ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 11 HK1

Đăng ngày 12/1/2011 8:44:31 AM | Thể loại: Sinh học 11 | Chia sẽ bởi: Chung Phạm Quang | Lần tải: 215 | Lần xem: 9 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU – BẢO LỘC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I – MÔN SINH HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút                                        Đề gồm 40 câu

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Sự hấp thụ nước và muối khoáng

 

- Phân biệt cơ chế hấp thụ nước và cơ chế hấp thụ muối khoáng ở rễ cây

- Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết.

 

5%

 

70%

30%

 

Vận chuyển các chất trong cây

- Nêu các động lực giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển từ rễ lên các bộ phận trên cao của cây gỗ .

- Nêu chức năng của dòng mạch gỗ và dòng mạch rây.

- Phân biệt  cơ chế vận chuyển của dòng mạch gỗ và mạch rây

 

- Vì sao dưới bóng cây mát hơi dưới mái che bằng vật liêu xây dựng

10%

70%

15%

 

15%

Thoát hơi nước

- Nêu các vai trò của  của quá trình thoát hơi nước.

- Mô tả 2 con đường thoát hơi nước ở lá.

 

- Phương pháp bón phân hợp lý cho cây trồng.

- Nhận biết dấu hiệu thiếu một số nguyên tố dinh dưỡng khoáng ở cây trồng

10%

25%

25%

 

50%

Vai trò của các nguyên tố khoáng

- Nêu khái niệm nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

- Nhận biết các nguyên tố dinh dưỡng khoáng

 

 

 

 

5%

100%

 

 

 

Dinh dưỡng nitơ của thực vật

- Nêu các dạng nitơ mà cây trồng hấp thụ được

- Mô tả quá trình khử nitrat.

- Trình bày quá trình chuyển hóa nito trong đất và cố định nitơ

 

 

- Phát biểu lại quá trình đồng hóa NH3

 

- Nêu ý nghĩa sinh học của quá trình hình thành amit.

 

 

20% 

70%

15%

15%

 

Quang hợp ở thực vật

- Nêu khái niệm và viết phương trình tổng quát của quá trinh QH

- Kể tên các loại sắc tố quang hợp.

- Nêu vai trò của diệp lục

- Giải thích vai trò của quá trình QH

- Phân biệt 2 pha của quá trình QH ở thực vật C3

- Giải thích ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quá trình QH

- Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế

Giải thích thí nghiệm phát hiện diệp lục và carotenoit

 

25%

30%

40%

30%

 

Hô hấp ở thực vật

- Nêu khái niệm và viết phương trình tổng quát  hô hấp ở thực vật

- Nêu khái niệm và điều kiện xảy ra hô hấp sáng.

- Giải thích một số thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật.

- Giải thích vai trò của hô hấp đối với thực vật.

- Phân biệt hai con đường hô hấp ở thực vật.

- Giải thích các phương pháp bảo quản nông sản

 

15%

40%

40%

10%

 

Tiêu hóa ở động vật

- Nêu khái niệm tiêu hóa

- Mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn ở thực vật.

- Trình bày quá trình tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa.

- Phân biệt tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào

 

 

10%

75%

25%

 

 

 

(20 câu)

10 câu

6 câu

4 câu

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 11 HK1, Sinh học 11. . nslide chia sẽ đến cộng đồng đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 11 HK1 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 11 HK1 trong chuyên mục Sinh học 11 được chia sẽ bởi thành viên Chung Phạm Quang tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào thể loại Sinh học 11 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Sinh học Sinh học 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU – BẢO LỘC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I – MÔN SINH HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút Đề gồm 40 câu Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao  Sự tiếp nhận nước và muối khoáng  - Phân biệt cơ chế tiếp nhận nước và cơ chế tiếp nhận muối khoáng ở rễ cây - Giải thích tại sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết, kế tiếp là   5%  70% 30%   Vận chuyển những chất trong cây https://nslide.com/de-thi/de-cuong-on-tap-sinh-11-hk1.49kmxq.html