Đề cương Ôn tập HK1 - Khối 1

Đăng ngày 12/15/2017 11:24:04 AM | Thể loại: Học kỳ 1 | Chia sẽ bởi: Phú Phan Thanh | Lần tải: 476 | Lần xem: 34 | Page: 1 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: doc

 


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN: TIẾNG VIỆT      KHỐI LỚP: MỘT

I. Đọc, viết đúng các vần, từ ngữ:

   1. Vần: ia, ưa, ua, ai, ây, oi, ôi,.....................uôt, ươt ( Ôn từ bài 29 đến bài 74-SGK- Tập 1 ).

   2. Từ ngữ: lá tía tô, lá mía, nhà ngói, đồi núi,.........................chuột nhắt, lướt ván.

( Ôn từ bài 29 đến 74-SGK – Tập 1 )

II. Đọc và viết đúng câu:

 Gió lùa kẽ lá

 Lá khẽ đu đưa

 Gió qua cửa sổ

 Bé vừa ngủ trưa

 

 Chào Mào có áo màu nâu

 Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.

 

 Mùa thu, bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn.

( Ôn từ bài 29 đến bài 74-SGK – Tập 1

 )

III. Các dạng bài tập: (tham khảo)

   1. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm:

ia hay ai: cây m .´. ., ngày m. . ., cái đ.˜. ., lâu đ.`. .

au hay âu: bị đ, đi đ, cây c, chim bồ c

iu hay êu: đàn s.´. ., nhỏ x.´. ., cái r.`. ., l.´. . lo

ưu hay ươu: h... nai, m... kế, trái l..., bầu r...

   2. Nối các ô chữ để có từ, câu đúng:

a/           b/  

 

 

 

 

 

 

IV. Điền tiếng, từ thích hợp:

Thông ........... ; ễnh ............ ; hái ............ ; đom ............

Đường ........... ; mùi ............ ; niềm ......... ; quý .............


Cởi ................ ; chăn ........... ; vầng ......... ; rặng ............

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN: TOÁN      KHỐI LỚP: MỘT

1. Thực hiện các phép tính sau:

a.    10    9         3   8    10         10    10  6

         7     1             5            2            5             0              0              4  

      ...... ......     .......       ....... ........       .......        ........         .......

 

b.   5 + 5 = ...  7 + 2 = ...  8 + 2 = ...

      6 + 4 = ...  9 – 1 = ...  10 – 2 = ...

      4 + 6 = ...  9 – 8 = ...  10 – 8 = ...

2. Tính:

4 + 1 + 5 = ...  8 + 2 – 7 = ... 9 + 0 – 5 = ...

10 – 6 +2 = ...  10 – 5 – 3 = ... 10 – 6 + 3 = ...

8 – 2 + 4 = ...  4 + 6 + 0 = ... 10 + 0 - 2 = ...

3. Điền vào chỗ trống:

8 +        = 10   10 –      = 4   9 =         + 4

10–        = 8   6 +         = 10  4 =  8  –        

      + 3 = 9   9 –         = 4   7 =         + 3

4. Điền dấu ( > ; < ; = ) vào ô trống:

3 + 7       10   9       9 + 0   10 – 1      1 + 9

4 + 3       8          10        9 + 1     8 – 6       7 – 3

10 –8      2   8        10 – 8   5 – 4         10 – 6

5. Điền dấu ( + ,  – ) vào ô trống: 

     4         3 = 7               10        6 = 4                       3       3       3 = 3

     6         4 = 2                8         3 = 5                       5       2       3 = 4

6. Khoanh tròn vào số lớn nhất:

a/   3 ,  7   ,    5   ,   9    ,   8

b/   1   ,  6   ,   8   ,   10   ,  2

7. Khoanh tròn vào số bé nhất:

a/   6   ,   2   ,   10   ,   3   ,   1

b/   9   ,   7   ,   0    ,    5   ,   4

 


8. Viết các số:   9 , 5 , 7 , 3 , 10

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................................

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................................................

9. Viết phép tính thích hợp:

a/ Có       :  8 con chim   b/ Có        :  5 con gà

   Bay đi  : 4 con chim.   Mua thêm :   4 con gà

   Còn      : .... con chim?   Có tất cả    :  .... con gà?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/      :   8 quả bóng    d/ Hà có       :   5 nhãn vở

    Cho   : 3 quả bóng       Lan có      :  4 nhãn vở

    Còn   : ... quả bóng?                 Cả hai bạn : ..... nhãn vở?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

10. Nhìn tranh viết phép tính thích hợp:

     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Điền số và dấu để được phép tính đúng:

 

 

 

=

7

 

 

 

 

=

9

   

 

* Chú ý: - Học thuộc các phép cộng và trừ trong phạm vi từ 3 đến 10.

     -  Xem lại các bài tập ở SGK và bài tập thực hành toán 1 – tập 1.

Chúc các em kiểm tra cuối kỳ I đạt kết quả cao.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề cương Ôn tập HK1 - Khối 1, Học kỳ 1. . https://nslide.com/de-thi/de-cuong-on-tap-hk1-khoi-1.avtx0q.html