Đề cuối kỳ II lớp 4 TT22

Đăng ngày 10/13/2017 8:33:28 AM | Thể loại: Toán học 4 | Chia sẽ bởi: Hưng Dương Kiêu | Lần tải: 41 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: docx

 


 

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016- 2017

 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

MÔN: TOÁN LỚP  4

Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề

(Học sinh làm bài trực tiếp vào đề)

Họ và tên học sinh: ........................................................................  Lớp 4 ..................................

             Điểm                                      Lời phê của thầy, cô giáo

                                                   ............................................................................................................................

                                                                           .......................................................................................................................

                                                              .......................................................................................................................                                        

                  ........................................................................................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm). M1

 1. Trong các phân số sau, phân số nào bằng với phân số?

A.    B.    C.    D.

 1. Phân số nào lớn hơn 1?
 1.    B.    C.    D.

Câu 2: (1 điểm). M1

 1. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 1m2 25cm2 = ………… cm2 là:
 1. 125  B. 12500  C. 1025  D. 10025
 1. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 tạ 8kg = ………… kg là:  
 1. 78   B. 708  C. 780  D. 7008

Câu 3: (1 điểm). M1

a. Cho số : 73…

Chữ số cần điền vào chỗ chấm để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là:

 1. 5   B. 3   C. 4   D. 2

b. Giá trị của chữ số 5 trong số 254 836 là:

A. 50 000  B. 5 000  C. 500  D. 5

1


 

Câu 4: (1 điểm)  M2

 1. Tổng số tuổi của hai anh em  là 48. Tuổi em bằng tuổi anh, thì tuổi của em là bao nhiêu ?
 1. 36   B. 32   C. 16   D. 12
 1. Hiệu của hai số là 18, tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó:
 1. 6 và 30  B. 12 và 30  C. 6 và 12  D. 12 và 18

Câu 5: (1 điểm). M3

 

                                        3cm

 

                      4cm                                                       5cm

                Hình vuông                                         Hình chữ nhật

                                                                                                6cm

 

 

                          4cm                                                                                          4cm

 

                 5cm

         Hình bình hành                                               Hình thoi

 

a. Trong các hình trên, hình nào có diện tích bé nhất : 

 1. Hình vuông     B. Hình chữ nhật  

C. Hình bình hành     D. Hình thoi

b.  Số trung bình cộng của các tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

 1. 4   B. 5   C.6    D. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 6: (1 điểm). Rút gọn rồi tính M2

 1.        b.

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

Câu 7: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức M3

468 : 6 + 61 x 2 – (468 – 386)

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

Câu 8: (2 điểm) M2

1


 

Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại?

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

 

Câu 9: (1 điểm) Tính nhanh M4

16 x 48 + 8 x 2 x 24 + 16 x 28

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

------------------- Hết ------------------

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

 

ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016- 2017

 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)

           Môn : Toán

           Lớp : 4

           Ngày thi: ……………………………………....

 

 

Câu

ý

Bài giải (đáp án)

Biểu điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

1

(1 điểm)

a

C

0,5

b

B

0,5

2

(1 điểm)

a

D

0,5

b

B

0,5

3

(1 điểm)

a

D

0,5

b

A

0,5

1


 

4

(1 điểm)

a

C

0,5

b

B

0,5

5

(1 điểm)

a

B

0,5

b

B

0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

6

(1 điểm)

 

0,5

 

              

0,5

7

(1 điểm)

 

   468 : 6 + 61 x 2  – (468 – 386)

=   78       +  122      –         82

=  200          82

=   118

 

0,5

0,25

0,25

8

(2 điểm)

 

Vẽ được sơ đồ tổng tỉ hộp bánh 4 phần, hộp kẹo 3 phân.

0,25

Từ sơ đồ ta có, tổng số phần bằng nhau là:

0,25

4 + 3 = 7 (phần)

0,25

Số hộp bánh là:

0,25

(56 : 7) x 4 = 32 (hộp)

0,25

Số hộp kẹo là:

0,25

56 – 32 = 24 (hộp)

0,25

                                         Đáp số: 32 hộp bánh

                                                       24 hộp kẹo

0,25

9

(1 điểm)

 

= 16 x 48 + 16 x 24 + 16 x 28

0,25

              =  16 x (48 + 24 + 28)

0,25

              =  16 x 100

0,25

              =  1600

0,25

 

------------------- Hết ------------------

 

 

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Đề cuối kỳ II lớp 4 TT22, Toán học 4. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng đề thi Đề cuối kỳ II lớp 4 TT22 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi Đề cuối kỳ II lớp 4 TT22 trong chuyên mục Toán học 4 được giới thiệu bởi bạn Hưng Dương Kiêu tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Toán học 4 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2016- 2017 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017 MÔN: TOÁN LỚP 4 Thời gian làm bài: 40 phút, ko kể thời gian giao đề (Học sinh làm bài trực tiếp vào đề) Họ và tên học sinh: , tiếp theo là Lớp 4, thêm nữa Điểm Lời phê của thầy, giáo viên , nói thêm là https://nslide.com/de-thi/de-cuoi-ky-ii-lop-4-tt22.7t2v0q.html