đề 10 tháng 9+10

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-10-20 15:44:13 Tác giả Hồng Nguyên loại .doc kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNH 1 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 01 trang) KIỂM TRA TẬP TRUNG THÁNG 10 NĂM 2018 Môn thi: HOÁ HỌC Khối: 10 Hệ THPT Ngày thi:…./10/2018 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Tên GV: Nguyễn Thị Thanh Hương Câu 1. (3điểm) Nguyên tử nguyên tố kali có kí hiệu . a. Hãy cho biết số proton, nơtron, electron, số khối , điện tích hạt nhân, số hiệu trong nguyên tử kali . b. Viết cấu hình electron của nguyên tử kali. c. Cho biết nguyên tố trên thuộc kim loại, phi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

            SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT THANH BÌNH 1
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)
KIỂM TRA TẬP TRUNG THÁNG 10 NĂM 2018
                           Môn thi: HOÁ HỌC
                           Khối: 10 Hệ THPT
Ngày thi:…./10/2018
Thời gian:  45     phút (không kể thời gian phát đề)

 
Tên GV: Nguyễn Thị Thanh Hương
 
 
Câu 1. (3điểm) Nguyên tử nguyên tố  kali  có kí hiệu .
a.  Hãy cho biết số proton, nơtron, electron, số khối , điện tích hạt nhân, số hiệu trong nguyên tử kali .
b. Viết cấu hình electron của nguyên tử kali.
c. Cho biết nguyên tố trên thuộc kim loại, phi kim hay khí hiếm?  giải thích?
Câu 2. (1,5 điểm) .
a. Cho nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.
b. Nguyên tử nguyên tố Y có 17 electron . Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Y.
  c. Cho  nguyên tố Z có kí hiệu nguyên tử . Biết Z có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p1. Tìm số proton, nơtron của Z.
Câu 3. (1,5 điểm) Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 34 hạt. Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 .
a. Tìm số proton,nơtron và số khối .
b. Viết kí hiệu nguyên tử.
Câu 4. (1,0 điểm) Trong tự nhiên Brom có 2 đồng vị  và phần trăm số nguyên tử các đồng vị tương ứng là : 54,5%, 45,5%. Tính nguyên tử khối trung bình của Brom.
Câu 5. (2,0điểm) Trong tự nhiên, nguyên tố  cacbon có 2 đồng vị . Biết nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,011.
a.Tính phần trăm mỗi đồng vị.( 2đ).
b.Tính phần trăm đồng vị trong phân tử CO2.
(  Cho nguyên tử khối: O=16)
Câu 6. (1,0điểm)
Phân tử MX2 với các đặc điểm sau:
 - Tổng số hạt trong MX2 là 140, trong đó số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 44.
 - Nguyên tử khối của X lớn hơn nguyên tử khối của M là 11.
Tìm số khối của M và X.
 
---HẾT----
 

Nguồn:Hồng Nguyên

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngde_kt_tap_trung_khoi_10_thang_9_10.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xch20q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-20 15:44:13
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi đề 10 tháng 9+10

đề thi có liên quan

 • đề 10 tháng 9+10
  Tư liệu tham khảo
  đề 10 tháng 9+10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2018

  Xem: 0

 • Tháng 9+10 Khối 10
  Kết Quả Học Tập
  Tháng 9+10 Khối 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kết Quả Học Tập

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2011

  Xem: 0

 • Tháng 9+10 Khối 10
  Tư liệu tham khảo
  Tháng 9+10 Khối 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2011

  Xem: 7

 • Chủ đề tháng 9,10 khối 10
  Hoạt động NGLL 10
  Chủ đề tháng 9,10 khối 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 0

 • HƯỚNG NGHIỆP 10: Chủ đề tháng 9 + 10
  tu liệu khác
  HƯỚNG NGHIỆP 10: Chủ đề tháng 9 + 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử tu liệu khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2015

  Xem: 0

 • Chủ đề tháng 9,10,11
  GD hướng nghiệp 10
  Chủ đề tháng 9,10,11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2012

  Xem: 0

 • ĐỀ THI VĂN 9 THÁNG 10
  Ngữ văn 9
  ĐỀ THI VĂN 9 THÁNG 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 0

 • De HSG ly 9 Thang 10
  Vật lý 9
  De HSG ly 9 Thang 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2009

  Xem: 2

 • Đề KSCL Toán 9 tháng 10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2018

  Xem: 0

 • Chủ đề tháng 9,10,11
  GD hướng nghiệp 10
  Chủ đề tháng 9,10,11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2012

  Xem: 6