ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT -BÀI VIẾT SỐ 2 đề thi Ngữ văn 12

Đăng ngày 10/21/2011 10:58:36 AM | Thể loại: Ngữ văn 12 | Lần tải: 159 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA –MÔN NGỮ VĂN LỚP 12
BÀI VIẾT SỐ 2
Thời gian 60 phút

Câu 1. (1 điểm) Em hiểu như thế nào là khuynh hướng sử thi của văn học Việt Nam 1945-1975?
Câu 2. (2 điểm) Giải thích vì sao bản “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ Chí Minh) của Việt Nam lại mở đầu bằng việc trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp?
Câu 3.(7 điểm) Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến-Quang Dũng
...Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành...
(Quang Dũng, Tây Tiến)

ĐỀ KIỂM TRA –MÔN NGỮ VĂN LỚP 12
BÀI VIẾT SỐ 2
Thời gian 60 phút

Câu 1. (1 điểm) Em hiểu như thế nào là khuynh hướng sử thi của văn học Việt Nam 1945-1975?
Câu 2. (2 điểm) Giải thích vì sao bản “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ Chí Minh) của Việt Nam lại mở đầu bằng việc trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp?
Câu 3.(7 điểm) Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến-Quang Dũng
...Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành...
(Quang Dũng, Tây Tiến)

I.MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình môn Ngữ văn lớp 12 học kì I. Cụ thể:
+ Biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để hoàn thành hai dạng câu hỏi ở mức nhận biết, vận dụng mức độ thấp và một văn bản nghị luận văn học
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
Hình thức tự luận.
Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trong 60 phút.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

Tên chủ đề, nội dung chương trình
Thông hiểu
Vận dụng

CộngCấp độ thấp
 Cấp độ cao


Chủ đề 1 :
Lịch sử văn học


- Hiểu được Văn học 1945- 1975 đề cập đến những vấn đề lớn lao có ý nghĩa sống còn của đất nước….
….


Số câu, số điểm, tỉ lệ %
Số câu :1
Số điểm : 1
Tỉ lệ : 10%


Số câu :1
Số điểm : 1
Tỉ lệ : 10%

Chủ đề 2 :
Tuyên ngôn độc lập

Lý giải một vấn đề của một tác phẩm văn họcSố câu, số điểm, tỉ lệ %

Số câu :1
Số điểm :2
Tỉ lệ 20%

Số câu :1
Số điểm : 2
Tỉ lệ :20 %

Chủ đề 3 :
Làm văn NLVH- Vẻ đẹp bi tráng và hào hoa lãng mạn của người lính.
- Sử dụng hình ảnh thơ mới lạ, bút pháp tả thực kết hợp bút pháp lãng mạn….
- Chọn dẫn chứng của văn học chống Pháp để làm rõ thêm tác phẩm.Số câu, số điểm, tỉ lệ %


Số câu :1
Số điểm :7
Tỉ lệ : 70%
Số câu :1
Số điểm: 7
Tỉ lệ : 70%

Tổng số câu, tổng số điểm
tỉ lệ %
Số câu :1
Số điểm :2
Tỉ lệ : 10%
Số câu :1
Số điểm :2
Tỉ lệ 20%
Số câu :1
Số điểm : 7
Tỉ lệ : 70%
Số câu :3
Số điểm:10
Tỉ lệ : 100%


ĐÁP ÁN -BIỂU ĐIỂM :
Câu
 Nội dung
Điểm1
Đề tài là những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và có tính chất toàn dân tộc
0.25


 Nhân vật chính là những người đại diện cho tinh hoa khí phách, phẩm chất, ý chí của dân tộc, gắn bó số phận

Sponsor Documents