Đề Thi Đề Hsg 9:Đề Hsg 934

đề thi Tiếng Anh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
wtqx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-11 19:51:04
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

NEW LOWER SECONDARY CURRICULUM & TEXTBOOK - PRACTICAL TEST 934 PHÒNG GD&ĐT……….. Trường THCS……….. KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 9 Năm học 2017-2018 ĐỀ THI MÔN. TIẾNG ANH (Thời gian 90 p

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

NEW LOWER SECONDARY  CURRICULUM & TEXTBOOK - PRACTICAL TEST 934

PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..
 
KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 9 Năm học 2017-2018
ĐỀ THI MÔN. TIẾNG ANH
(Thời gian 90 phút)
I. Chọn phương án A hoặc B, C, D của từ có phần gạch chân có cách đọc khác các từ còn lại. (1,25 điểm)
      1. A. washed  B. worked  C. decided  D. stopped
      2. A. hats   B. hands  C. books  D. cats
      3. A. sun   B. cut   C. shut   D. put
      4. A. teacher  B. seat   C. meat  D. bear
      5. A. headache  B. children  C. chair  D. kitchen
II. Chọn chữ cái A hoặc B, C, D tương ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau. (3,0 điểm)
He enjoys ................ books.
A. read   B. reads  C. to read  D. reading
2. If I had a typewriter, I ........................ my letter myself.
A. typed  B. would type  C. typing  D. will type
3. We have learnt English ............................ 7 years.
A. for   B. since  C. in   D. at
4. That man lives next door, ...................... he?
A. does   B. doesn’t  C. isn’t   D. is
5. This is the color TV ..................... I bought yesterday.
A. which  B. who   C. whose  D. whom
6. She likes watching stars ..................... night.
A. in   B. from  C. on   D. at
7. I wish the weather ........................ not so hot now.
A. is   B. be   C. were  D. will be
8. Mary opened her book ..................... .
A. care   B. careful  C. carefully  D. careless
9. The climate in England is ........................ than that in Vietnam.
A. cold   B. colder  C. coldest  D. as cold
10. John swims very well and .................. does his
other.
A. also   B. so   C. even  D. too
11. An English – speaking contest ..................... at my school next week.
A. will hold  B. will held  C. will be held  D. holds
12. Many tourists enjoy festivals in Vietnam ...................... they don’t speak Vietnamese.
A. though  B. when  C. if   D. because
III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A hoặc B, C, D trong các câu sau. (1,25 điểm)
1. Nam asked Mai what can he do to help her.
           A                             B           C    D
2. What are you doing, Mom? - I am listening to the forecast weather on TV.
                     A                                              B                              C           D
3. I have taught Math in this school for  2008.
             A      B         C      D
4. This is the city which I was born and grew up.
   A      B      C                 D
5. She used to  getting up early in the morning.
          A                    B         C   D
IV. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. (1,25 điểm)
1. We usually (go) ........  to school by bike.  go
2. I am interested in (collect) ........... stamps. collecting
3. My best friends (be) ............. Long and Nam. are
4. We (not/ make) .............. our decision yet. haven’t made
By DO Binh – Lien Son High School, Lap Thach, Vinh Phuc      www.violet.vn/quocbinh72


NEW LOWER SECONDARY  CURRICULUM & TEXTBOOK - PRACTICAL TEST 934

5. You (sleep) ............ well last night?  Did…sleep
V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu. (1,0 điểm)
1. What a LOVELY girl!      LOVE
2. Stop, Nam! It’s DANGEROUS to be near the stove.   DANGER
3. Mr. Nam is working on a farm. He is a FARMER .   FARM
4. Tet is the most important CELEBRATION in Vietnam.   CELEBRATE
VI. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không đổi nghĩa so với câu trước. (1,25 điểm)
1. They planted green trees around their house. -> Green trees were planted around their house
2. Lan doesn’t have a sister.     -> Lan wishes she had a sister
3. “Where is the ticket office?” asked Ba.  -> Ba asked me where the ticket office was.
4. If you don’t have a visa, you can’t visit Thailand. -> Unless you have a visa, you can’t visit Thailand
5. Bill’s typewriter had
oken and he has to use a pencil. 
-> Bill, whose typewriter had
oken, has to use a pencil
VII. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (1,0 điểm)
 The language of the Internet is English. “World, Wide, Web: Three English Words” was the name of an article by Michael Specter in the New York Times a few years ago. The article went on to say: “If we want to take full advantage of the Internet, we should learn English”
 In general, it is not difficult to learn to use Internet services. Although Internet services are rather easy to use, we will have considerable difficulties if we are not familiar with English. In fact, knowledge of English is one of the most important aspects that helps us use the Internet. Learning to use a new Internet service may take a few hours, a few days, or some weeks, but it takes years to learn a language so that we can use it fluently and confidently. Of course, when we know some English, we can learn more just by using it on the Internet. But at least our English should be good enough to understand commonly used words and to know that to do on the Internet.
Which language is the language of the Internet? (The language of the Internet is) English
What should we do to take full advantage of the Internet? We should learn English
How long does it take us to use a language fluently and confidently? It takes (us) years
Can we use Internet well if we don’t know English? No, we can’t
THE END
 
By DO Binh – Lien Son High School, Lap Thach, Vinh Phuc      www.violet.vn/quocbinh72


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ HSG 934
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngPRACTICE_TEST_934.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự