Đề Thi Gd Công Dân 8:Đề Khảo Sát Chất Lượng Học Kì I Môn Gdcd 6,7,8 Vinen

đề thi Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
untx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-14 23:27:20
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN GDCD 6 - Năm học 2017- 2018 Mã đề 1 I. Trắc nghiệm (3 điểm) Lựa chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bài thi Câu 1. Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để xác định công dân của

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
                      KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
                              MÔN GDCD 6 -  Năm học 2017- 2018
 Mã đề 1
I. Trắc nghiệm  (3 điểm) Lựa chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bài thi
Câu 1. Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để xác định công dân của một nước?
Nơi sinh
Ngôn ngữ
Quốc tịch
Câu 2. Nh÷ng viÖc lµm biÓu hÞªn biÕt ch¨m sãc søc khoÎ
A. Mỗi buổi sáng em đều tập thể dục
B. Khi ăn cơm em không ăn vội vàng mà nhai kỹ
C. Đã bốn ngày em không thay quần áo.
Câu 3. Vì sao phải chăm sóc và rèn luyện thân thể?
Để có sức khỏe tốt.
Để tập thói quen dậy sớm tập thể dục
Để thể hiện là người có văn hóa, có đạo đức.
Câu 4. Để có sức khỏe tốt chúng ta phải làm gì?
      A. Khi bị bệnh, nếu ngại đi khám chúng ta có thể tự điều trị.
Luyện tập thể dục mỗi ngày, năng chơi thể thao.
Nên  ăn cơm ít, ăn vặt nhiều để giảm cân.
Câu 5. Những việc làm nào sau đây thể hiện sự vô ơn?
Cố gắng học tập chăm chỉ để bố mẹ vui lòng
Gặp thầy cô giáo cũ thì lờ đi không chào.
Tham gia tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

 
Câu 6. Thể hiện lòng biết ơn có ý nghĩa gì?
Giúp cho tập thể có nề nếp kỷ cương.
Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người.
Giúp con người thành công trong  công vệc và trong cuộc sống
Câu 7. Thành ngữ thể hiện sự tiết kiệm?
Gạo thiếu cơm thừa
Góp gió thành bão
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
Câu 8. Ý nghĩa của ngày mồng 10.3 âm lịch hàng năm?
Mọi người sống chan hòa với nhau.
Thu hút khách du lịch
C.Thể hiện lòng biết ơn các vua Hùng đã công dựng nước.
Câu 9. Biểu hiện của tiết kiệm là
A.   BiÕt sö dông mét c¸ch hîp lý ®óng møc cña c¶i vËt chÊt, thêi gian søc lùc cña m×nh vµ cña ng­ười kh¸c
B.    Tiết kiệm là không dám tiêu dùng trong gia đình
C.   Tiết kiệm là thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của bản thân mình
Câu 10. Khi bạn em mắc lỗi với em, em sẽ làm gì thể hiện giao tiếp có văn hóa?
Đánh bạn một trận , mắng bạn nặng lời
Rủ bạn khác không chơi với bạn
Nhắc nhở bạn nhẹ nhàng
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của gia đình văn hoá?
A. Giàu có, cha mẹ hay cãi nhau
B. Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi sung sướng.
C. Hoà thuận, con cái vâng lời cha mẹ
 

 
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
 Hãy nêu 2 việc làm của em thể hiện lối sống cần kiệm trong gia đình và 2 việc làm của em thể hiện sự cần kiệm trong lớp, trong trường?
Câu 2. (5 điểm)
Các biểu hiện hành vi giao tiếp có văn hóa ? Ý nghĩa của hành vi giao tiếp có văn hóa? Liên hệ bản thân em đã thực hiện những hành vi giao tiếp có văn hoá nào? Hành vi nào chưa có văn hoá?
 
 
 
                                      Mã đề 2
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
* Lựa chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bài thi
Câu 1. Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để xác định công dân của một nước?
A. Quốc tịch
B. Nơi sinh
C. Ngôn ngữ
Câu 2. Vì sao phải chăm sóc và rèn luyện thân thể?
Để thể hiện là người có văn hóa, có đạo đức.
Để thể hiện là người có văn hóa, có đạo đức.
Để có sức khỏe tốt Để tập thói quen dậy sớm tập thể dục
Câu 3. Nh÷ng viÖc lµm biÓu hÞªn biÕt ch¨m sãc søc khoÎ
A. Khi ăn cơm em không ăn vội vàng mà nhai kỹ
B.  Mỗi buổi sáng em đều tập thể dục
 C. Đã bốn ngày em không thay quần áo.

 
Câu 4. Để có sức khỏe tốt chúng ta phải làm gì?
      A. Khi bị bệnh, nếu ngại đi khám chúng ta có thể tự điều trị.
B. Nên  ăn cơm ít, ăn vặt nhiều để giảm cân.
C. Luyện tập thể dục mỗi ngày, năng chơi thể thao.
Câu 5. Những việc làm nào sau đây thể hiện sự vô ơn?
Tham gia tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Cố gắng học tập chăm chỉ để bố mẹ vui lòng
Gặp thầy cô giáo cũ thì lờ đi không chào.
Câu 6. Thể hiện lòng biết ơn có ý nghĩa gì?
A. Giúp cho tập thể có nề nếp kỷ cương.
       B. Giúp con người thành công trong  công vệc và trong cuộc sống
C. Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người.
Câu 7. Thành ngữ thể hiện sự tiết kiệm?
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
Gạo thiếu cơm thừa
Góp gió thành bão
Câu 8. Ý nghĩa của ngày mồng 10.3 âm lịch hàng năm?
A. Thể hiện lòng biết ơn các vua Hùng đã công dựng nước.
B. Mọi người sống chan hòa với nhau.
C. Thu hút khách du lịch
Câu 9. Biểu hiện của tiết kiệm là
A.   Tiết kiệm là thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của bản thân mình
B.    BiÕt sö dông mét c¸ch hîp lý ®óng møc cña c¶i vËt chÊt, thêi gian søc lùc cña m×nh vµ cña ng­ười kh¸c
C.   Tiết kiệm là không dám tiêu dùng trong gia đình
Câu 10. Khi bạn em mắc lỗi với em, em sẽ làm gì thể hiện giao tiếp có văn hóa?
        A. Đánh bạn một trận , mắng bạn nặng lời
        B. Rủ bạn khác không chơi với bạn
        C. Nhắc nhở bạn nhẹ nhàng

 
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của gia đình văn hoá?
Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi sung sướng.
Hoà thuận, con cái vâng lời cha mẹ
Giàu có, cha mẹ hay cãi nhau
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
  Những  biểu hiện hành vi giao tiếp có văn hóa ? Hãy nêu những việc làm của em thể hiện hành vi giao tiếp có văn hoá?
Câu 2. (5 điểm)
 “Cơm con ăn, tay mẹ nấu. Nước con uống, tay mẹ đun. Trời nóng bức gió từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con. Từ tay mẹ, con lớn khôn...”
                       (Trích lời bài hát:”Bàn tay mẹ”)
? Đoạn trích trong bài hát trên nói về điều gì? Em đã làm gì thể hiện lòng biết ơn của mình với cha mẹ? Viết đoạn văn ngắn tỏ lòng biết ơn của bản thân đối với cha mẹ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
                                 MÔN: GDCD 7 – Năm học 2017- 2018
                                           Mã đề 1
Phần 1. Trắc nghiệm. ( 3 điểm )
*) Em hãy chép đáp án em cho là đúng nhất vào bài làm.
Câu 1.  Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của sự tự tin?
      A. Tin tưởng vào khả năng của mình và dám nghĩ, dám làm.
      B. Tin tưởng bản thân một cách tuyệt đối
      C. Luôn tin rằng việc gì mình cũng làm được     
Câu 2. Làm thế nào để có được sự tự tin?
        A. Nhận diện ưu điểm của bản thân
        B. Luôn coi thành công là phải làm một việc gì đó thật trọng đại.
        C. Tin tưởng vào bản thân trên cơ sở nhận thức rõ ưu, nhược điểm của mình.
Câu 3. Biểu hiện của tự trọng là:
        A. Luôn từ chối những gì mình không thích làm.
        B. Luôn làm tất cả những gì người khác nhờ.
        C. Nhận thức, coi trọng giá trị bản thân và phát huy giá trị ấy
Câu 4. Người giản dị là:
        A. Sống chân thành
        B. Sống cầu kì.
        C. Luôn phức tạp hóa vấn đề.
Câu 5. Hãy nối cột A với cột B sao cho để có đáp án đúng? ( 1 điểm)
A- Hành vi
Nối
B- Phẩm chất đạo đức
1. Nói thật với bố mẹ khi bị điểm kém.
1       .....
a. Sống giản dị.

2. Học thuộc bài để không bị điểm kém.
2       .....
b. Tự trọng
3. Nói năng ngắn gọn, dễ hiểu.
3       .....
c. Trung thực
4. Giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn
4       .....
d. Yêu thương con người..
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tự lập?
        C. Làm công việc của mình khi được nhắc nhở.
      A. Luôn tự giải quyết công việc của mình
       B. Luôn chờ người khác giải quyết công việc của mình.
       Câu 7. Giá trị của sống tự lập là?
       A. Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống
      B. Người có tính tự lập luôn luôn thành công trong cuộc sống.
       C. Người có tính tự lập thường không thành công  trong cuộc sống.
Câu 8. Biểu hiện của sống có kế hoạch là
      B. Luôn làm việc khó trước.
      A. Luôn làm việc dễ trước.
      C. Biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hợp lý
Câu 9.  Hành vi nào thể hiện tình yêu thương con người?
       A. Bé Hoa không may bị ngã, Hà nhìn thấy nhưng không giúp vì Hoa không phải em  Hà .
       B. Bạn Hải không may bị ốm, Nam biết tin đã rủ một bạn khác tới thăm Hải.
       C.Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử Lan chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng Lan không đồng ý với lí do Vân không phải là bạn thân của Lan
Phần 2. Tự luận ( 7 điểm )
 Câu 1. Vì sao chúng ta phải có lòng khoan dung ? Em hãy kể một số việc làm thể hiện lòng khoan dung? ( 2 điểm)
Câu 2. Lợi ích của sống có kế hoạch? Nêu cách lập kế hoạch? Em hãy lập một bản kế hoạch của em trong tuần tới. ( 5 điểm

 
 
                                                                           Mã đề 2
 
Phần 1. Trắc nghiệm. ( 3 điểm )
*) Em hãy chép đáp án em cho là đúng nhất vào bài làm.
Câu 1.  Trong các biểu hiện sau đây, theo em biểu hiện nào nói lên tính giản dị?
A. DiÔn ®¹t dµi dßng, dïng nhiÒu tõ cÇu k×, bãng b¶y.
B. Nãi n¨ng céc lèc, trèng kh«ng.
C. §èi xö víi mäi ng­êi ch©n thµnh, cëi më.
C©u 2: Em h·y cho biÕt, trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y hµnh vi nµo thÓ hiÖn tÝnh tù träng?
Kh«ng lµm ®ư­îc bµi nh­ưng kiªn quyÕt kh«ng quay cãp vµ kh«ng nh×n bµi cña b¹n.
Nếu có khuyết điểm, khi được nhắc nhở, đều vui vẻ nhận lỗi nhưng không mấy khi sửa chữa.
C. ChØ nh÷ng bµi kiÓm tra nµo ®ự­îc ®iÓm cao T©m míi khoe víi bè mÑ, cßn ®iểm kÐm th× dÊu ®i.
C©u 3: Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của sự tự tin?
A. Ng­ười tù tin lu«n c¶m thÊy m×nh nhá bÐ, yÕu ®uèi.
B. Ng­ưêi tù tin lµ ng­ười biÕt tù gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña m×nh.
C. Ngư­êi tù tin luôn lÖ thuéc, dùa dÉm vµo ngư­êi kh¸c
Câu 4: Vì sao ta cần phải sống với lòng khoan dung?
           A. Có lòng khoan dung sẽ được một số người sẽ yêu mến.
           B. Có lòng khoan dung mọi người sẽ yêu mến, tin cậy.
           C. Có lòng khoan dung để được mọi người khen
 

