Đáp án và Đề thi thử THPT quốc gia 2017- Chẵn 402 - YV

đề thi Vật lý 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 143       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
xacu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 8:02:52 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.54 M
Lần xem
0
Lần tải
143
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN ĐỀ THI THỬ NGHIỆM ( Đề thi có 4 trang ) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn thi:Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian,xem chi tiết và tải về đề thi Đáp án và Đề thi thử THPT quốc gia 2017- Chẵn 402 - YV, Đề Thi Vật Lý 12 , Đề thi Đáp án và Đề thi thử THPT quốc gia 2017- Chẵn 402 - YV, doc, 1 trang, 0.54 M, Vật lý 12 chia sẽ bởi Liên Thạch Thị Đào đã có 143 download

LINK DOWNLOAD

Dap-an-va-De-thi-thu-THPT-quoc-gia-2017-Chan-402-YV.doc[0.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN
ĐỀ THI THỬ NGHIỆM
( Đề thi có 4 trang )
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn thi:Vật lý
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềMã đề thi 402


Họ, tên học sinh:............................................................. Số báo danh: .............................
Cho các hằng số: tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, hằng số Plăng h = 6,625.10–34 Js, điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C.
Câu 1. Chọn câu đúng.
A. Sóng điện từ có bước sóng càng lớn thì khả năng truyền đi xa càng cao.
B. Trong các sóng vô tuyến, sóng dài có năng lượng bé nhất, không thể truyền đi xa được.
C. Những dao động điện từ có tần số từ 100Hz trở xuống, sóng điện từ của chúng có thể truyền xa.
D. Ban ngày sóng trung có thể truyền đi rất xa.
Câu 2. Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của
A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
C. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

B. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
D. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.

Câu 3. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,7 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe là:
A. 0,4 μm.
B. 0,45 μm.
C. 0,5 μm.
D. 0,64 μm.

Câu 4. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 µm và λ2 = 0,25 µm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λo = 0,35 µm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?
A. Chỉ có bức xạ λ1.
C. Chỉ có bức xạ λ2.

B. Cả hai bức xạ.
D. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên.

Câu 5. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng phóng xạ? (với m là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, là hằng số phóng xạ ).
A. Khi t = T thì m = 
B. T = 
C. T = 
D. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?
A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/2.
B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π /4.
C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π /2.
D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π /4.
Câu 7. Đặt vào hai đầu cuộn cảm  một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Cảm kháng của cuộn cảm là:
A. 200 Ω.
B. 100 Ω.
C. 50 Ω.
D. 25 Ω.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện  thì:
A. Cường độ dao động cùng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.
C. Công suất tiêu thụ trung bình trong mạch đạt cực đại.
D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại.
Câu 9. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 0,1(F và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là:
A. 1,6.104 Hz.
B. 3,2.104Hz.
C. 1,6.103 Hz.
D. 3,2.103 Hz.


Câu 10. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện  và cuộn cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng
u = 50cos100πt (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
A. 0,25 A.
B. 0,50 A.
C. 0,71 A.
D. 1

 


 

TRƯỜNG THPT YÊN VIÊN

ĐỀ THI THỬ NGHIỆM

( Đề thi có 4 trang )

 

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn thi:Vật lý

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Mã đề thi  402

 

Họ, tên học sinh:.............................................................  Số báo danh: .............................

 

Cho các hằng số: tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, hằng số Plăng h = 6,625.10–34 Js, điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C. 

Câu 1. Chọn câu đúng.

A. Sóng điện từ có bước sóng càng lớn thì khả năng truyền đi xa càng cao.

B. Trong các sóng vô tuyến, sóng dài có năng lượng bé nhất, không thể truyền đi xa được.

C. Những dao động điện từ có tần số từ 100Hz trở xuống, sóng điện từ của chúng có thể truyền xa.

D. Ban ngày sóng trung có thể truyền đi rất xa.

Câu 2. Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

C. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

B. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

D. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.

Câu 3. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,7 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe là:

A. 0,4 μm.         

B. 0,45 μm. 

C. 0,5 μm.

D. 0,64 μm.  

Câu 4. Ln lượt chiếu hai bc xạ có bước sóng λ1 = 0,75 µm và λ2 = 0,25 µm vào một tm km có gii hn quang đin λ= 0,35 µm. Bc xạ nào gây ra hin tưng quang đin?

