De-DA Thi thu DH- Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011

Đăng ngày 4/18/2011 1:11:13 PM | Thể loại: Thi thử ĐH | Chia sẽ bởi: Thịnh Lê | Lần tải: 61 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.60 M | Loại file: doc

 


 

Trường THPT Hậu Lộc 4        ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC

       Tổ:Toán-Tin                       BỒI DƯỠNG LẦN 2 (NĂM HỌC 2010-2011)

                                                                    Môn: Toán; khối B

                                        ( Thời gian làm bài 180 phút ,không kể thời gian phát đề)

 

I.Phần chung cho tất cả các thí sinh (7,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số:

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
  2. Tìm những điểm M trên (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại M tạo với hai trục tọa độ một tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng  4x + y = 0.

Câu II (2,0 điểm)

  1. Giải phương trình : .
  2. Giải phương trình :    (với  )

Câu III (1,0 điểm). Tính tích phân:

Câu IV(1,0 điểm). Cho hình lăng trụ có đáy ABC là tam giác đều tâm G, cạnh bên tạo với đáy một góc bằng , biết mặt phẳng() và cùng vuông góc với mp(ABC). Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện theo a.

Câu V (1,0 điểm).  Cho 2 số thực x, y thỏa mãn : .

Tìm GTLN, GTNN của  F = .

II.Phần riêng (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2,0điểm)

1.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(-1;2) và đường thẳng . Viết phương trình đường tròn (C) đi qua A cắt theo đường kính BC sao cho ABC có diện tích bằng .

2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng và điểm A(2;1;2). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa sao cho khoảng cách từ A đến (P) bằng .

Câu VII.a (1,0 điểm)

Gọi các nghiệm phức của phương trình: .Tính:

B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2,0 điểm)

1.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I(2;-3). Biết đỉnh A , C lần lượt thuộc các đường thẳng : x + y + 3 = 0 và x +2y + 3 = 0 .Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông.

2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho hai đường thẳng :  ; .

Viết phương trình mp(P) song song với , sao cho khoảng cách từ đến (P) gấp hai lần khoảng cách từ đến (P).

Câu VII.b( 1,0điểm). Giải hệ phương trình:

....................Hết...................

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 Họ và tên thí sinh:...................................................................;Số báo danh:............


 

Câu

                                 Nội Dung

Điểm

 I

(2,0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (1,0đ)

 

TXĐ: D = R\

Chiều biến thiên: , với

 

hàm số đồng biến trên mỗi khoảng :

Cực trị: hàm số không có cực trị

Giới hạn, tiệm cận :

, ; ,

là tiệm cận ngang; là tiệm cận đứng.

 

Bảng biến thiên:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ thị: đi qua các điểm (0; )  ; (-2; )

            Nhận giao điểm của hai tiệm cận I(-1; ) làm tâm đối xứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (1,0đ)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   II

(2,0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Gọi M( ) là điểm cần tìm

Gọi tiếp tuyến với (C) tại M ta có phương trình :

 

Gọi A = ox A(;0)

       B = oy B(0; ). Khi đó tạo với hai trục tọa độ OAB có trọng tâm là: G(.

 

Do G đường thẳng:4x + y = 0

(vì A, B O nên )

 

 

Với   ; với .

 

1. (1,0đ)

Pt cos4x + cos2x + sin(3x - ) + sin(x- ) = 0

2cos3x. cosx + 2sin(2x-). cosx = 0

 

 

Với cosx = 0 x =

 

Với cos3x + sin(2x- ) = 0

. kZ

 

2. (1,0đ)

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  III

(1,0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

(1,0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đk:

đặt:   (đk u, v ) , ta có hệ:

 

nhân pt đầu với 2, trừ theo vế cho pt còn lại ta được :

 

 

Với u – v = 0 ,kết hợp với pt đầu ta được : u = v = 1

 

Với u – 2v = 1, kết hợp với pt đầu ta được:

 

1,0đ

 

Đặt

Đổi cận:

 

 

=  =

 

=)= 11- 24ln2

 

 

 () và cắt nhau

theo giao tuyến là AG và chúng

cùng vuông góc với mp(ABC),

nên AG(ABC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi x là cạnh và H là trung điểm của BC

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V

(1,0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta

Khi đó

Với ;

 

Gọi J là trung điểm của,đường trung trực của cắt ở I

(1,0đ )

 

Từ gt.

.

 

Nên từ

. Đặt t = x + y , ta có:

 

Khi đó: F = .

Xét , với , có

 

;

GTNN của F là: đạt được tại:

 

      GTLN của F là: đạt được tại :t= 6

 

1.(1,0đ)

Gọi AH là đường cao của , ta có

.Gọi I ;R lần lượt là tâm và bán

kính của đường tròn cần tìm, ta có : .

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.a

(1,0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.b

(2,0đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do I,

 

Với I(-1;1)

 

Với

 

2. (1,0đ)

Đường thẳng đi qua điểm M(1 ; 1 ; 2 ) và có vtcp là = (2 ; -1 ; 1).

Gọi = (a ; b ; c ) là vtpt của (P). Vì

2a – b + c = 0 b = 2a + c =(a; 2a + c ; c ) ,

từ  đó ta có: Pt(P) : a(x – 1) + (2a + c )(y – 1) + c(z – 2 ) = 0

 

Pt (P) : ax + (2a + c )y + cz  - 3a  - 3c = 0

 

d(A ; (P)) =

 

 

với a + c = 0 , chọn a = 1 , c = -1 pt(P) : x + y – z = 0

 

1,0đ

Ta có:

 

Khi đó:

=

 

1. (1,0đ)

 

Do điểm A đt: x + y + 3 = 0;   Cđt : x+ 2y + 3 = 0

A(a ; - a – 3)  ; C(- 2c – 3 ; c ). Vì ABCD là hình vuông nên I là trung điểm của AC   A(-1 ; -2 )    ; C(5 ; -4 )

 

Ta có BI đi qua điểm I(2 ; -3 ) và có vtpt là =(6 ; -2 )

pt BI : 3x – y – 9 = 0 , mà B BI B(b ; 3b – 9 )

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

0,25

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.b

(1,0đ)

 

 

Khi đó : = (b +1 ; 3b – 7)  ;  = (b- 5 ; 3b – 5)

ABCD là hình vuông nên

Với b = 1

Với b = 3

2.(1,0đ)

Ta có : đi qua điểm A(1 ; 2 ; 1) và vtcp là :

            đi qua điểm B (2; 1; -1) và vtcp là:

 

Gọi là vtpt của mp(P), vì (P) song song với  nên

= [] = (-2 ; -2 ; -1) pt mp(P): 2x + 2y + z + m = 0

 

d(;(P)) = d(A ; (P)) = ; d( = d( B;(P)) =

vì d(;(P)) = 2. d(

Với m = -3 mp(P) : 2x + 2y + z – 3 = 0

Với m = -mp(P) : 2x + 2y + z - = 0

 

1,0đ

Pt đầu y – 2x + 8 =

 

thế vào pt thứ hai ta được:

 

Đặt: t = , (đk t > 0 ) , ta có pt:

           

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,5

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi De-DA Thi thu DH- Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011, Thi thử ĐH. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện De-DA Thi thu DH- Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , đề thi De-DA Thi thu DH- Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011 trong thể loại Thi thử ĐH được chia sẽ bởi thành viên Thịnh Lê tới các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Thi thử ĐH , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Thi thử ĐH ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Trường THPT Hậu Lộc 4 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC Tổ:Toán-Tin BỒI DƯỠNG LẦN 2 (NĂM HỌC 2010-2011) Môn: Toán; khối B ( Thời gian làm bài 180 phút ,ko kể thời gian phát đề) I, ngoài ra Phần chung cho toàn bộ những thí sinh (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm), cho biết thêm Cho hàm số:  Khảo sát https://nslide.com/de-thi/de-da-thi-thu-dh-khoi-b-lan-2-hau-loc-4-thanh-hoa-2010-2011.iilwwq.html