Câu 2. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6 cos (4(t+(/2) cm, s. Pha ban đầu của dao động này là
A. 4π rad.
B. 2π rad.
C.  rad.
D. 4 π + rad.

Câu 3. Sắp xếp các tia hồng ngoại, tử ngoại, rơn-ghen theo thứ tự giảm dần của tần số:
A. rơnghen, tử ngoại, hồng ngoại.
C. hồng ngoại, rơnghen, tử ngoại.

B. tử ngoại, hồng ngoại, rơnghen.
D. hồng ngoại, tử ngoại, rơnghen.

Câu 4. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6 cos(4(t + (/2) cm. Gia tốc của vật tại thời điểm
t = 5 s là:
A. 0.
B. 947,5 cm/s2.
C. - 947,5 cm/s2.
D. 947,5 cm/s.

Câu 5. Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại của gia tốc là:
A. .
B. .
C. .
D. 

Câu 6. Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 100 m/s.
B. 50 m/s.
C. 25cm/s.
D. 12,5 cm/s.

Câu 7. Với φ là độ lệch pha giữa u và i. Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?
A. sinφ.
B. cosφ.
C. tanφ.
D. cotφ.

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,2 kg. Kích thích cho vật dao động điều hòa với phương trình  Lấy  Năng lượng đã truyền cho vật là:
A. 2.10-1 J.
B. 4.10-1 J.
C. 4.10-2 J.
D. 2.10-2 J.

Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young, biết a = 0,5 mm, D = 2 m,  = 0,5. Khoảng cách giữa hai điểm M và N trên màn là 32 mm và tại M và N là hai vân sáng. Số vân sáng trong khoảng từ M đến N (kể cả vân ở M và N) là:
A. 15.
B. 16.
C. 17.
D. 18.

Câu 10. Vật dao động có phương trình  Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm có vận tốc bằng không đến điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng không là:
A. 0,1 s.
B. 0,2 s.
C. 0,5 s.
D. 0,05 s.

Câu 11. Điều kiện của sự cộng hưởng là:
A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
B. tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều tần số riêng của hệ
C. biên độ của lực cưỡng bức phải lớn bằng biên độ của dao động
D. chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ.
Câu 12. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng phóng xạ? (với m là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, là hằng số phóng xạ ).
A. Khi t =

Sponsor Documents