ĐỀ 15P HH CHƯƠNG 1 LỚP 7

đề thi Toán học Toán học 7 Hình học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-10-06 18:53:29 Tác giả Mới Trần loại .docx kích thước 0.14 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đề Kiểm tra môn Toán Lớp 7 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẲNG Cơ sở BD văn hóa <ĐH Tâm Trí Việt ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: TOÁN HÌNH HỌC Thời gian làm bài: 15 phút Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LT

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Đề Kiểm tra môn  Toán Lớp 7

 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TP ĐÀ NẲNG
Cơ sở BD văn hóa <ĐH Tâm Trí Việt
 
 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: TOÁN HÌNH HỌC
Thời gian làm bài: 15 phút
Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TÂM TRÍ VIỆT
Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH
Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
ĐT: (0236).6.640.133– 0962.946.179-0935.405687 Đề Kiểm tra môn  Toán Lớp 7                                         

Họ và tên: …………………………………………..
Trường:……………………………………………..
 
Bài 1. ( 3,0 điểm )
Cho hình vẽ. Chứng minh rằng: Ax song song với Cz
Bài 2. ( 7,0 điểm )
Cho tam giác ABC. Cân tại B. Kẻ   (với ). Chứng minh rằng:
a)     EA = EC
b)     BE là tia phân giác của góc B
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TÂM TRÍ VIỆT
Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH
Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
ĐT: (0236).3.640.898– 0962.946.179-0935.405687 Đề Kiểm tra môn  Toán Lớp 7                                         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TÂM TRÍ VIỆT
Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH
Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
ĐT: (0236).3.640.898– 0962.946.179-0935.405687 Đề Kiểm tra môn  Toán Lớp 7                                         

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TP ĐÀ NẲNG
Cơ sở BD văn hóa <ĐH Tâm Trí Việt
 
 
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: TOÁN HÌNH HỌC
Thời gian làm bài: 15 phút
Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TÂM TRÍ VIỆT
Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH
Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
ĐT: (0236).3.640.898– 0962.946.179-0935.405687 Đề Kiểm tra môn  Toán Lớp 7                                         

Họ và tên: …………………………………………..
Trường:……………………………………………..
Câu 1. Nếu a // b và b//c thì phương án đúng là:
 A. a//b//c B.  C. a//c D. a//b  và  
Câu 2. Nếu a // b và thì phương án đúng là:
 A. a//b//c B.  C. a//c D. Kết quả khác
Câu 3. Nếu và thì phương án đúng là:
 A. a//b//c B.  C. a//b D. Kết quả khác
Câu 4. Chọn phát biểu Sai:
 A. Tam giác đều có ba góc đều bằng  
 B. Tam giác vuông có một góc nhọn bằng là tam giác vuông cân
 C. Hai tam giác đều thì bằng nhau 
 D. Tam giác cân có cạnh đáy bằng cạnh bên là tam giác đều
Câu 5. Một tam giác cân có góc ở đỉnh là thì mỗi góc đáy có số đo bằng:
 A.    B.  C.  D. Kết quả khác
Câu 6. Một tam giác cân có góc ở đáy là thì góc ở đỉnh có số đo bằng:
 A.    B.  C.  D. Kết quả khác
Câu 7. Một cái thang có chiều dài 5m, đặt một đầu tựa trên đỉnh một bức tường thẳng đứng và một đầu đặt trên mặt đất cách chân tường 3m. Chiều cao bức tường sẽ là:
 A.    B.  C.  D. Kết quả khác
Câu 8. Chọn phát biểu đúng nhất:
 A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 
 B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh  
 C. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh 
 D. Cả A và C đều đúng
Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TÂM TRÍ VIỆT
Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH
Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
ĐT: (0236).3.640.898– 0962.946.179-0935.405687 Đề Kiểm tra môn  Toán Lớp 7                                         

Câu 9. Chọn phát biểu đúng nhất:
 A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt 
 B. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không vuông góc với nhau  
 C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau
 D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung
Câu 10. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tạo thành:
 A.  Hai góc vuông  B. Bốn góc vuông C. Một góc vuông D. Bốn cặp góc vuông
Câu 11. Chọn phát biểu đúng nhất: ‘Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:”
 A. Đường thẳng vuông góc với AB tại điểm A 
 B. Đường thẳng vuông góc với AB tại điểm B   
 C. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB 
 D. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB
Câu 12. Tiên đề Ơclit được phát biểu là: “Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng
 A. Có một đường thẳng song song với đường thẳng đó 
 B. Có nhiều hơn một đường thẳng song song với đường thẳng đó  
 C. Có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó 
 D. Có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó
Câu 13. Cho hình chữ nhật ABCD. Có nhận xét gì về hai đường trung trực của đoạn thẳng AD, BC :
 A.  Song song nhau B. Trùng nhau C. Cắt nhau D. Vuông góc nhau
Câu 14. Cho hình vẽ, biết a//b; Tính số đo góc
 A.  
 B.   
 C.  
 D.
Câu 15. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành cặp góc so le trong :
 A.  Bù nhau B. Bằng nhau C. Phụ nhau D. Cả A, B, C đều sai
Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TÂM TRÍ VIỆT
Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH
Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
ĐT: (0236).3.640.898– 0962.946.179-0935.405687 Đề Kiểm tra môn  Toán Lớp 7                                         

Câu 16. Hai góc đối đỉnh thì :
 A.  Bù nhau B. Bằng nhau C. Phụ nhau D. Cùng bằng
Câu 17. Cho hình vẽ như Hình 1, biết a//b; Tính số đo góc
 A.  
 B.   
 C.  
 D.
Câu 18. Trên Hình 1 biết a//b; có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh :
 A.  1 cặp B. 2 cặp C. 4 cặp D. 8 cặp
Câu 19. Trên Hình 1 biết a//b; có góc nào bằng góc :
 A.   B.  C.  D. Không có góc nào cả
Câu 20. Trên Hình 1 biết a//b;  Có vì đó là hai góc:
 A.  Đối đỉnh B. Đồng vị C. Kề bù D. So le trong
Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TÂM TRÍ VIỆT
Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH
Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
ĐT: (0236).3.640.898– 0962.946.179-0935.405687 Đề Kiểm tra môn  Toán Lớp 7                                         

ĐÁP ÁN
ĐỀ 01:
Câu
Nội dung
Điểm
2
Vẽ hình đúng
viết GT, KL đúng
a)Chứng minh được BAE =  BCE
                      Suy ra        EA = EC
  b) Từ BAE =  BCE
      Suy ra  
   Nêu được tia BE nằm giữa hai tia BA   và   BC.
                               Kết luận BE là tia phân giác của .
 
  1.0
  1.0
  2.0
  0.5
  1.0
  0.5
 
  0.5
  0.5
 
 
ĐỀ 02:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
C
B
C
C
C
A
B
D
C
B
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Câu 20
D
D
B
A
B
B
B
B
C
D
Câu 21
Câu 22
Câu 23
Câu 24
Câu 25
Câu 26
Câu 27
Câu 28
Câu 29
Câu 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 31
Câu 32
Câu 33
Câu 34
Câu 35
Câu 36
Câu 37
Câu 38
Câu 39
Câu 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cơ Sở Bồi Dưỡng Kiến Thức Văn Hóa & LTĐH TÂM TRÍ VIỆT
Bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, LTĐH
Địa chỉ: 103 Phạm Tứ - Khuê Trung - Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
ĐT: (0236).3.640.898– 0962.946.179-0935.405687 Nguồn:Mới Trần

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ 15P HH CHƯƠNG 1 LỚP 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.png15p_HH_LAN_1.docx[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
yzwv0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-06 18:53:29
Loại file
docx
Dung lượng
0.14 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
đề thi ĐỀ 15P HH CHƯƠNG 1 LỚP 7

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • ĐỀ 15P HH CHƯƠNG 1 LỚP 7
  Hình học 7
  ĐỀ 15P HH CHƯƠNG 1 LỚP 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2017

  Xem: 0

 • Đề KT 15p HH chương 1
  Toán 12
  Đề KT 15p HH chương 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 0

 • đề 15p chuong 1 lop 12
  Hóa học 12
  đề 15p chuong 1 lop 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2010

  Xem: 23

 • đề 15p chuong 1 lop 12
  Hóa học 12
  đề 15p chuong 1 lop 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2010

  Xem: 1

 • đề 15p chuong 1 lop 12
  Hóa học 12
  đề 15p chuong 1 lop 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2010

  Xem: 0

 • kiem tra 15p hh chuong 1 toan 9
  Exam
  kiem tra 15p hh chuong 1 toan 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Exam

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2010

  Xem: 0

 • Chuot.KT 15p ĐS 7 chương 1
  Toán học 7
  Chuot.KT 15p ĐS 7 chương 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2009

  Xem: 8

 • hh 15p
  Toán học 9
  hh 15p

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2010

  Xem: 0

 • 15p HH
  Toán học 11
  15p HH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2011

  Xem: 0

 • De KT chuong 1 - hh 7
  Toán học
  De KT chuong 1 - hh 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2010

  Xem: 0