Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016)

Đăng ngày 2/26/2017 10:31:35 AM | Thể loại: Số học 6 | Chia sẽ bởi: Phương Đỗ Việt | Lần tải: 257 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC

            ( Đề chính thức )

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài 90 phút)

 

 

Bài 1. (1 điểm).

  1. Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử (không cần giải thích)

H = { và x 3}

  1. Hãy viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn: 

Bài 2. (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

  1. (-3) . 23 + 27 : (-3)2

 

Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết :

 a.    b.

 c.  

 

Bài 4. (1 điểm). Hai vòi nước cùng chảy vào một bể, riêng vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy trong 15 giờ đầy bể. Hỏi trong 1 giờ hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể ?

 

Bài 5. (3 điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta vẽ các tia Oy, Oz sao cho ; . Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOz.

a)     Tính

b)    Chứng tỏ rằng = 2.

 

Bài 6. (1 điểm). Tính tổng sau:

 

 

 

..........Hết..........

 

 


PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI GIAI ĐOẠN III

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn Toán 6

 

Bài

Nội dung

Điểm

1 (1đ)

a/ H = {-12; -9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12}

b/ {-4; -3; -2}

0.5

0.5

2

(2 đ)

a/ (-3) . 23 + 27 : (-3)2 = (-3) . 8 + 27 : 9

= - 24 + 3

= - 21

b/ =

 

c/ =

=

=

0.25

0.25

 

0.25

 

0.5

 

0.25

 

0.25

 

0.25

3

(2 đ)

a/  

b/

    

Vậy

c/

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

4

(1 đ)

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được : bể

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được : bể

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được :

bể

 

 

0.25

 

0.25

 

 

0.5

 

 

 

    5

(3 đ)

 

 

 

                                 m                    y

 y

             z                                                                 

 

 

 

 

 

                                          O    x

   

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

a/ Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có ;

=> < (vì 500 < 1500)

=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

=>

=>

=>

b) Ta có: (vì tia Om là tia phân giác của góc xOz)

- Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có ;

=> < (vì 500 < 750)

=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Om

=>

=>

=>

Vậy = 2. (vì ; )

 

 

0.25

0.25

 

0.5

0.25

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.5

 

0.25

 

6

(1 đ)

Ta có:

Nên

………………………………………………………………………………

Vậy

 

 

0.25

 

 

0.5

 

 

 

 

0.25

 

Chú ý:

Nếu học sinh giải cách khác với hướng dẫn chấm này mà đúng và phù hợp với chương trình thì giám khảo cho điểm tương đương với từng nội dung. Điểm toàn bài lấy chính xác đến 0,25.

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016), Số học 6. . nslide giới thiệu đến đọc giả đề thi Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016) trong thể loại Số học 6 được giới thiệu bởi bạn Phương Đỗ Việt tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Số học 6 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC ( Đề chính thức ) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Toán 6 (Thời gian làm bài 90 phút)   Bài 1, nói thêm (1 điểm), bên cạnh đó Viết tụ hợp sau theo cách liệt kê những phần tử (không cần giải thích) H = { và x  3} Hãy viết tụ https://nslide.com/de-thi/de-da-khao-sat-giua-ky-2-toan-6-pgd-nam-truc-2015-2016.cu6r0q.html