 
Câu 5: Hãy nối cột A với cột B sao cho để có đáp án đúng? ( 1 điểm)
A- Hành vi
Nối
B- Phẩm chất đạo đức
1. Nói thật với bố mẹ khi bị điểm kém.
1       .....
a. Trung thực.
2. Học thuộc bài để không bị điểm kém.
2       .....
b. Sống giản dị
3. Nói năng ngắn gọn, dễ hiểu.
3       .....
c. Yêu thương con người..
4. Giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn
4       .....
d. Tự trọng
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của tự lập?
      A. Luôn tự giải quyết công việc của mình
       B. Luôn chờ người khác giải quyết công việc của mình.
       C. Làm công việc của mình khi được nhắc nhở.
Câu 7. Giá trị của sống tự lập là?
      A. Người có tính tự lập luôn luôn thành công trong cuộc sống.
       B. Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống
       C. Người có tính tự lập thường không thành công  trong cuộc sống.
Câu 8. Biểu hiện của sống có kế hoạch là?
      A. Luôn làm việc dễ trước.
       B. Luôn làm việc khó trước.
       C. Biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hợp lý
Câu 9.  Hành vi nào thể hiện tình yêu thương con người?
       A. Bạn Hải không may bị ốm, Nam biết tin đã rủ một bạn khác tới thăm Hải.
       B. Bé Hoa không may bị ngã, Hà nhìn thấy nhưng không giúp vì Hoa không phải em  Hà .
       C.Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Lớp cử Lan chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng Lan không đồng ý với lí do Vân không phải là bạn thân của Lan.

Phần 2. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1. Thế nào là tự trọng? Em hãy kể một số việc làm thể hiện lòng tự trọng? ( 2 điểm)
Câu 2. Lợi ích của sống có kế hoạch? Nêu cách lập kế hoạch? Em hãy lập một bản kế hoạch của em trong tuần tới. ( 5 điểm )
 
 
 
 
                          KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
                              MÔN GDCD 8 -  Năm học 2017- 2018
 
 
                                            Mã đề 1
 
Phần 1. Trắc nghiệm. ( 3 điểm )
*) Em hãy chép những đáp án em cho là đúng  vào bài làm.
Câu 1: Trung thực là
A. Luôn nói đúng sự thật
Khó người, dễ ta
Nói không đúng sự thật, nếu không bị phát hiện
Câu 2:Trong những hành vi sau hành vi nào thể hiện tính trung thực?
     A. Làm hộ bài cho bạn
     B. Thẳng thắn phê  bình khi bạn mắc khuyết điểm
     C. Không dám nhận lỗi khi mình sai
 

Câu 3: Hành vi thể hiện thái độ tôn trọng?
     A. Ngày chủ nhật, Nam ra chợ gặp cô giáo cũ Nam đứng nghiêm bỏ mũ chào cô
      B. Thầy Minh ra bài tập toán cho học sinh về nhà làm, mải chơi Tuấn không làm bài tập.
     C. Giờ trả bài kiểm tra GDCD, Vân bị điểm kém. Vừa nhận bài từ tay cô giáo Vân đã vò nát và đút vào ngăn bàn.
Câu 4: Những hành vi biểu hiện đạo đức, vừa thể hiện kỉ luật?
         A. Không làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, quay cóp bài trong khi thi
         B. Không nói chuyện riêng trong lớp
         C. Tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp
Câu 5: Câu tục ngữ “ Kính trên nhường dưới” nói lên phẩm chất đạo đức gì?
        A. Tôn trọng người khác
        B. Liêm khiết
        C. Trung thực
Câu 6: Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi lúc, mọi nơi
        A. Tôn trọng
        B. Tuân thủ kỉ luật
        C.  Giữ chữ tín
Câu 7: Những việc làm thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc?
Việc làm thể hiện tình hữu nghị
Đúng
A
Mít tinh biểu tình phản đối chiến tranh
 
B
Cư xử không văn minh, lịch sự với khách quốc tế
 
C
Giải quyết mâu thuẫn giữa các dân tộc bằng thương lượng hoà bình
 
D
Thiếu lành mạnh trong lối sống
 
E
Chia sẻ nỗi đau với các bạn nhỏ khi nước họ bị khủng bố
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN GDCD 6,7,8 VINEN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngKIEM_TRA_CHAT_LUONG_HOC_KI_I_MON_GDCD_678_VINEN.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự