ĐỀ HSG 814

đề thi Tiếng Anh 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
93ux0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 1:32:52 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT……….. Trường THCS……….. KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 8Nămhọc: 2017-2018 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH (Thờigian 90 phút)  I. Chọntừcóphầngạchchânđượcphátâmkhác. (5 pts) 1. A. lo,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ HSG 814, Đề Thi Tiếng Anh 8 , Đề thi ĐỀ HSG 814, docx, 1 trang, 0.03 M, Tiếng Anh 8 chia sẽ bởi Bình Đỗ Văn đã có 2 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..
KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 8Nămhọc: 2017-2018
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thờigian 90 phút)

I. Chọntừcóphầngạchchânđượcphátâmkhác. (5 pts)
1. A. looked B. watched C. ca
ied D. stopped
2. A. study B. success C. surprise D. suga
3. A. unite B. underline C. university D. uniform
4. A. danger B. angry C. language D. passage
5. A. character B. children C. teacher D. change
II. Chọntừcóâmtiếtđượcnhấnkhácvớicáctừcònlại. (5 pts)
1. A. realize B. improve C. possible D. comfortable
2. A. important B. especially C. prefer D. influence
3. A. general B. opinion C. a
oad D. surprise
4. A. comfort B. nation C. apply D. moment
5. A. medical B. advise C. vegetables D. physical
III.Chọncâutrảlờiđúngnhất. Khoanhtrònvàochữcái A,B,C, hoặc D. (15 pts)
1. Are you interested________ playing badminton after class?
A. in B. with C. on D. fo
2. "What________ going to Hanoi tomo
ow?"
A. to B. in C. about D. fo
3. Hoa works very________ so she always gets good marks.
A. badly B. good C. hardly D. hard
4. The building was built________ 1962 and 1969.
A. between B. from C. since D. fo
5. This school________ in 1997
A. built B. is built C. was built D. has built
6. Of all my friends, Hoa is________.
A. the tallest B. the most tallest C. taller D. more talle
7. Would you mind if I________ a photo?
A. take B. took C. would take D. am going to take
8. Last week I________ my children to the biggest zoo in town.
A. got B.
ought C. fetch D. took
9. Are you proud________ your country and its tradition?
A. about B. on C. of D. fo
10. Do you collect stamps or other things? - Yes, I am a stamp________.
A. collecting B. collector C. collect D. collection
11. It is very dangerous________ in the polluted environment.
A. to live B. lives C. living D. live
12. Our________ resources are limited so we should recycle all used things.
A. nature B. natural C. naturing D. naturally
13. His car is the same color________ my uncle’s.
A. alike B. as C. like D. to
14. This ruler________ of plastic.
A. make B. made C. is making D. is made
15. I take part________ most youth activities of my school.
A. in B. of C. on D. at
IV.Dùngđúngthời, dạngcủađộngtừchotrongngoặc. (10 pts)
Nowadays, a lot of important inventions (1. ca
y out)______ by scientists (2. work)______ for large industrial firms. However, there (3. be)______ still opportunities for other people (4. invent)______ various things. In Britain, there is a weekly TV program which (5. attempt)______ to show all the devices which people (6. invent)______ recently. The people (7. organize)______ the program receive information about 700 inventions per year. New ideas can (8. develop)______ by private inventors. However, it is important (9. consider)______ these questions : Will it work? Will it (10. want)______? Is it new?
V. Điềnvàochỗtrốngmộtgiớitừphùhợp. (10 pts)
1. Could I help you ______________ your bag?
2. Na got up late this morning because her alarm clock didn’t go ___________ .
3. I’m looking forward ____________ seeing

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về ĐỀ HSG 814
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngDE-HSG-814.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự