DE HSG TOAN10

Đăng ngày 3/8/2009 10:42:12 AM | Thể loại: Toán học THPT | Chia sẽ bởi: Linh Nguyễn Hoàng | Lần tải: 6 | Lần xem: 63 | Page: 1 | Kích thước: 0.82 M | Loại file: doc

 


     SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                 KỲ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2008

  TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                 KHÓA NGÀY  13 - 4 - 2008

          ------------------                                       -------------- ** -------------

 

                                                MÔN TOÁN - LỚP 10

                                              Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

 

 

Bài 1: (3điểm)

          Giải phương trình:    

Bài 2: (3,5điểm)

          Giải h phương trình:      

Bài 3: (3,5điểm)

            Cho a và b là hai s thực dương , m là s t nhiên.

          Chứng minh:                

Bài 4: (3điểm)

Tìm m đ phương trình: có hai nghiệm là độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 2.                                                    

Bài 5: (3,5điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A , gọi l là đường phân giác trong của góc A.

Chứng minh:  

Bài 6: (3,5điểm)

Viết phương trình của đường thẳng d đi qua điểm M(4;6) cắt trục Ox , Oy theo th t tại (với a > 0 , b > 0) và sao cho diện tích tam giác OAB bé nhất.

                                                                  

                   ……………………Hết…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM                      ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC SINH GIỎI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                             LỚP 10 NĂM 2007-2008

 

Bài1: Giải phương trình

 

*Đưa pt về:

*Đặt :

*Đưa pt về:

*Giải được:

*Giải được:

*Kết luận.

 

Bài2: Giải h phương trình

 

*Điều kiện:

*Đặt:

*Theo đề: S = 4

*Nên: x + y = 16 – 2P

*Phương trình thứ nhất của hệ trở thành:

             

*Hay:  

         

         

     

         

*Nên là nghiệm của pt:    

      

*Kết luận:Nghiệm của hệ:

 

Bài 3:Chứng minh bđt

 

 

* a > 0,b > 0 nên

*Áp dụng bđt Cosi :

     

 

05

 

05

05

05

 

05

 

05

 

35đ

 

025

025

 

025

 

025

 

025

 

05

 

025

 

05

 

025

 

 

025

 

05

 

 

3đ

 

 

05

 

 

 

075

 

 

 

*Nên:

 

Bài 4: Định m

 

*Điều kiện:

                                   

                                  

                                 

*Theo Pitago và giả thiết:

                                   

*Kết luận:Không có giá trị nào của m để

Là hai cạnh góc vuông của một tam giác có cạnh huyền là 2.

 

Bài 5: Chứng minh

 

*Ta có:      

                

               

 

 

075

 

 

 

 

05

 

 

 

 

05

 

 

 

 

05

 

 

05

025

 

025

025

 

025

025

 

 

025

 

3,5đ

 

 

05

 

05

 

 

05

 

05

 

05

 


*Hay:

* Áp dụng bđt Cosi cho 2 số :

                  Ta có:  

 

Bài 6:Viết phương trình đường thẳng d

 

 *Ta có pt AB có dạng:

*

*Mà :    (Theo Cosi)

*Nên:

*Do đó:

*Dấu “ = “ xảy ra khi:

                    

*Suy ra:                   

*Nên:   

*Diện tích tam giác OAB bé nhất là 48 khi :                   

           

*Vậy pt AB là: 

05

 

 

 

05

 

 

3,5đ

 

 

05

 

025

 

025

 

 

05

 

025

 

05

 

 

025

 

025

 

05

 

025

               

*Nên:                  

*Kết luận.

05

 

 

05

 

*Lưu ý: Học sinh có thể giải cách khác.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc