ĐỀ HÌNH HỌC 6 (CẢ NĂM)

Đăng ngày 7/19/2009 1:24:29 AM | Thể loại: Toán học 6 | Chia sẽ bởi: Thành Phùng Duy | Lần tải: 336 | Lần xem: 29 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ HÌNH HỌC 6 (CẢ NĂM), Toán học 6. . nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc đề thi ĐỀ HÌNH HỌC 6 (CẢ NĂM) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , đề thi ĐỀ HÌNH HỌC 6 (CẢ NĂM) trong danh mục Toán học 6 được chia sẽ bởi thành viên Thành Phùng Duy đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán học 6 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi ĐỀ THI - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Toán học Toán học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Trường THCS ……… KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 6……… Môn: Hình Học Họ và tên:……………………, bên cạnh đó Thời gian: 45 phút, cho biết thêm Điểm: Lời phê của giáo viên:   Phần A: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Bài 1: (3đ) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau: 1) Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng PQ, điểm M nằm ở đâu? A) Điểm M phải trùng với điểm P, bên cạnh đó B) Điểm M phải nằm giữa hia https://nslide.com/de-thi/de-hinh-hoc-6-ca-nam.do1quq.html

Nội dung

Trường THCS ……… KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: 6……… Môn: Hình Học
Họ và tên:……………………. Thời gian: 45 phút.

Điểm:
Lời phê của giáo viên:


Phần A: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:

Bài 1: (3đ) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

1) Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng PQ, điểm M nằm ở đâu?
A) Điểm M phải trùng với điểm P.
B) Điểm M phải nằm giữa hia điểm P và Q.
C) Điểm M phải trùng với điểm Q.
D) Điểm M hoặc trùng với điểm P, hoặc nằm giữa hai điểm P và Q, hoặc trùng với điểm Q.

2) Nếu TV + VU = TU thì:
A) Điểm T nằm giữa hai điểm V và U.
B) Điểm V nằm giữa hai điểm T và U.
C) Điểm U nằm giữa hia điểm T và V.
D) Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

3) Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A) OM = ON. C) OM = ON = 
B) MO + ON = MN. D) Cả ba trường hợp trên.

Phần B: TỰ LUẬN:

Bài 2: (3đ) Vẽ ba điểm M,N,P không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng MN, vẽ tia NP, vẽ đoạn thẳng MP trên cùng một hình.

Bài 3: (4đ) Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại I. Lấy A thuộc tia Ix, sao cho IA = IC = 2cm, IB = 1,5cm, ID = 2IB.
Giải thích vì sao điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AC?