A. Chỉ có bc xạ λ1.                       

C. Ch có bc x λ2.            

B. C hai bc x.

D. Không có bc xạ nào trong hai bc x trên.

Câu 5. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng phóng xạ? (với m là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, là hằng số phóng xạ ).

A. Khi t = T thì m =                     

B. T =              

C.  T =               

D.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?

A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/2.      

B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π /4.

C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π /2.         

D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π /4.

Câu 7. Đặt vào hai đầu cuộn cảm một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Cảm kháng của cuộn cảm là:

A. 200 Ω.       

B. 100 Ω.

C. 50 Ω.

D. 25 Ω.  

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện thì:

A. Cường độ dao động cùng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.

C. Công suất tiêu thụ trung bình trong mạch đạt cực đại.     

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại.

Câu 9. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 0,1F và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là:

A. 1,6.104 Hz.       

B. 3,2.104Hz.

C. 1,6.103 Hz.

D. 3,2.103 Hz.  

                                                          Trang 1/4 – Mã đề 402

 


 

 

Câu 10. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện và cuộn cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng

u = 50cos100πt (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

A. 0,25 A.       

B. 0,50 A.            

C. 0,71 A.

D. 1,00 A.  

Câu 11. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

A. sóng trung.                       

B. sóng ngắn.                    

C. sóng dài.              

D. sóng cực ngắn.

Câu 12. Một ngư­ời quan sát một chiếc phao trên mặt hồ thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 36 s, khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng lân cận là 24 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt hồ là

A. 2,0 m/s.       

B. 2,2 m/s.

C. 3,0 m/s. 

D. 6,7 m/s.  

Câu 13. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là:             

A. 11.       

B. 8.

C. 5.  

D. 9.  

Câu 14. Trong  đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở  R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi đoạn mạch xảy ra cộng hưởng điện thì điều nào sau đây là sai?

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Con lắc đơn chiều dài dao động điều hoà với chu kì

A. T = 2          

B. T = 2 

C. T = 2

D. T = 2  

Câu 16. Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc (cm, s) của chất điểm là:

 

 

 

 

     

        

 

 

Câu 17. Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi tr­ường vật chất đàn hồi với tốc độ v. Khi đó bư­ớc sóng được tính theo công thức

A. λ = v.f.    

B. λ = v/f.

C. λ = 2v.f.

D. λ = 2v/f.

Câu 18. Trong nguyên t hidro, vi r0 là n kính Bo thì bán kính qu đo dng của êlectron không th là:

A. 12r0.        

B. 25r0.

C. 9r0.  

D. 16r0.  

Câu 19. Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. 100 m/s.      

B. 50 m/s.

C. 25cm/s. 

D. 12,5 cm/s.

Câu 20. Theo thuyết ng t ánh sáng ca Anh-xtanh, phôtôn ng vi mỗi ánh sáng đơn sc có ng lượng càng ln nếu ánh sáng đơn sc đó có:

A. tn s càng ln.                                                                    

C. bưc sóng ng lớn.  

B. tc đ truyn ng ln.                  

D. chu kì càng lớn.  

                                                          Trang 1/4 – Mã đề 402

 


 

u 21. Với φ là độ lệch pha giữa u và i. Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?

A. sinφ.       

B. cosφ.  

C. tanφ.

D. cotφ.  

Câu 22. Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

B. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng không.

C. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kỳ đều bằng không.

D. Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng lần công suất toả nhiệt trung bình.

Câu 23. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young, biết a = 0,5 mm, D = 2 m, = 0,5. Khoảng cách giữa hai điểm M và N trên màn là 32 mm và tại M và N là hai vân sáng. Số vân sáng trong khoảng từ M đến N (kể cả vân ở M và N) là:

A. 15.      

B. 16.

C. 17. 

D. 18.

Câu 24. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,2 kg. Kích thích cho vật dao động điều hòa với phương trình Lấy Năng lượng đã truyền cho vật là:

A. 2.10-1 J.    

B. 4.10-1 J.

C. 4.10-2 J.

D. 2.10-2 J.

Câu 25. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6 cos(4t + /2) cm. Gia tốc của vật tại thời điểm t = 5 s là:

A. 0.      

B. 947,5 cm/s2.

C. - 947,5 cm/s2.

D. 947,5 cm/s. 

Câu 26. Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại của gia tốc là:

A. .      

B. .

C.  .

D.  

