ĐỀ CUỐI KÌ 1. LỚP 4 KH

đề thi Khoa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
vntx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/14/2017 11:31:04 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng    TN KQ TL HT khác TN KQ TL HT khác TN KQ  TL HT khác TN KQ TL HT khác TN KQ TL HT khác   Con người cầ,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ CUỐI KÌ 1. LỚP 4 KH, Đề Thi Khoa Học , Đề thi ĐỀ CUỐI KÌ 1. LỚP 4 KH, doc, 1 trang, 0.12 M, Khoa học chia sẽ bởi Phát Đỗ Quang đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-CUoI-KI-1.-LoP-4-KH.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
KQ
TL
HT khác
TN
KQ
TL
HT khác
TN
KQ
 TL
HT khác
TN
KQ
TL
HT khác
TN
KQ
TL
HT khác


Con người cần gì để sống
Số câu

11
Số điểm

1.01.0
Trao đổi chất ở người

Số câu


Số điểm
Ăn phối hợp đạm động vật vật và đạm thực vật
Số câu

Số điểm
Ăn phối họp nhiều loại thức ăn
Số câu
111
1Số điểm
1.01.01.0
1.0


Vai trò của chất đạm và chất béo
Số câu1
1

1

1
2Số điểm1.0
1.0

1.0

1.0
2.0


Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
Số câu
1

1

2
Số điểm
1.0

1.0

2.0
Nước, không khí
Số câu
1


1
1
1Số điểm
1.0


1.0
1.0
1.0Số câu
4


1
2

1
1


1

6
4Số điểm
4.0


1.0
2.0

1.0
1.0


1.0

6.0
4.0


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN KHOA HỌC LỚP 4
NĂM HỌC 2017-2018
MA TRẬN CÂU HỎI MÔN KHOA HỌC LỚP 4
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và câu số
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng


Con người cần gì để sống
Số câu
11


Câu số
11


Trao đổi chất ở người
Số câu

1

Câu số

7
Ăn phối hợp đạm động vật vật và đạm thực vật
Số câu1
1


Câu số10
10

Ăn phối họp nhiều loại thức ăn
Số câu
1
1


2


Câu số
4
8


4,8

Vai trò của chất đạm và chất béo
Số câu

1


2


Câu số

2


2,7

Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
Số câu
1

1

2


Câu số
3

9

3,9


Nước, không khí
Số câu
1

1

2


Câu số
6

5

5,6Trường Tiểu học Tân Việt
Họ và tên: ………………..
Lớp 4C
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4
NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: Khoa học
(Thời gian: 60 phút)

Điểm
….
Lời phê của thầy (cô) giáo:
…………………………………………...........................................
…………………………………………...........................................
…………………………………………...........................................


Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất và trả lời các câu hỏi.
Câu 1. Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình? (1điểm)
A.

 


Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

     TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

 

Con người cần gì để sống

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Số điểm

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

Trao đổi chất ở người

 

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ăn phối hợp đạm động vật vật và đạm thực vật

 

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ăn phối họp nhiều loại thức ăn

Số câu

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Số điểm

1.0

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

1.0

1.0

 

Vai trò của chất đạm và chất béo

Số câu

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

1

2

 

Số điểm

 

 

 

1.0

1.0

 

 

 

 

 

1.0

 

1.0

2.0

 

Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng

Số câu

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Số điểm

1.0

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

Nước, không khí

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

Số điểm

1.0

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

1.0

1.0

 

 

Số câu

4

 

 

1

2

 

1

1

 

 

1

 

6

4

 

Số điểm

4.0

 

 

1.0

2.0

 

1.0

1.0

 

 

1.0

 

6.0

4.0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN KHOA HỌC LỚP 4

NĂM HỌC 2017-2018

 

 


 

MA TRẬN CÂU HỎI MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

 

Con người cần gì để sống

Số câu

1

 

 

 

1

Câu số

1

 

 

 

1

 

Trao đổi chất ở người

Số câu

 

1

 

 

 

Câu số

 

7

 

 

 

Ăn phối hợp đạm động vật vật và đạm thực vật

 

Số câu

 

 

 

1

1

Câu số

 

 

 

10

10

Ăn phối họp nhiều loại thức ăn

Số câu

1

1

 

 

2

Câu số

4

8

 

 

4,8

Vai trò của chất đạm và chất béo

Số câu

 

1

 

 

2

Câu số

 

2

 

 

2,7

Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng

Số câu

1

 

1

 

2

Câu số

3

 

9

 

3,9

 

Nước, không khí

Số câu

1

 

1

 

2

Câu số

6

 

5

 

5,6

 


Trường Tiểu học Tân Việt

Họ và tên: ………………..

Lớp 4C

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4

NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: Khoa học

(Thời gian: 60 phút)

Điểm

 

 

….

Lời phê của thầy (cô) giáo:

…………………………………………...........................................

…………………………………………...........................................

…………………………………………...........................................

 

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất và trả lời các câu hỏi.

Câu 1. Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình(1điểm)

 A. Không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp              B. Thức ăn

 C. Nước uống                                                            D. Tất cả các ý trên

Câu 2. Nên ăn khoảng bao nhiêu muối trong một tháng? (1 điểm)

 A. Ăn vừa phải    B. Ăn theo khả năng

 C. Ăn dưới 300g muối   D. Ăn trên 300g muối

Câu 3. Chất đạm và chất béo có vai trò: (1 điểm)

 A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K

 B. Xây dựng và đổi mới cơ thể

 C. Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.

 D. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành mấy nhóm?  (1 điểm)

A. 4 nhóm   B. 3 nhóm   C. 2 nhóm   D. 1 nhóm  

Câu 5. Không khí có thành phần chính là: (1 điểm)

A. Khí Ni-tơ                                              B. Khí Ôxi và khí Hiđrô

C. Khí Ôxi và khí Ni-tơ    D. Khí Các - bô- níc và khí ni-tơ      

Câu 6. Không khí và ước có tính chất gì giống nhau: (1 điểm)

A. Hòa tan một số chất.                           B. Không màu, không mùi.

        C. Chảy từ cao xuống thấp                      D. Tất cả các ý trên.


Câu 7. Quá trình trao đổi chất là gì? (1 điểm):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8 .Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

 (1 điểm)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. Để  phòng bệnh béo phì ta nên làm gì?  (1 điểm)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10. Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp đạm đông vật và đạm thực vât? (1 điểm)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Năm học 2017 - 2018

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

C

D

A

C

B

Điểm

1

1

1

1

1

1

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Quá trình trao đổi chất là gì? 

Trả lời: Trong quá trình con người lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường ngững chất thừa, cặn bã. Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất.

Câu 8 (1 điểm): Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

Trả lời; Chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món vì không có loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều lấy từ nguồn thức ăn khác nhau.

Câu 9 (1 điểm): Để phòng bệnh béo phì ta nên làm gì?

Trả lời: Muốn phòng bệnh báo phì cần:

- Ăn uống hợp lí, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ.

- Năng vận động cơ thể, đi bộ và rèn luyện thể dục, thể thao.

Câu 10(1 điểm): Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp đạm đông vật và đạm thực vât?

Trả lời: Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý không thay thé được nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thiếu một số chất bổ dưỡng quý. Vì vậy cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ CUỐI KÌ 1. LỚP 4 KH
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN