Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016) đề thi Số học

Đăng ngày 2/26/2017 10:31:35 AM | Thể loại: Số học | Lần tải: 257 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC ( Đề chính thức ) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Toán 6 (Thời gian làm bài 90 phút)   Bài 1. (1 điểm). Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử (không cần giải thích) H = { và x  3} Hãy viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn:  Bài 2...

Bình luận

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC
( Đề chính thức )

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài 90 phút)Bài 1. (1 điểm).
Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử (không cần giải thích)
H = { và x  3}
Hãy viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn: 
Bài 2. (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
(-3) . 23 + 27 : (-3)2Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết :
a. b. 
c.

Bài 4. (1 điểm). Hai vòi nước cùng chảy vào một bể, riêng vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy trong 15 giờ đầy bể. Hỏi trong 1 giờ hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể ?

Bài 5. (3 điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta vẽ các tia Oy, Oz sao cho Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOz.
Tính 
Chứng tỏ rằng  = 2.

Bài 6. (1 điểm). Tính tổng sau:..........Hết..........


PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI GIAI ĐOẠN III
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn Toán 6

Bài
Nội dung
Điểm

1 (1đ)
a/ H = {-12; -9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12}
b/ {-4; -3; -2}
0.5
0.5

2
(2 đ)
a/ (-3) . 23 + 27 : (-3)2 = (-3) . 8 + 27 : 9
= - 24 + 3
= - 21
b/


c/
=
=
0.25
0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

3
(2 đ)
a/

b/   

Vậy 
c/


0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

4
(1 đ)
Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được : bể
Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được : bể
Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được :
bể


0.25

0.25


0.5
5
(3 đ)m y
y
z

O x
0.5


a/ Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có
=> < (vì 500 < 1500)
=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
=>
=> 
=>
b) Ta có: (vì tia Om là tia phân giác của góc xOz)
- Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có
=> < (vì 500 < 750)
=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Om
=>
=> 
=>
Vậy  = 2. (vì )


0.25
0.25

0.5
0.25

0.25


0.25


0.5

0.25


6
(1 đ)
Ta có: 
Nên
………………………………………………………………………………

Vậy


0.25


0.5
0.25


Chú ý:
Nếu học sinh giải cách khác với hướng dẫn chấm này mà đúng và phù hợp với chương trình thì giám khảo cho điểm tương đương với từng nội dung. Điểm toàn bài lấy chính xác đến 0,25.Sponsor Documents