Câu 27. Vật dao động có phương trình Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm có vận tốc bằng không đến điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng không là:

A. 0,1 s.      

B. 0,2 s.      

C. 0,5 s.      

D. 0,05 s.        

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

 A. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn khối lượng.

B. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn điện tích.

 C. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn động lượng và năng lượng.

 D. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn số khối.

Câu 29. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6 cos (4t+/2) cm, s. Pha ban đầu của dao động này là

A. 4π rad.      

B. 2π rad.

C. rad.

D. 4 π + rad. 

Câu 30. Sắp xếp các tia hồng ngoại, tử ngoại, rơn-ghen theo thứ tự giảm dần của tần số:

A. rơnghen, tử ngoại, hồng ngoại.        

C. hồng ngoại, rơnghen, tử ngoại.       

B. tử ngoại, hồng ngoại, rơnghen.

D. hồng ngoại, tử ngoại, rơnghen.

Câu 31. Cho phản ứng hạt nhân: + p + . Biết các khối lượng hạt nhân:    

m() = 22,983734 u, m() = 1,007276u; m() = 4,001506 u; m() = 19,986950 u;

u = 1,66055.kg = 931MeV/. Phản ứng tỏa hoặc thu bao nhiêu năng lượng?

A. Thu 2.377 MeV.             

C. Tỏa 2,377 eV.                  

B. Tỏa 2,377 MeV.

D. Thu 2,377 eV.

Câu 32: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L làthì tốc độ của êlectron trên quỹ đạo O là

A.             B.    C.     D.

 Câu 33. Điều kiện của sự cộng hưởng là:

A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.

B. tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều tần số riêng của hệ

                                                          Trang 1/4 – Mã đề 402

 


 

C. biên độ của lực cưỡng bức phải lớn bằng biên độ của dao động

D. chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ.

Câu 34: Trên sợi dây đàn hồi AB với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây luôn không đổi. Khi tần số sóng trên dây bằng f thì trên dây có 3 bụng sóng. Tăng tần số thêm 80 Hz thì trên dây có thêm 4 nút sóng. Giá trị của f là

A.60 Hz          B. 20 Hz              C. 30 Hz               D. 40 Hz

Câu 35: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến ở lối vào mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định và một tụ điện là tụ xoay có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là 10m. Khi mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là 30m. Để mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng 18m thì α bằng

A. 86,40. B. 300. C. 450. D. 33,60.

Câu 36: Kích thích vật m dao động điều hòa với phương trình thì cơ năng là W1. Kích thích vật m dao động điều hòa với phương trình thì cơ năng là Khi vật m thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa trên thì cơ năng là W. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. W = 13W1. B. W = 9W2. C. W = 9W1. D. W = 13W2.

Câu 37: Hai chất điểm dao động điều hòa với cùng biên độ, có tần số lần lượt là Hz và Hz. Tại thời điểm nào đó, chúng có tốc độ là v1 và v2 với thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng bằng

A. . B. 4. C. . D. 9.

Câu 38: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát tại điểm M có vân sáng bậc k. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi thì thấy M lần lượt có vân sáng bậc k1 và k2. Kết quả nào sau đây là đúng ?

A.2k = k1+k2    B. k = k1- k2  C. k = k1+k2  D. 2k = k2+k1

Câu 39: Một hộp kín X được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện C sao cho X nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đọan mạch trên được mắc vào một điện áp xoay chiều. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch L và X là uLX. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X và C là uXC. Đồ thị biểu diễn uLX và uXC được cho như hình vẽ. Biết ZL = 4ZC. Đường biểu diễn uLX là đường nét liền

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp kín X có giá trị nào sau đây?

 A.  B.  C.  D.

Câu 40: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn dây thuần cảm và có thể thay đổi độ tự cảm. Điều chỉnh giá trị của L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện cực đại thì giá trị cực đại đó gấp hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. Hỏi khi bỏ cuộn cảm đi thì hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị bằng bao nhiêu?

A.                        B.    C.     D.

                                                          Trang 1/4 – Mã đề 402

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đáp án và Đề thi thử THPT quốc gia 2017- Chẵn 402 - YV
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU