ĐỀ HÌNH HỌC 6 (CẢ NĂM) (Thành Phùng Duy)

Đăng ngày 7/19/2009 1:24:29 AM | Thể loại: Toán học 6 | Chia sẽ bởi: Thành Phùng Duy | Lần tải: 336 | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ HÌNH HỌC 6 (CẢ NĂM), Toán học 6. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả tài liệu ĐỀ HÌNH HỌC 6 (CẢ NĂM) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu ĐỀ HÌNH HỌC 6 (CẢ NĂM) thuộc chủ đề Toán học 6 được giới thiệu bởi thành viên Thành Phùng Duy tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Toán học 6 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi Trung học cơ sở Toán học Toán học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Trường THCS ……… KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 6……… Môn: Hình Học Họ và tên:……………………, bên cạnh đó Thời gian: 45 phút,còn cho biết thêm Điểm: Lời phê của giáo viên:   Phần A: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Bài 1: (3đ) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng trong những câu sau: 1) Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng PQ, điểm M nằm ở đâu? A) Điểm M phải trùng với điểm P, cho biết thêm B) Điểm M phải nằm giữa hia điểm P và Q, kế tiếp là C) Điểm M phải trùng https://nslide.com/de-thi/de-hinh-hoc-6-ca-nam.eo1quq.html

Nội dung

Trường THCS ……… KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: 6……… Môn: Hình Học
Họ và tên:……………………. Thời gian: 45 phút.

Điểm:
Lời phê của giáo viên:


Phần A: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:

Bài 1: (3đ) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

1) Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng PQ, điểm M nằm ở đâu?
A) Điểm M phải trùng với điểm P.
B) Điểm M phải nằm giữa hia điểm P và Q.
C) Điểm M phải trùng với điểm Q.
D) Điểm M hoặc trùng với điểm P, hoặc nằm giữa hai điểm P và Q, hoặc trùng với điểm Q.

2) Nếu TV + VU = TU thì:
A) Điểm T nằm giữa hai điểm V và U.
B) Điểm V nằm giữa hai điểm T và U.
C) Điểm U nằm giữa hia điểm T và V.
D) Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

3) Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A) OM = ON. C) OM = ON = 
B) MO + ON = MN. D) Cả ba trường hợp trên.

Phần B: TỰ LUẬN:

Bài 2: (3đ) Vẽ ba điểm M,N,P không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng MN, vẽ tia NP, vẽ đoạn thẳng MP trên cùng một hình.

Bài 3: (4đ) Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại I. Lấy A thuộc tia Ix, sao cho IA = IC = 2cm, IB = 1,5cm, ID = 2IB.
Giải thích vì sao điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AC?