Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

VĨNH TƯỜNG

ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI THCS

NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

(Thời gian làm bài: 150 phút)

 

 

Câu1(2điểm):

Lập bảng so sánh các nội dung của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga với các cuộc cách mạng tư sản đã học theo mẫu sau:

 

Nội dung

Cách mạng tháng Hai năm 1917

Cách mạng tư sản

Nhiệm vụ

 

 

Giai cấp lãnh đạo

 

 

Động lực

 

 

Chính quyền nhà nước

 

 

Hướng phát triển

 

 

Tính chất

 

 

 

Câu2(2,5điểm):

 Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu3(1 điểm):

 Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thực dân Pháp trong thời gian từ năm 1858 đến trước tháng 6 – 1862.

Câu4(2,5điểm):

 Tại sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam? Nêu những nét chính về chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 – 1859?

Câu5(2điểm):

 Hãy cho biết hoàn cảnh lịch sử và diễn biến chính của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX.

 

 

Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VĨNH TƯỜNG

 

HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011.

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8

 

Câu 1(2điểm):

Bảng so sánh các nội dung của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga với các cuộc cách mạng tư sản:

Nội dung

Cách mạng tháng Hai năm 1917

Cách mạng tư sản

Nhiệm vụ

(0,5điểm)

- Đánh đổ chế độ phong kiến.

- Xóa tàn tích phong kiến.

- Thực hiện dân chủ.

- Đánh đổ chế độ phong kiến.

- Xóa tàn tích phong kiến.

- Thực hiện dân chủ.

Giai cấp lãnh đạo. (0,25điểm)

Giai cấp vô sản

Giai cấp tư sản

Động lực. (0,25điểm)

Công nhân, nông dân, binh lính

Tư sản và nông dân

Chính quyền nhà nước (0,25điểm)

Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính, làm chức năng chính quyền nhà nước vô sản.

Chuyên chính tư sản

Hướng phát triển (0,5điểm)

Tiến lên làm cách mạng XHCN

Tiến lên(xây dựng) CNTB

Tính chất (0,25điểm)

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ

 

Câu

Nội dung

Điểm

Câu2

(2,5 điểm):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3 (1 điểm):

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4 (2,5 điểm):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 5 (2điểm):

 

 Trình bày diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

a. Diễn biến:

- Từ đầu tháng Mười, không khí cách mạng đã sôi sục cả nước…

- Đêm 24 – 10(6-11), Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa.

- Đêm 25 – 10(7-11), Cung điện Mùa Đông bị chiếm…

- Khởi nghĩa nhanh chóng thắng lợi ở Mát-xcơ-va.

- Đầu năm 1918 cách mạng XHCN tháng Mười đã giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

b. Ý nghĩa

- Với nước Nga:

+ Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người Nga

+ Người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới…

- Thế giới:

+ Thay đổi lớn lao trên thế giới. Làm cho CNTB không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới nữa.

+ Để lại nhiều bài học quý cho phong trào cách mạng thế giới.

+ Tạo những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc…

  Nêu những thuận lợi và khó khăn của thực dân Pháp trong thời gian từ năm 1858 đến trước tháng 6 – 1862.

a. Thuận lợi:

- Quân triều đình Huế chống đối yếu ớt.

- Năm 1860, sau khi kết thúc chiến tranh ở Trung Quốc, Pháp đã tập trung lại lực lượng để mở rộng đánh chiếm nước ta.

b. Khó khăn:

- Ngay từ đầu đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của nhân dân ta.

- Âm mưu đánh nhanh thắng nhanh đã bị phá sản.

 Tại sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam? Nêu những nét chính về chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 – 1859?

a. Nguyên nhân:

- Khách quan:

+ CNTB nói chung, nước Pháp nói riêng đang trên đà phát triển mạnh cần nguyên nhiên liệu và thị trường.

+ Do bản chất tham lam tàn bạo của chủ nghĩa thực dân đế quốc.

+ Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô.

- Chủ quan:

+Việt Nam có vị trí địa lí thuận lơi, giàu tài nguyên, có nguồn nhân công rẻ mạt.

+ Chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy yếu.

b. Diễn biến:

- Chiều 31-8-1858, 3000 quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng…

- Sáng 1-9-1858 chúng nổ súng tấn công mở đầu cuộc xâm lược nước ta.

- Quân dân ta do Nguyễn Tri Phương chie huy anh dũng đánh trả.

c. Kết quả:

- Pháp thất bại trong kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh.

- Sau 5 tháng, chúng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.

 Cho biết hoàn cảnh lịch sử và diễn biến chính của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX.

a. Hoàn cảnh lịch sử:

- Sau gần 30 năm tiến hành xâm lược, với Hiệp ước …Pa-tơ-nốt(1884) thực dân Pháp căn bản đã hoàn thành việc thôn tính nước ta…

- Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng, dâng nước ta cho Pháp.

- Ngày 5-7-1885 phái chủ chiến, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết đã tiến hành phản công kinh thành Huế.

- Cuộc phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở(Quảng Trị). Ngày 13-7-1885 ông lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra "Chiếu Cần vương"…

b. Diến biến:

- Giai đoạn 1885-1888:

+ Phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì.

+Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Bắc, lập căn cứ ở làng Phú Gia, huyện Hương Khê(Hà Tĩnh)…

+ Cuối năm 1886, Tôn Thất Thuyết lên đường sang Trung Quốc cầu viện.

+ Tháng 11-1888, nhờ có tay sai dẫn đường, quân Pháp bắt và đưa vua Hàm Nghi đi đày sang An-giê-ri(châu Phi).

- Giai đoạn1889-1896:

+ Tuy Hàm Nghi bị bắt, phong trào vẫn được duy trì…

+ Nhiều cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn trước.

2,5

 

1,5

0,3

 

0,3

 

0,3

0,3

0,3

1,0

0,5

0,25

 

0,25

 

0,5

0,2

0,1

0,2

 

1,0

 

0,5

0,25

0,25

 

0,5

0,25

0,25

2,5

 

1,0

0,5

0,2

 

0,2

0,1

0,5

0,25

 

0,25

1,0

0,4

 

0,3

 

0,3

0,5

0,25

0,25

2,0

 

1,0

0,25

 

 

0,25

0,25

 

0,25

 

 

1,0

 

0,2

 

0,1

 

0,1

 

0,2

 

 

0,2

0,2

 

 

---Hết---

  Lưu ý: GK chỉ cho điểm tối đa khi bài làm có lập luận chặt chẽ, khoa học, logic.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề & ĐA HSG Sử 8 Vĩnh Tường 2010-2011

Đăng ngày 2/25/2017 4:11:48 PM | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 22 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề & ĐA HSG Sử 8 Vĩnh Tường 2010-2011, Lịch sử 8. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng thư viện Đề & ĐA HSG Sử 8 Vĩnh Tường 2010-2011 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi Đề & ĐA HSG Sử 8 Vĩnh Tường 2010-2011 trong chuyên mục Lịch sử 8 được chia sẽ bởi bạn Hương Nguyễn Thiên tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Lịch sử 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem

https://nslide.com/de-thi/de-da-hsg-su-8-vinh-tuong-2010-2011.df6r0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Lịch sử 8


Sponsor Documents