ĐỀ HSG 956 đề thi ĐỀ HSG 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ouqx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/11/2017 7:56:10 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..
KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 9 Năm học 2017-2018
ĐỀ THI MÔN. TIẾNG ANH
(Thời gian 120 phút)

Câu I (1,0 điểm): Trong các từ sau, tìm 4 từ có phần gạch chân được phát âm là /e/.
pen
Me
key
many

teache
Test
seven
cat

Câu II (1,5điểm): Viếtdạngđúngcủacácđộngtừtrongngoặcđểhoànthànhcáccâusau.
1. There (be) … are…. 20 students in class 9A. They are learning English now.
2. When I (a
ive) … a
ived…. yesterday, he was watching TV.
3. They (live) … have lived/been living…. here since 2003.
4. My
other likes (play) ……playing/ to play…. soccer in his free time.
5. The boy is too young (ride) ……to ride……. a moto
ike.
6. A modern hospital should (build) ……should be built…. in this town soon.
Câu III (2,0điểm): Tìm 1 lỗisaitrong 4 từđượcgạchchân ở mỗicâusauvàsửalạibằng 1 từthíchhợp.
1. Hello, I name is Linda and I’m a student from the USA. I ( my
2. The last time I wentto London was at September. at( in/ before/ after (last)
3. My father often spends a hour working in the garden every day.a( an/ one/ 1
4. Jane is only 10 years old but she cooks very good.good( well/ (hoặcmộttrạngtừthíchhợp )
Câu IV (1,0điểm): Chọn 1 từthíchhợptrongbảngđểđiềnvàomỗichỗtrốngcủađoạnvăndướiđây.
can
did
So

on
any
Than

Many tourists like to send postcards to their friends and family. They send them when they are (1) on holiday. These postcards often have pictures on one side and a message (2) can be written on the other. The pictures on them are better (3) than the photos they take. The first postcards were sent at the end of the nineteenth century. There was a picture of a town on them. Later on, they had pictures showing important events. People liked to see them because there were not (4) any pictures in the newspapers then.
Câu V (2,0điểm): Đọcđoạnvănvàtrảlờicáccâuhỏisau.
Cornwall is situated in the south-west of England. It is famous for its beautiful scenery. There is not much industry so many people still earn their living by fishing. Another important source of income is tourism. There are a lot of tea-shops, souvenir shops and above all "bed and
eakfast". You can see signs for these small hotels everywhere. Most of them are pretty houses or bungalows with nice gardens and they are run by family who lives there. Cornwall is also well-known for its history and legends. For example, in Titagel you can visit the ruins of King Arthur`s Castle where King Arthur is said to have sat with his knights at the famous round table. Tourists often come to visit Cornwall in summer because the weather is warm and sunny.
1. Where is Cornwall situated? Cornwall is / It is (situated) in the south-west of England / in England.
2. Why do many people still earn their living by fishing? the south-west of England/ England./ (Many people still earn their living by fishing) because there is not much industry./ There is not much industry so many people still earn their living by fishing./ Because there is not much industry so many people still earn their living by fishing.
3. Who are the hotels run by?The hotels/ They are run by family who live(s) there/ living there./ Most of them are pretty houses or bungalows with nice gardens and they are run by family who live(s) there.
4. What is the weather like in Cornwall in summer? The weather / It is warm and sunny./The weather is / It is warm./ The weather is / It is sunny./ (Tourists often come to visit Cornwall in summer) because the weather is warm and sunny.
Câu VI (2,5điểm): Viếtlạicáccâusausaochonghĩakhôngthayđổi, bắtđầubằngcụmtừchosẵn.
1. They clean this room everyday. ( This room is cleaned (by them) everyday (by them)
2. Mary is taller than Anne. ( Anne is not as tall as Mary (is).
3. Why don’t we watch a film now? ( What about watching a film now?
4. “Would you like to have some coffee?”, said Tom to Mary.
( Tom invited Mary (to have / to drink) some coffee
5. I cannot remember the man’s name. He phoned me last night.
( The man whose name I cannot remember / forget phoned me last night.
HẾT.
Họvàtênthísinh: ……………………….......……..... Sốbáodanh: …………….......…….....

 


NEW LOWER SECONDARY  CURRICULUM & TEXTBOOK - PRACTICAL TEST 956

PHÒNG GD&ĐT………..

Trường THCS………..

 

KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 9 Năm học 2017-2018

ĐỀ THI MÔN. TIẾNG ANH

(Thời gian 120 phút)

Câu I (1,0 điểm): Trong các từ sau, tìm 4 từ có phần gạch chân được phát âm là /e/.

pen

Me

key

many

teacher

Test

seven

cat

Câu II (1,5 điểm): Viết dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

1. There (be) … are…. 20 students in class 9A. They are learning English now.

2. When I (arrive) … arrived…. yesterday, he was watching TV.   

3. They (live) … have lived/been living…. here since 2003.     

4. My brother likes (play) ……playing/ to play…. soccer in his free time.

5. The boy is too young (ride) ……to ride……. a motorbike.   

6. A modern hospital should (build) ……should be built…. in this town soon.  

Câu III (2,0 điểm): Tìm 1 lỗi sai trong 4 từ được  gạch chânmỗi câu sau sửa lại bằng 1 từ thích hợp.

1. Hello, I name is Linda and I’m a student from the USA.  I     my

2. The last time I went to London was at September.  at   in/ before/ after (last)

3. My father often spends a hour working in the garden every day. a   an/ one/ 1 

4. Jane is only 10 years old but she cooks very good. good   well/ (hoặc một trạng từ thích hợp )

Câu IV (1,0 điểm): Chọn 1 từ thích hợp trong bảng để điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn dưới đây.

can

did

So

on

any

Than

Many tourists like to send postcards to their friends and family. They send them when they are (1) on holiday. These postcards often have pictures on one side and a message (2) can be written on the other. The pictures on them are better (3) than the photos they take. The first postcards were sent at the end of the nineteenth century. There was a picture of a town on them. Later on, they had pictures showing important events. People liked to see them because there were not (4) any pictures in the newspapers then.

Câu V (2,0 điểm): Đọc đoạn văn trả lời các câu hỏi sau.

Cornwall is situated in the south-west of England. It is famous for its beautiful scenery. There is not much industry so many people still earn their living by fishing. Another important source of income is tourism. There are a lot of tea-shops, souvenir shops and above all "bed and breakfast". You can see signs for these small hotels everywhere. Most of them are pretty houses or bungalows with nice gardens and they are run by family who lives there. Cornwall is also well-known for its history and legends. For example, in Titagel you can visit the ruins of King Arthur's Castle where King Arthur is said to have sat with his knights at the famous round table. Tourists often come to visit Cornwall in summer because the weather is warm and sunny.

1. Where is Cornwall situated? Cornwall is / It is (situated) in the south-west of England / in England.

2. Why do many people still earn their living by fishing? the south-west of England/ England./ (Many people still earn their living by fishing) because there is not much industry./ There is not much industry so many people still earn their living by fishing./ Because there is not much industry so many people still earn their living by fishing.

3. Who are the hotels run by? The hotels/ They are run by family who live(s) there/ living there./ Most of them are pretty houses or bungalows with nice gardens and they are run by family who live(s) there.

4. What is the weather like in Cornwall in summer? The weather / It is warm and sunny./ The weather is / It is warm./ The weather is / It is sunny./ (Tourists often come to visit Cornwall in summer) because the weather is warm and sunny.

Câu VI (2,5 điểm): Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi, bắt đầu bằng cụm từ cho sẵn.

1. They clean this room everyday.   This room is cleaned (by them) everyday (by them)

By DO Binh – Lien Son High School, Lap Thach, Vinh Phuc      www.violet.vn/quocbinh72


NEW LOWER SECONDARY  CURRICULUM & TEXTBOOK - PRACTICAL TEST 956

2. Mary is taller than Anne.    Anne is not as tall as Mary (is).

3. Why don’t we watch a film now?  What about watching a film now?

4. “Would you like to have some coffee?”, said Tom to Mary. 

Tom invited Mary (to have / to drink) some coffee

5. I cannot remember the man’s name. He phoned me last night.

The man whose name I cannot remember / forget phoned me last night.

 

HẾT.

 

Họ tên thí sinh: ……………………….......…….....    Số báo danh: …………….......…….....

 

By DO Binh – Lien Son High School, Lap Thach, Vinh Phuc      www.violet.vn/quocbinh72

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

DE-HSG-956.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

đề thi tương tự