nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM)

Đề thi Hình học ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM)

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 7/19/2009 1:28:41 AM
Kích thước: 0.02 M
Lần tải: 459
Tác giả: Dũng Đặng Quốc
Nguồn: suu tam
File đính kèm: HH7.rar
Xem: 1953
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Đề thi Hình học, Mien phi 100%

SLIDE

Đề thi Hình học ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM)

Loại file: doc | Kích thước: 0.02 M | Lần tải: 459 | Xem: 1953 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Đề thi Hình học ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM) mien phi,tai lieu ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM) mien phi,bai giang ĐỀ HÌNH HOC 7 (CẢ NĂM) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Trường THCS …………. KIỂM TRA CHƯƠNG II
Họ và tên: ………………………………. MÔN: HÌNH HỌC
Lớp: 7……….. (Thời gian: 45’)

Điểm:
Lời phê của giáo viên:A/ Trắc nghiệm:

I/ (2,5đ) Hãy điền vào chổ trống trong mỗi câu sau cho thích hợp:
Tổng ba góc của một tam giác bằng………………………………………………
Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ………...trung bình không kề với nó.
Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB = DE , BC = EF , AC = DF thì ∆ABC = ………………
Nếu ∆ABC và ∆DEF có AB = DE , BC = EF , = ………………thì ∆ABC = ∆DEF.
Nếu ∆ABC và ∆DEF có , =, …………………………..thì ∆ABC = ∆DEF.
Tam giác cân là tam giác có…………………………………….bằng nhau.
Tam giác đều là tam giác có…………………………………….bằng nhau.
Nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 450 thì tam giác đó là tam giác……...
Trong một tam giác vuông, bình phương của …………………………….. bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.
Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của…….. …………. kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

II/ (1,5đ) Điền dấu (x) vào chổ trống (…….) một cách thích hợp:

CÂU
ĐÚNG
SAI

1) Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.
…………….
………….

2) Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.
…………….
………….

3) Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù.
……………
…………..

4) Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.
…………….
…………..

5) Nếu  là góc ở đáy của một tam gíc cân thì  < 900.
…………….
………….

6) Nếu  là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì  < 900.
……………
………….


B/ Tự luận:

III/ (6đ) Cho tam giác ABC có CA = CB = 10cm, AB = 12cm. Kẻ CI  AB (IAB).
Chứng minh rằng IA = IB.
Tính độ dài IC.
Kẻ IH AC (HAC), kẻ IK BC (KBC). So sánh các độ dài IH và IK.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download HH7.rar