Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC

            ( Đề chính thức )

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài 90 phút)

 

 

Bài 1. (1 điểm).

  1. Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử (không cần giải thích)

H = { và x 3}

  1. Hãy viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn: 

Bài 2. (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

  1. (-3) . 23 + 27 : (-3)2

 

Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết :

 a.    b.

 c.  

 

Bài 4. (1 điểm). Hai vòi nước cùng chảy vào một bể, riêng vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy trong 15 giờ đầy bể. Hỏi trong 1 giờ hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể ?

 

Bài 5. (3 điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta vẽ các tia Oy, Oz sao cho ; . Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOz.

a)     Tính

b)    Chứng tỏ rằng = 2.

 

Bài 6. (1 điểm). Tính tổng sau:

 

 

 

..........Hết..........

 

 


PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI GIAI ĐOẠN III

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn Toán 6

 

Bài

Nội dung

Điểm

1 (1đ)

a/ H = {-12; -9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12}

b/ {-4; -3; -2}

0.5

0.5

2

(2 đ)

a/ (-3) . 23 + 27 : (-3)2 = (-3) . 8 + 27 : 9

= - 24 + 3

= - 21

b/ =

 

c/ =

=

=

0.25

0.25

 

0.25

 

0.5

 

0.25

 

0.25

 

0.25

3

(2 đ)

a/  

b/

    

Vậy

c/

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

4

(1 đ)

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được : bể

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được : bể

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được :

bể

 

 

0.25

 

0.25

 

 

0.5

 

 

 

    5

(3 đ)

 

 

 

                                 m                    y

 y

             z                                                                 

 

 

 

 

 

                                          O    x

   

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

a/ Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có ;

=> < (vì 500 < 1500)

=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

=>

=>

=>

b) Ta có: (vì tia Om là tia phân giác của góc xOz)

- Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có ;

=> < (vì 500 < 750)

=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Om

=>

=>

=>

Vậy = 2. (vì ; )

 

 

0.25

0.25

 

0.5

0.25

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.5

 

0.25

 

6

(1 đ)

Ta có:

Nên

………………………………………………………………………………

Vậy

 

 

0.25

 

 

0.5

 

 

 

 

0.25

 

Chú ý:

Nếu học sinh giải cách khác với hướng dẫn chấm này mà đúng và phù hợp với chương trình thì giám khảo cho điểm tương đương với từng nội dung. Điểm toàn bài lấy chính xác đến 0,25.

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016)

Đăng ngày 2/26/2017 10:31:35 AM | Thể loại: Số học | Lần tải: 257 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016), Số học. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng đề thi Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016) .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Đề & ĐA khảo sát giữa kỳ 2 Toán 6 (PGD Nam Trực 2015 - 2016) thuộc thể loại Số học được giới thiệu bởi thành viên Phương Đỗ Việt tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Số học , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 6 Số học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC ( Đề chính thức ) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Toán 6 (Thời gian làm bài 90 phút)   Bài 1, ngoài ra (1 điểm), cho biết thêm Viết tập trung sau theo cách liệt kê những phần tử (không cần giải thích) H = { và x  3} Hãy viết tập trung những số

https://nslide.com/de-thi/de-da-khao-sat-giua-ky-2-toan-6-pgd-nam-truc-2015-2016.cu6r0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Số học


PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC
( Đề chính thức )

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài 90 phút)Bài 1. (1 điểm).
Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử (không cần giải thích)
H = { và x  3}
Hãy viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn: 
Bài 2. (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
(-3) . 23 + 27 : (-3)2Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết :
a. b. 
c.

Bài 4. (1 điểm). Hai vòi nước cùng chảy vào một bể, riêng vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy trong 15 giờ đầy bể. Hỏi trong 1 giờ hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể ?

Bài 5. (3 điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta vẽ các tia Oy, Oz sao cho Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOz.
Tính 
Chứng tỏ rằng  = 2.

Bài 6. (1 điểm). Tính tổng sau:..........Hết..........


PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI GIAI ĐOẠN III
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn Toán 6

Bài
Nội dung
Điểm

1 (1đ)
a/ H = {-12; -9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12}
b/ {-4; -3; -2}
0.5
0.5

2
(2 đ)
a/ (-3) . 23 + 27 : (-3)2 = (-3) . 8 + 27 : 9
= - 24 + 3
= - 21
b/


c/
=
=
0.25
0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

3
(2 đ)
a/

b/   

Vậy 
c/


0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

4
(1 đ)
Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được : bể
Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được : bể
Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được :
bể


0.25

0.25


0.5
5
(3 đ)m y
y
z

O x
0.5


a/ Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có
=> < (vì 500 < 1500)
=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
=>
=> 
=>
b) Ta có: (vì tia Om là tia phân giác của góc xOz)
- Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có
=> < (vì 500 < 750)
=> Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Om
=>
=> 
=>
Vậy  = 2. (vì )


0.25
0.25

0.5
0.25

0.25


0.25


0.5

0.25


6
(1 đ)
Ta có: 
Nên
………………………………………………………………………………

Vậy


0.25


0.5
0.25


Chú ý:
Nếu học sinh giải cách khác với hướng dẫn chấm này mà đúng và phù hợp với chương trình thì giám khảo cho điểm tương đương với từng nội dung. Điểm toàn bài lấy chính xác đến 0,25.Sponsor Documents