Đê CN học kỳ 2 lớp 9 (năm 2011)

Đăng ngày 4/29/2011 8:15:25 AM | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Chia sẽ bởi: Nghi Mai Huy | Lần tải: 458 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


Tiết 35

KIM TRA CUỐI NĂM HỌC

( Lý thuyết và thực hành )

 

 

I.Mục tiêu bài học

Qua bài này, học sinh phải:

     Đánh giá được kết qu học tập của học sinh

     Rút kinh nghim v cách dậy của giáo viên và cách học của học sinh để có biện pháp cải tiến phù hợp.

     Rèn luyện k năng trình bày bài

 

II.Chuẩn bị

1.Giáo viên

     Câu hỏi, đáp án

2.Học sinh

     Ôn tập lại nhng bài đã học

III TiÕn tr×nh bµi häc

1. Ổn định lớp

2. Bài mới

I. Đề bài

Câu 1: So sánh đim giống và khác nhau trong k thuật trồng cây xoài và cây chôm chôm?

Câu 2: Để trồng cây xoài và cây chôm chôm đúng k thuật phi chú ý nhng công việc gì? Khi thu hoạch qu phi làm thế nào để cây xoài lại phát trin tt trong v sau?

Câu 3: Nêu yêu cu ngoại cảnh của cây xoài? T nhng yêu cu này có ng dụng gì trong sản xuất?

Câu 4: Phân biệt s giống nhau và khác nhau giữa sâu hại và bệnh hại cây trồng? Có phi tt c các côn trùng đều có hại hay không?

II. Đáp án

Câu 1 ( 4 điểm )

* Sự giống và khác nhau:

Giống nhau:


- Lựa chọn giống có năng sut cao, phẩm cht tt có kh năng chống chịu với điu kiện ngoại cảnh.

- Phương pháp nhân giống: Ghép và gieo hạt

- Trồng cây vào đầu mùa mưa tháng 4, tháng 5 min Nam.

- Bón lót bằng phân hữu cơ và phân hoá học.

- Làm c vun xới: để diệt c dại và mt nơi n náu của sâu bệnh, phi làm đất tơi xốp

- Tạo hình tỉa cành: giúp cây có b khung kho vng chắc tỉa b cành nh sâu bệnh.

Khác nhau:

- Ging xoài cát, xoài thơm

- Chôm chôm Java, chôm chôm xiêm

 

- Dùng phương pháp chiết cành

- Trồng vào v xuân T2 - T4

 

 

Câu 2: ( 1,5 điểm)

* Để trồng cây xoài cần chú ý những công việc:

-  Chọn cây tốt đảm bào tiêu chun của cây giống. Đào h bón phân lót trưc khi trồng, đến mùa xuân mùa thu trồng cây xung h, khong cách cây 8 - 10m.

* Phi gi lại các mm ng trên cành để t mầm ng này s ra các đợt lộc tạo thành các cành lá và hoa.

Câu 3: ( 2,5 điểm )

* Yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài

- Nhiệt độ: 24 - 260C là cây nhiệt đới

- Lượng mưa: 1000 - 1200mm/ năm cn có mùa khô để phân hoá mm hoa

- Ánh sáng:  cn đủ ánh sáng

- Đất:  thích hợp với nhiu loại đất PH: 5,5 - 6,5

* Ứng dụng: Chọn nơi trồng có nhiệt độ và lượng mưa ánh sáng cho phù hợp với cây xoài min Nam

Câu 4: ( 2 điểm )

* Sự giống và khác nhau

- Giống: Làm gim năng sut cây trồng

- Khác: 


+ Sâu hại do côn trùng gây hại

+ Bệnh hại do nấm, virút, vi khun, thời tiết không thuận lợi, do thiếu chất dinh dưỡng

* Không: vì một s thiên địch: ong mắt đỏ, mum mum, b rùa đỏ, ong mật, kiến ăn thịt, nhện ăn thịt, b cánh cng ba khoang...

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc