ĐỀ HSG

Đăng ngày 11/3/2013 4:25:54 AM | Thể loại: Toán học 9 | Chia sẽ bởi: Lan Đỗ Thị Phương | Lần tải: 128 | Lần xem: 64 | Page: 1 | Kích thước: 0.16 M | Loại file: doc

Phòng GD&ĐT Thanh Oai

Trường THCS Thanh Thu

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2013 – 2014

Môn thi: Toán

Thời gian làm bài : 150 phút ( không kể thời gian giao đề )

 

Bài 1( 6điểm)

  1. Cho biểu thức: P = :
  1. Tìm ĐKXĐ của P và rút gọn P
  2. Tính giá trị của P với x =; y =

    2.

     a) Tính giá trị biểu thức:

         A =

     b) So sánh B =   với

   Bài 2( 3 điểm)

a)     Chứng minh rằng:

m =   là nghiệm của phương trình  x3 + 3x - 4 =0

    b) Cho a = 11…1   ;  b = 100…05

 

                2008 chữ số 1      2007 chữ số 0

              Chứng minh  là số tự nhiên.

   Bài 3: ( 4 điểm)

a)     Tìm các số nguyên x,y sao cho : 3x2 + 4y2 = 6x +13

b)    Tìm giá trị nhỏ nhất của

A = với x,y,z là các số dương và x2 + y2 + z2 = 1

Bài 4: ( 5 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi Q là điểm trên cạnh BC (Q khác B,C ). Trên

AQ lấy điểm P (P khác A,Q ). Hai đường thẳng qua P song song với AC ,AB lần lượt cắt AB,AC tại M,N

a)     Chứng minh rằng:

b)    Xác định vị trí điểm Q để

Bài 5: (2 điểm)  Cho x + y + z = x2 + y2 + z2 = x3 + y3 + z3 = 1

  Tính giá trị của x2009 + y2011 + z2013

                                                       Hết .

 

Duyệt của tổ chuyên môn

Duyệt của BGH

 

 

 

 

Hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp 9

Năm học 2013 – 2014

Môn thi: Toán

 

Bài

Nội dung

Điểm

 

Bài 1

(6 đ)

1.a) ĐKXĐ: x>0; y>0 ; x y

P=:

  = … 

  b) Tính được x = ;  y =

  Thay x, y vào biểu thức p tính được

P =

   = 2

2. Chứng minh được

a) Áp dụng công thức trên thay k lần lượt từ 1 đến 99 ta được

A == 1-

b) Ta có              

                Từ đó ta có B >

0, 0,5 đ

     0,5 đ

 

       1,5đ

 

      0,25đ

 

       0,25đ

 

       0,5 đ

        0,5 đ

 

 

      1,0 đ

 

     0,75

     0,25đ

 

 

 

 

Bài 2

(3đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)     Tính được m3 = 4 – 3m

                  Suy ra m3 + 3m - 4 =0

            Kết luận

 b) Ta có a = 11…1   ;

                 2008 chữ số 1  

 

b = 100…05 = 100…00 + 5 = 102008 +5 = (9a+1) +5 =9a+6

                             

      2007 chữ số 0  2008chữ số 0

   ab +1 = a( 9a +6) +1= ( 3a+1 )2

  Nên = 3a +1

Vì a N nên 3a +1 N (Đpcm)

1,0đ

0,25đ

0,25đ

1,     

 

 

 

      0,5đ

 

     0,5đ

 

 

0,5 đ

 

 

 

 

 

Bài 3

( 4đ)

a)     Biến đổi 3x2 + 4y2 = 6x +13

                3(x-1)2 = 16 – 4y2 = 4(4 – y2 )

Vì VT 0 nên  VP 0  suy ra (4 – y2 )

                       …..Suy ra y

Thay lần lượt các giá trị của y ta tìm được các cặp nghiệm sau:

(x,y)

b)A = nênA2 =( vì x2+y2+z2 =1)

                                        = B +2

  Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho 2 số dương ta có

 

 

Tương tự 

                

Cộng vế với vế ta được 2B 2

   Do đó A2 = B +2 3 nên A

 Vậy Min A = x=y=z=

 

0,5đ

 

0,5đ

 

1,0đ

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0đ

 

 

 

0,5đ

Bài 4

(5 đ)

a) Gọi H = PN BC, I = MP BC

                                                                       A

 

                                                                 M                N

 

 

                                                                              P

 

                                                          B               H      Q     I         C

Ta có = 1       (1)

Mặt khác áp dụng định lí Ta let ,ta có :

    (2)

MI      AC nên            (3)

ABC đông dạng với PHI (g,g)

         (4)

Từ (1),(2),(3),(4) suy ra

= ….= (đpcm)

b)Từ câu a ta có:

   CI.BH.IH =

Mặt khác áp dụng Cô si cho 3 số không âm ta có:

CI.BH.IH

 

Dấu “=” xảy ra CI = IH =HB Khi đó Q là trung điểm của BC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

0,25đ

 

 

 

 

 

1,0đ

 

 

 

1.0đ

 

0,5đ

0,25đ

 

 

1,0đ

 

 

0,5đ

Bài 5

(2 đ)

Từ x +y +z =1 suy ra ( x +y +z )2 =1

….Nên xy +yz +xz =0     (1)

Chứng minh được 

x3 + y3 + z3 -3xyz = ( x +y +z).(  x2 + y2 + z2 –xy –yz –xz)

   Do đó …3xyz =  xy +yz +xz    (2)

Từ (1) và (2) ta có 3xyz =0 x=0 hoặc y=0 hoặc z =0

+) Nếu x =0 thì yz=0   y =0 thì z=1

                                         z =0 thì y=1

  Vậy (x,y,z) = (0,0,1); (0,1,0)

Tương tự  xét với y=0, z=0 thì trong hai số còn lại có một số bằng 0 và một số bằng 1

Vậy trong mọi trường hợp thì có hai số bằng 0 và một số bằng 1

 Do đó A =1

 

0,5đ

 

0,25đ

 

 

 

 

 

 

1,0 đ

0,25 đ


                        Lưu ý: Nếu làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

 

Duyệt của tổ chuyên môn

Duyệt của BGH

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc