ĐỀ CUỐI KÌ 1. LỚP 4

Đăng ngày 12/14/2017 11:26:49 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Phát Đỗ Quang | Lần tải: 3 | Lần xem: 137 | Page: 1 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: doc

 


Ma trận đề kiềm tra cuối học kì năm học 2017 - 2018

Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

 

Buổi đầu dựng nước và giữ nước

 

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập

 

Số câu

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước Đại Việt thời Lý

 

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

Nước Đại Việt thời Trần

 

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lí Việt Nam

 

Số câu

2

 

 

2

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Số điểm

1,0

 

 

1,0

 

 

 

 

2,0

 

1,0

 

 

 

 

Tổng

Số câu

4

 

 

3

 

1

1

 

1

 

2

 

7

4

1

Số điểm

2,0

 

 

1,5

 

1,0

0,5

 

1,0

 

4,0

 

3.5

5,5

1,0

 

Ma trận câu hỏi kiềm tra cuối học kì I năm học 2017 - 2018

Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

Lịch sử

Số câu

2

2

1

1

 

Câu số

1,2

3,4

5

6

 

Địa lí

Số câu

2

2

1

1

 

Câu số

7,8

9,10

11

12

 

 


Trường Tiểu học Tân Việt

Họ và tên: ………………..

Lớp 4C

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4

NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

(Thời gian: 80 phút)

Điểm:

Lịch sử:.............

Địa lí:................

TB:....................

Lời phê của thầy (cô) giáo:

…………………………………………................................................

…………………………………………................................................

…………………………………………................................................

A. PHẦN  LỊCH SỬ:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và trả lời các câu hỏi

Câu 1. Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? (0,5 điểm)

A. Âu Lạc.  B. Văn Lang. C. Đại Cồ Việt.  D. Đại Việt.

Câu 2. Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào? (0,5 điểm)

A. 40.   B. 179.  C. 938.   D. 968.

Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc? (0,5 điểm)

A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt

B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng

C. Cả hai ý trên đều sai

D. Cả hai ý trên đều đúng

Câu 4. Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ để làm gì? (0,5 điểm)

A. Để chống lũ lụt.

B. Để chống hạn hán.

C. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.

D.  Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.

Câu 5. Hãy nối sự  kiện ở cột A với tên một số nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.              (1điểm)

A

 

B

A. Xây thành Cổ Loa

1. An Dương Vương

B. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt

2.Trần Hưng Đạo

C. Chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

3. Lý Công Uẩn

D. Dời kinh đô ra Thăng Long

4. Lý Thường Kiệt

 

Câu 6. Vì sao Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? (2 điểm)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………


B. PHẦN ĐỊA LÍ:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và trả lời các câu hỏi.

Câu 1. Hoàng Liên Sơn là dãy núi: (0,5 điểm)

A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.

B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.

Câu 2. Trung du Bắc Bộ là vùng: (0,5 điểm)

A. Có thế mạnh về đánh cá.                                 

B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.    

C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.

D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.

Câu 3. Khí hậu ở Tây Nguyên có đặc điểm là: (0,5 điểm):

A. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

B. Có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

C. Cả A và B đều đúng                               

D. cả A và B đều sai    

Câu 4. Thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ, có rừng thông, có nhiều hoa quả và rau xanh là: (0,5 điểm)

A.Thành phố Cần Thơ                          B. Thành phố Đà Nẵng  

C. Thành phố Nha Trang                      D. Thành phố Đà Lạt     

Câu 5. Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp: (1điểm)

A

Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên

 

B

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

1. Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba-dan

 

A. Khai thác sức nước

2. Có nhiều loại rừng

 

B. Khai thác gỗ và lâm sản

3. Là nơi bắt nguồn nhiều con sông

 

C. Chăn nuôi gia súc

4. Có nhiều đồng cỏ lớn

 

D. Trồng cây công nghiệp lâu năm

 

Câu 6. Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp? Nêu đặc điểm địa hình của đồng bằng Bắc Bộ. (2 điểm)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 4

Năm học 2017 - 2018

A. LỊCH SỬ

A. PHẦN LỊCH SỬ

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

D

A-1

B-4

C-2

D-3

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 6 (2 điểm): Vì Đại La là vùng đất trung tâm của đất nước, đất đai bằng phẳng, màu mỡ, dân cư không khổ vì ngập lụt.

 

B. ĐỊA LÍ

B. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

D

1-D

2-B

3-A

4-C

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Câu 12: (2 điểm)

- Đồng bằng Bắc Bộ do Sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp (0,5đ)

- Đặc điểm của ĐBBB: ĐBBB có dạng hình tam giác, với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển, ĐB có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi bồi đắp, ven sông có đê để ngăn lũ (1,5đ).

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ CUỐI KÌ 1. LỚP 4, Toán học. . https://nslide.com/de-thi/de-cuoi-ki-1-lop-4.tntx0q.html