PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRỰC NINH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn Ngữ văn 9
(Thời gian 120 phút)


PHẦN I. Tiếng Việt (2,0 điểm).
Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương âm đó vào bài làm.
Câu 1. Vì sao người nói đôi khi phải dùng những cách nói như: Tôi nói điều này có gì không phải anh bỏ qua cho; biết là anh không vui nhưng…
Họ nghĩ rằng lời nói của họ sẽ làm tổn hại người khác và không tuân thủ dùng phương châm về lượng
Họ nghĩ rằng lời nói của họ sẽ làm tổn hại người khác và không tuân thủ dùng phương châm lịch sự
Họ nghĩ rằng lời nói của họ sẽ làm tổn hại người khác và không tuân thủ dùng phương châm quan hệ
Họ nghĩ rằng lời nói của họ sẽ làm tổn hại người khác và không tuân thủ dùng phương châm về chất
Câu 2. Có mấy từ Hán Việt trong các từ sau: Ăn uống, thành kiến, gia tài, lo lắng, quốc gia, gác - đờ - bu, in - tơ - nét, ái quốc, ti vi, giảng hòa, mít tinh, phu nhân
Bốn từ B. Năm từ C. Sáu từ D. Bảy từ
Câu 3. Thành ngữ: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” liên quan đến phương châm hội thoại nào?
Phương châm về chất
Phương châm lịch sử
Phương châm quan hệ
Phương châm về lượng
Câu 4. Cho các ví dụ sau: chân cứng đá mềm, dời non lấp biển, long trời lở đất, đội đá vá trời…Dòng nào sau đây nói đúng các ví dụ trên?
Là những câu tục ngữ có sử dụng biện pháp so sánh
Là những câu thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá
Là những câu tục ngữ có sử dụng biện pháp nói quá
Là những câu thành ngữ có sử dụng biện pháp so sánh
Câu 5. Trong câu văn: Họa sĩ nghĩ thầm: “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn”. (Nguyễn Thành Long), có chứa:
Lời dẫn trực tiếp
Ý dẫn trực tiếp
Lời dẫn gián tiếp
Ý dẫn gián tiếp
Câu 6. Thuật ngữ nào không cùng lĩnh vực khoa học với các thành ngữ còn lại?
Đường trung trực
Đường trung tuyến
Đường tiếp tuyến
Đường kinh tuyến
Câu 7. Từ “” nào trong các câu sau (trích trong “, Nguyễn du”) được dùng theo nghĩa chuyển?
Làn thu thủy nét xuân sơn
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
Ngày xuân con én đưa thoi
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân
Câu 8. Tại văn phòng một công ty. Khi ấy, cách xưng hô dựa trên quan hệ nào là hợp lý?
Quan hệ gia đình
Quan hệ tuổi tác
Quan hệ chức vụ xã hội
Quan hệ bạn bè, đồng nghiệp
PHẦN II. Đọc hiểu (2,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn đời sống đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng, đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh các sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong cả nước, và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Gần đây, có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người mỗi năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.
(Theo Nguyên Ngọc, một đề nghị, tạp chí điện tử Tiasang.com.vn)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,25 điểm)
Câu 2. Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa”? (0,5 điểm)
Câu 3. Em hiểu “việc nhà” và “cuộc sống lớn” mà tác giả nói đến như thế nào? (0,75 điểm)
Câu 4. Em có lời đề nghị nào góp phần vào “công cuộc lớn” ấy không? (0,5 điểm
nguon VI OLET