LỚP LUYỆN THI
THPTQG 2020-2021
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRAHỌC KỲ 1
NĂM 2020- 2021
Môn Vật Lý
Thời gian: 50 phút


Câu 1: Dao động điều hoà là
A. chuyển động có giới hạn được lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
B. dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. dao động mà li độ của vật là hàm sin hoặc cosin của thời gian
D. dao động tuân theo định luật hàm tan hoặc cotan.
Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(10πt – π/ 4 ) ( cm ). Chu kỳ dao động của vật là
A. 1/5s B. 5s C. 10s D. 1s
Câu 3: Trong dao động điều hòa x = A.cos ( ), gia tốc biến thiên điều hòa theo phương trình
A. a = 2 A sin ( ) B. - 2 A.cos ( )
C. a = 2 A cos ( ) D. - 2 A. sin ()
Câu 4: Trong các dao động tắt dần sau, trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi?
A. Quả lắc đồng hồ B. Sự đung đưa của chiếc võng
C. Khung ô tô sau khi đi qua chỗ đường gập ghềnh D. Sự dao động của xích đu
Câu 5: Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào
A. tốc độ truyền sóng và bước sóng. B. phương truyền sóng và tần số sóng.
C. phương truyền sóng và tốc độ truyền sóng. D. phương dao động và phương truyền sóng.
Câu 6:Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có
A. Hai sóng chuyển động ngược chiều nhau, giao nhau.
B. Hai sóng dao động cùng chiều và cùng pha, gặp nhau.
C. Hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng phương có cùng tần số và hiệu pha không đổi, giao nhau.
D. Hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, giao nhau
Câu 7:Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm, lệch pha nhau một góc là 1200. Biên độ dao động tổng hợp bằng
A. 4 cm. B. 0 cm. C. 2cm. D. 2 cm.
Câu 8: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng
A. một bước sóng. B. nửa bước sóng.
C. một phần tư bước sóng. D. hai lần bước sóng.
Câu 9: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 =10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A.50dB. B. 60dB. C. 70dB. D. 80dB.
Câu 10: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50cm2 gồm 250 vòng dây quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay đối xứngcủa khung. Cho B = 0,02T, từ thông cực đại qua khung là
A. 0,025Wb. B. 0,015Wb. C. 1,5Wb. D. 2,5Wb.
Câu 11.Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L= 1/(H) và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz, để mạch xảy ra cộng hưởng điện thì tụ phải có điện dung bằng
A. F B.  F C.  F D. F
Câu 12: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 5000 vòng và thứ cấp là 1000 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
A. 200V B. 60V C. 20V D. 40V
Câu 13: Tần số dòng điện lấy ra từ máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và roto quay với tốc độ n vòng/giây là
A. f = p
nguon VI OLET