ĐỀ HÌNH HỌC 9 (CẢ NĂM)

Đăng ngày 7/19/2009 1:32:20 AM | Thể loại: Toán học 9 | Chia sẽ bởi: Hào Huỳnh Chí | Lần tải: 289 | Lần xem: 142 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

Trường THCS ………..
Lớp: 9…….. KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên:………………………. Môn: Hình Học.

Điểm:
Lời phê của giáo viên:


A/ Trắc nghiệm khách quan:
Bài I: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây: (2đ) (H.1)
Trong H.1:
a) Sin  bằng:
A) . B) . C) . D) . 2a
b) Cos bằng: a
A) . B) . C) . D)  
c) Tg bằng:  a
A)  B) . C) . D) 
d) Cotg bằng:
A) 2. B)  C)  D) 
Bài II: (2đ) Trong H.2:
a) Hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng:
A) Sin B) Cos  (H.2)
C) Tg D) Cotg.
b) Hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng: b c
A) Tg B) cos.
C) cotg D) Sin2+ cos2  
B/ Tự luận: a
Bài III: (2đ) Tìm x, y, z trong H.3:
…………………………………………………..
………………………………………………….. (H.3)
…………………………………………………..
………………………………………………….. x y z
…………………………………………………..
………………………………………………….. 4 5

Bài IV: (3đ) Dựng góc nhọn  biết rằng tg
Bài V: (3đ) Giải tam giác vuông ABC biết rằng  = 900, AB = 5, BC = 7 (Kết quả về góc làm tròn đến phút, về cạnh làm tròn đến chử số thập phân thứ ba).