Đề cuối kỳ II lớp 4 TT22

đề thi Toán học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 41       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
7t2v0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2017 8:33:28 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
1
Lần tải
41
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2016- 2017 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017 MÔN: TOÁN LỚP 4 Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề cuối kỳ II lớp 4 TT22, Đề Thi Toán Học 4 , Đề thi Đề cuối kỳ II lớp 4 TT22, docx, 1 trang, 0.08 M, Toán học 4 chia sẽ bởi Hưng Dương Kiêu đã có 41 download

 
LINK DOWNLOAD

De-cuoi-ky-II-lop-4-TT22.docx[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016- 2017
Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

MÔN: TOÁN LỚP 4
Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề
(Học sinh làm bài trực tiếp vào đề)
Họ và tên học sinh: ........................................................................Lớp 4..................................
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (1 điểm).M1
Trong các phân số sau, phân số nào bằng với phân số?
A. B. C. D. 
Phân số nào lớn hơn 1?
 B. C. D.
Câu 2: (1 điểm).M1
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 1m2 25cm2 = ………… cm2 là:
125 B. 12500 C. 1025 D. 10025
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 tạ 8kg = ………… kg là:
78 B. 708 C. 780 D. 7008
Câu 3: (1 điểm).M1
a.Cho số : 73…
Chữ số cần điền vào chỗ chấm để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là:
5 B. 3 C. 4 D. 2
. Giá trị của chữ số 5 trong số 254 836 là:
A. 50 000 B. 5 000 C. 500 D. 5
Câu 4: (1 điểm)M2
Tổng số tuổi của hai anh em là 48. Tuổi em bằng tuổi anh, thì tuổi của em là bao nhiêu ?
36 B. 32 C. 16 D. 12
Hiệu của hai số là 18, tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó:
6 và 30 B. 12 và 30 C. 6 và 12 D. 12 và 18
Câu 5: (1 điểm).M3

3cm

4cm 5cm
Hình vuông Hình chữ nhật
6cm

4cm 4cm
5cm
Hình bình hành Hình thoi
a. Trong các hình trên, hình nào có diện tích bé nhất :
Hình vuông B. Hình chữ nhật
C. Hình bình hành D. Hình thoi
. Số trung bình cộng của các tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:
4 B. 5 C.6 D. 7
II. PHẦN TỰ LUẬN(5,0 điểm)
Câu 6: (1 điểm). Rút gọn rồi tínhM2
 b. 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Câu 7: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thứcM3
468 : 6 + 61 x 2 – (468 – 386)
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Câu 8: (2 điểm)M2
Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại?
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Câu 9: (1 điểm) Tính nhanhM4
16 x 48 + 8 x 2 x 24 + 16 x 28
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
------------------- Hết ------------------
PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO
ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016- 2017
Mường So, ngày……tháng ……năm 2017


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)
 Môn : Toán
Lớp : 4
Ngày thi: ……………………………………....


Câu

Bài giải (đáp án)
Biểu điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

1
(1 điểm)
a
C
0,5B
0,5

2
(1 điểm)
a
D
0,5B
0,5

3
(1 điểm)
a
D
0,5A
0,5

4
(1 điểm)
a
C
0,5B
0,5 


 

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016- 2017

 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

MÔN: TOÁN LỚP  4

Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề

(Học sinh làm bài trực tiếp vào đề)

Họ và tên học sinh: ........................................................................  Lớp 4 ..................................

             Điểm                                      Lời phê của thầy, cô giáo

                                                   ............................................................................................................................

                                                                           .......................................................................................................................

                                                              .......................................................................................................................                                        

                  ........................................................................................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm). M1

 1. Trong các phân số sau, phân số nào bằng với phân số?

A.    B.    C.    D.

 1. Phân số nào lớn hơn 1?
 1.    B.    C.    D.

Câu 2: (1 điểm). M1

 1. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 1m2 25cm2 = ………… cm2 là:
 1. 125  B. 12500  C. 1025  D. 10025
 1. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 tạ 8kg = ………… kg là:  
 1. 78   B. 708  C. 780  D. 7008

Câu 3: (1 điểm). M1

a. Cho số : 73…

Chữ số cần điền vào chỗ chấm để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là:

 1. 5   B. 3   C. 4   D. 2

b. Giá trị của chữ số 5 trong số 254 836 là:

A. 50 000  B. 5 000  C. 500  D. 5

1


 

Câu 4: (1 điểm)  M2

 1. Tổng số tuổi của hai anh em  là 48. Tuổi em bằng tuổi anh, thì tuổi của em là bao nhiêu ?
 1. 36   B. 32   C. 16   D. 12
 1. Hiệu của hai số là 18, tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó:
 1. 6 và 30  B. 12 và 30  C. 6 và 12  D. 12 và 18

Câu 5: (1 điểm). M3

 

                                        3cm

 

                      4cm                                                       5cm

                Hình vuông                                         Hình chữ nhật

                                                                                                6cm

 

 

                          4cm                                                                                          4cm

 

                 5cm

         Hình bình hành                                               Hình thoi

 

a. Trong các hình trên, hình nào có diện tích bé nhất : 

 1. Hình vuông     B. Hình chữ nhật  

C. Hình bình hành     D. Hình thoi

b.  Số trung bình cộng của các tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

 1. 4   B. 5   C.6    D. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 6: (1 điểm). Rút gọn rồi tính M2

 1.        b.

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

Câu 7: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức M3

468 : 6 + 61 x 2 – (468 – 386)

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

Câu 8: (2 điểm) M2

1


 

Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại?

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

 

Câu 9: (1 điểm) Tính nhanh M4

16 x 48 + 8 x 2 x 24 + 16 x 28

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

------------------- Hết ------------------

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

 

ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016- 2017

 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)

           Môn : Toán

           Lớp : 4

           Ngày thi: ……………………………………....

 

 

Câu

ý

Bài giải (đáp án)

Biểu điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

1

(1 điểm)

a

C

0,5

b

B

0,5

2

(1 điểm)

a

D

0,5

b

B

0,5

3

(1 điểm)

a

D

0,5

b

A

0,5

1


 

4

(1 điểm)

a

C

0,5

b

B

0,5

5

(1 điểm)

a

B

0,5

b

B

0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

6

(1 điểm)

 

0,5

 

              

0,5

7

(1 điểm)

 

   468 : 6 + 61 x 2  – (468 – 386)

=   78       +  122      –         82

=  200          82

=   118

 

0,5

0,25

0,25

8

(2 điểm)

 

Vẽ được sơ đồ tổng tỉ hộp bánh 4 phần, hộp kẹo 3 phân.

0,25

Từ sơ đồ ta có, tổng số phần bằng nhau là:

0,25

4 + 3 = 7 (phần)

0,25

Số hộp bánh là:

0,25

(56 : 7) x 4 = 32 (hộp)

0,25

Số hộp kẹo là:

0,25

56 – 32 = 24 (hộp)

0,25

                                         Đáp số: 32 hộp bánh

                                                       24 hộp kẹo

0,25

9

(1 điểm)

 

= 16 x 48 + 16 x 24 + 16 x 28

0,25

              =  16 x (48 + 24 + 28)

0,25

              =  16 x 100

0,25

              =  1600

0,25

 

------------------- Hết ------------------

 

 

 

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề cuối kỳ II lớp 4 TT22
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN