Đề Thi:Đề Khảo Sát Nâng Lực Giáo Viên Thcs Môn Hóa Năm Học 2012 - 2013 Huyện Nghĩa Đàn

đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
z5600q
Danh mục
đề thi
Ngày đăng
2012-12-23 21:50:26
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊN CẤP THCS Năm học 2012 – 2013 Đề thi lý thuyết môn: Hóa học (Đề gồm có 01 trang) Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2 điểm)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN  
ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊN CẤP THCS Năm học 2012 – 2013
 
Đề thi lý thuyết môn: Hóa học
(Đề gồm có 01 trang)
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

 
Câu 1 (2 điểm):
1. Anh (chị) hãy cho biết theo Thông tư số 58/BGD&ĐT ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2011 về quy chế về đánh giá xếp loại học sinh THCS thì bộ môn Hóa học gồm có ít nhất bao nhiêu con điểm kiểm tra thường xuyên, bao nhiêu con điểm kiểm tra định kì và bao nhiêu con điểm kiểm tra học kì ? Cách tính điểm trung bình môn cho mỗi kỳ và cho cả năm ?
2. Anh (chị) hãy thiết kế phương pháp truyền thụ kiến thức và cách truyền thụ kiến thức của: Tiết 1, Bài “Một số axit quan trọng” (SGK Hóa học 9) theo định hướng chuẩn kiến thức, kĩ năng và theo hướng đổi mới ?
Anh (chị) hãy giải các bài tập sau:
Câu 2 (2 điểm):
Chia hỗn hợp Al, Fe, Cu thành 2 phần A, B bằng nhau:
a. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra khi:
- Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư ?
- Cho B tác dụng với  dung dịch HNO3 đặc, nóng dư ?
b. Lọc bỏ kết tủa thu được ở các phần trên, thu được các dung dịch A1, B1 tương ứng. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi:
- Cho A1 tác dụng với dung dịch HCl dư ?
- Cho B1 tác dụng với dung dịch NaOH dư ?
Câu 3 (3 điểm):
Hoà tan 115,3 g hỗn hợp gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 loãng ta thu được dung dịch A, chất rắn B và 4,48 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được 12g muối khan. Mặt khác đem nung chất rắn B tới khối lượng không đổi thì thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và chất rắn B1. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng, khối lượng của B, B1 và xác định nguyên tố R ? Biết trong hỗn hợp đầu số mol của RCO3 gấp 2,5 lần số mol của MgCO3.
Câu 4 (3 điểm):
Cho biết X chứa 2 hoặc 3 nguyên tố trong số các nguyên tố C, H, O.
1. Trộn 2,688lít CH4 (đktc) với 5,376lít khí X (đktc) thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng 9,12g. Tính khối lượng mol phân tử X ?
2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y. Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,48 mol Ba(OH)2 thấy tạo ra 70,92g kết tủa. Xác định CTPT và viết CTCT của X ?
 
Cho: Mg = 24; C = 12; O = 16; Ca = 40; Ba = 137; H = 1; S = 32.
 
--------------------------- Hết ---------------------------
 
Họ và tên thí sinh:………………………………SBD: ……Trường:……………………………

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN
 
ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊN CẤP THCS
Năm học 2012 – 2013
 
Đề thi lý thuyết môn: Hóa học

 
Câu
Nội dung
Điểm
1
1. Theo TT58 thì môn Hóa học mỗi học kỳ gồm có:  tối thiểu 3 con điểm KT thường xuyên; 2 con định kỳ và  1con học kỳ.

Điểm TBm cả năm được tính theo:

 
0,5
 
0,5
2.
- Giáo viên không dạy phần này
- Yêu cầu tự HS đọc SGK phần TCHH chung của axit.
- Cho HS hoạt động nhóm để tự nêu TCHH của axit HCl.
 
 
0,5
0,5
2
a.
- Hỗn hợp tan một phần và có khí H2 bay ra. Do Al tan trong NaOH.
2Al + 2H2O  + 2NaOH    2NaAlO2  +  3H2.
- Hỗn hợp tan hết và có khí màu nâu bay ra.
Al  +  6HNO3   Al(NO3)3  + 3NO2  +  3H2O;  
Cu  + 4HNO3   Cu(NO3)2  + 2NO2  +  2H2O; 
Fe +  6HNO3   Fe(NO3)3  +  3NO2 +  3H2O
b.
- Tạo kết tủa sau đó kết tủa tan dần trong HCl:
NaAlO2 + HCl + H2O  NaCl +  Al(OH)3
Al(OH)3  +  6HCl   AlCl3  +  3H2O.
- Tạo kết tủa sau đó có một kết tủa tan dần trong NaOH:
Al(NO3)3  +  3NaOH   Al(OH)3 +  3NaNO3;
Al(OH)3  +  NaOH   NaAlO2 + 2H2O;
Fe(NO3)3  + 3NaOH    Fe(OH)3 + 3NaNO3;
Cu(NO3)2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaNO3
 
 
0,25
 
0,25
0,5
 
 
0,25
 
 
0,75
3
Thay hỗn hợp MgCO3 và RCO3 bằng chất tương đương CO3
PTHH
            CO3   +   H2SO4    SO4  + CO2  + H2O   (1)
   Mol:   0,2                0,2            0,2          0,2
Số mol CO2 thu được là:
Vậy 

Rắn B là CO3 dư:
CO3   O + CO2   (2)
0,5                      0,5       0,5
Theo phản ứng (1): từ 1 mol CO3 tạo ra 1 mol SO4 khối lượng tăng 36 gam.
 
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25


 
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:


Theo phản ứng (2): từ B chuyển thành B1, khối lượng giảm là:

Vậy
Tổng số mol CO3 là: 0,2 + 0,5 = 0,7 mol
Ta có + 60 = = 164,71 = 104,71
Vì trong hỗn hợp đầu số mol của RCO3 gấp 2,5 lần số mol của MgCO3.
Nên 104,71 = R = 137
Vậy R là Ba.
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
0,25
0,25
4
1. Số mol các chất:
;


2. Gọi CTTQ của X là (x, y, z nguyên, dương)
Các PTHH có thể xảy ra gồm:
                  CH4 + 2O2     CO2 + 2H2O                                       (1)
                 O2    xCO2 + H2O             (2)   
                  CO2 + Ba(OH)2    BaCO3  + H2O                            (3)     
                 CO2 + H2O + BaCO3    Ba(HCO3)2                           (4)    
Xảy ra 2 trường hợp:
a. Trường hợp 1:   CO2 thiếu  => không có PTHH(4)

Lượng CO2 do đốt cháy CH4 tạo ra theo PT (1) = = 0,12 mol.
Do đó lượng CO2 do X tạo ra: 0,36 - 0,12 = 0,24 mol.
Như vậy số nguyên tử C trong X = = 1 nguyên tử
=> = 12.1 + y + 16.z = 30  hay  y + 16.z = 18.
=> z = 1 và y = 2                               
=> CTPT của X là CH2O                                                                                           
b. Trường hợp 2:  CO2 dư có PTHH (4)
CO2 + Ba(OH)2    BaCO3  + H2O                             (3)     
0,48     0,48             0,48
CO2 + H2O + BaCO3    Ba(HCO3)2                           (4)    
0,12                0,12
Nên

=> Số nguyên tử C trong X = = 2 nguyên tử
Ta có: 12 .2 + y + 16.z = 30
 
0,25
 
 
0,25
 
 
 
0,25
0,25
 
0,25
 
 
0,25
 
 
0,25
 
 
 
0,25
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
 
0,25
0,25


 
  24 + y + 16.z = 30         y + 16.z = 6
Cặp nghiệm duy nhất z = 0; y = 6 => CTPT của X là C2H6
 
 
Chú ý: Nếu thí sinh có cách giải khác mà dúng thì vẫn cho điểm tối đa !
 

 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề khảo sát nâng lực giáo viên THCS môn Hóa năm học 2012 - 2013 huyện Nghĩa Đàn
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_khao_sat_GV_nam_20122013_chinh_thuc.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự