ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM) (Phú Đỗ Văn)

Đăng ngày 7/19/2009 1:28:41 AM | Thể loại: Toán học 7 | Chia sẽ bởi: Phú Đỗ Văn | Lần tải: 459 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM), Toán học 7. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến các bạn đề thi ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM) .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM) trong chủ đề Toán học 7 được chia sẽ bởi thành viên Phú Đỗ Văn tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Toán học 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Đề Kiểm tra, Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Trường THCS …………, bên cạnh đó KIỂM TRA CHƯƠNG II Họ và tên: ………………………………, kế tiếp là MÔN: HÌNH HỌC Lớp: 7………, nói thêm (Thời gian: 45’) Điểm: Lời phê của giáo viên:   A/ Trắc nghiệm: I/ (2,5đ) Hãy điền vào chổ trống trong mỗi câu sau cho thích hợp: Tổng ba góc của một tam giác bằng……………………………………………… Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ………, cho biết thêm trung bình ko kề với nó, bên cạnh đó Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB = DE https://nslide.com/de-thi/de-hinh-hoc-7-ca-nam.aprmuq.html

Nội dung

Trường THCS …………. KIỂM TRA CHƯƠNG II
Họ và tên: ………………………………. MÔN: HÌNH HỌC
Lớp: 7……….. (Thời gian: 45’)

Điểm:
Lời phê của giáo viên:A/ Trắc nghiệm:

I/ (2,5đ) Hãy điền vào chổ trống trong mỗi câu sau cho thích hợp:
Tổng ba góc của một tam giác bằng………………………………………………
Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ………...trung bình không kề với nó.
Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB = DE , BC = EF , AC = DF thì ∆ABC = ………………
Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB = DE , BC = EF , = ………………thì ∆ABC = ∆DEF.
Nếu ∆ABC và ∆DEF có , =, …………………………..thì ∆ABC = ∆DEF.
Tam giác cân là tam giác có…………………………………….bằng nhau.
Tam giác đều là tam giác có…………………………………….bằng nhau.
Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác……...
Trong một tam giác vuông, bình phương của …………………………….. bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.
Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của…….. …………. kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

II/ (1,5đ) Điền dấu (x) vào chổ trống (…….) một cách thích hợp:

CÂU
ĐÚNG
SAI

1) Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.
…………….
………….

2) Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.
…………….
………….

3) Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù.
……………
…………..

4) Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.
…………….
…………..

5) Nếu  là góc ở đáy của một tam gíc cân thì  < 900.
…………….
………….

6) Nếu  là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì  < 900.
……………
………….


B/ Tự luận:

III/ (6đ) Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI  AB (IAB).
Chứng minh rằng IA = IB.
Tính độ dài IC.
Kẻ IH AC (HAC), kẻ IK BC (KBC). So sánh các độ dài IH và IK.