ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 11 (Thầy Trung) đề thi Lịch sử 11

Đăng ngày 4/20/2011 9:00:09 AM | Thể loại: Lịch sử 11 | Lần tải: 68 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

TRUNG TÂM GDTX CHƠN THÀNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 11

Câu 1. Nêu những nét chính về nguyên nhân và hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nắm được những sự kiện cơ bản về diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 2. Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta?
Câu 3.Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858 ?
Câu 3. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?
Câu 4. Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế ( 5/6/1962) được kí kết trong hoàn cảnh nào?nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất.
Câu 5. Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?
Câu 6. Nêu diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Cầu Giấy lần 1(1873) và lần 2 (1883).
Câu 8. Vì sao đến năm 1883 thực dân Pháp tiến đánh cửa biển Thuận An ( Huế)
Câu 9. Nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Hác Măng ( 1883)và patơnốt năm1984?
Câu 10. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào
Câu 11. Phong trào Cần Vương gồm mấy giai đoạn? nêu những nội dung chính trong từng giai đoạn.

Sponsor Documents