đề cương ôn sinh 7 1t

Đăng ngày 10/28/2017 9:02:32 PM | Thể loại: Sinh học 7 | Chia sẽ bởi: VƯƠNG HUỆ PHƯƠNG | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi đề cương ôn sinh 7 1t, Sinh học 7. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu đề cương ôn sinh 7 1t .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi đề cương ôn sinh 7 1t trong chủ đề Sinh học 7 được chia sẽ bởi bạn VƯƠNG HUỆ PHƯƠNG đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Sinh học 7 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Sinh học Sinh học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập 1/ Động vật có các đặc điểm để phân biệt với thực vật + Có khả năng di chuyển + Có hệ tâm thần và giác quan + Chủ yếu là dị dưỡng 2, kế tiếp là Trùng roi giống và khác với thực vật ờ các điểm nào ?Trùng roi giống với thực vật ở các điểm sau: - Có cấu tạo từ tế hào, bên cạnh đó - Có khả năng tự dưỡng, nói thêm - Trong tế bào cũng gồm những thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và những hạt diệp lục, thêm nữa Trùng roi khác thực vật https://nslide.com/de-thi/de-cuong-on-sinh-7-1t.eihw0q.html