Đề khảo sát môn toán lớp 1 giữa kỳ II

Đăng ngày 3/11/2009 9:08:06 AM | Thể loại: Toán học 1 | Chia sẽ bởi: Trung Nguyễn Nam | Lần tải: 1910 | Lần xem: 4192 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề khảo sát môn toán lớp 1 giữa kỳ II, Toán học 1. . nslide giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề khảo sát môn toán lớp 1 giữa kỳ II .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi Đề khảo sát môn toán lớp 1 giữa kỳ II trong chuyên mục Toán học 1 được chia sẽ bởi user Trung Nguyễn Nam đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Toán học 1 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu học Lớp 1 Toán học 1 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Trường Th Đức Giang đề khảo sát giữa học kỳ II năm học 2008-2009 Môn : Toán Lớp 1 Thời gian : 40 phút Bài 1,còn cho biết thêm Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống, kế tiếp là 9 – 3 + 4 = 10 6 + 3 = 9 5 + 4 = 8 10 – 7 = 2 Bài 2, cho biết thêm Số ? >4 + 5 3 + 78 + 2 10 https://nslide.com/de-thi/de-khao-sat-mon-toan-lop-1-giua-ky-ii.5kz1tq.html

Nội dung

Trường Th Đức Giang

đề khảo sát giữa học kỳ II năm học 2008-2009
Môn : Toán Lớp 1
Thời gian : 40 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống.

9 – 3 + 4 = 10 6 + 3 = 9

5 + 4 = 8 10 – 7 = 2

Bài 2. Số ?

> 4 + 5 3 + 7 8 + 2 10
<
=
10 – 6 9 – 5 9 – 3 3 + 2
Bài 3. Số ?

+ 6 - 7 + 8 - 10Bài 4. Viết phép tính thích hợp :
Có : 6 con gà b) Có : 9 cái kẹo
Thêm : 4 con gà Bớt : 5 cái kẹo
Có tất cả : con gà Có tất cả cái kẹo
Bài 5 :

Hình bên có hình vuông