Đề Thi Vật Lý 9:Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Môn Vật Lí 9

đề thi Vật lí Vật lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       10      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
69c10q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-07-23 12:30:00
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Trang
1
Lần xem
10
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường: THCS…………………………... Họ và tên HS: …………………………... Lớp: 9 - ................. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I (CHƯƠNG 1) MÔN: VẬT LÝ LỚP 9 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Điểm Nhận xé

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường: THCS…………………………...
Họ và tên HS: …………………………...
Lớp: 9 - .................
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I (CHƯƠNG 1)
MÔN: VẬT LÝ LỚP 9
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
Điểm
 
 
 
Nhận xét của giáo viên:
A. TRẮC NGHIỆM-3 điểm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là
A. R+    B.    C.              D. 
Câu 2. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn :
A. Tăng gấp 6 lần  B. Tăng gấp 1,5 lần       C. Giảm đi 6 lần        D. Giảm đi 1,5 lần
Câu 3. Một dây dẫn có điện trở 24, mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là:
A.   1A                        B.  2A                             C.  0,5A                              D.  2,5A
Câu 4. Điện trở 10 và điện trở  20mắc song song vào nguồn điện. Nếu công suất tiêu thụ ở điện trở 10 là a thì công suất tiêu thụ ở điện trở 20 là:
A.                            B.                                   C.  a                                  D.  2a
Câu 5.  Một dây dẫn có điện trở 12, mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong 1 giây là:
A.   10J                        B.  0,5J                             C.  12J                              D.  2,5J
Câu 6. Công thức tính điện trở của dây dẫn là:
A. R =                    B.  R =                        C.   R =                       D.  R =
Câu 7. Điện trở R= 10chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U= 6V. Điện trở R2 = 5chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U = 4V. Đoạn mạch gồm R và R mắc nối tiếp thì chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của đoạn mạch này là:
A. 10 V       B. 12V           C. 8 V             D. 9V   
Câu 8. Trong các hình vẽ dưới đây, hình vẽ không dùng để ký hiệu biến trở là:

            A.                    B.                    C.                  D.
Câu 9. Một bóng đèn có ghi 220V- 75W, khi đèn sáng bình thường thì điện năng sử dụng của đèn trong 1 giờ là:
A. 75kJ.                     B. 150kJ.                     C. 240kJ.                     D. 270kJ.
Câu 10. Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành :  
A  Cơ năng.              B. Hoá năng.                C.  Nhiệt năng.             D. Năng lượng ánh sáng.
Câu 11. Trong công thức P = I2.R  nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công suất:
A. Tăng gấp 2 lần.            B. Giảm đi 2 lần.             C. Tăng gấp 8 lần.             D. Giảm đi 8 lần.
Câu 12. Cho đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 = 30; R2 = 60 mắc nối tiếp với nhau. Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có giá trị
A. 0,5.           B. 90.                C. 30.                 D. 1800.
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm).

Bài 1: (1,0 điểm) Phát biểu định luật ôm? Viết biểu thức của định luật.
Bài 2: ( 3,0điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hai đầu mạch được nối với hiệu điện thế U = 9V, Rb là một dây điện trở chiều dài 1m và có điện trở 12; Đèn Đ ghi: 6V-6W. Điều chỉnh vị trí con chạy C sao ở chính giữa biến trở. Hãy tính:
a. Điện trở tương đương mạch điện?
b. Công suất tiêu thụ của đèn khi đó?
 
Bài 3: (2,0 điểm) Hai điện trở R1  = 15 Ω và R2 = 30 Ω được mắc song song với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế 15V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.
Bài 4: (1,0 điểm)
Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở R , mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua dây là I = 2mA . Cắt dây dẫn đó  thành 10 đoạn dài bằng nhau, chập thành một bó, rồi mắc vào nguồn điện trên. Tính cường độ dòng điện qua bó dây.
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
A. PHẦN TRẮC NGHỆM: ( 3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
1. B
2. A
3. C
4. B
5. C
6. D
7. D
8. C
9. D
10. C
11. B
12. B

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm).
Bài 1: (1,0 điểm)
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. (0,75 điểm)
                    I =      (0,25 điểm)
 
Bài 2: (3,0 điểm)
a/ Tính điện trở tương đương (1,5 điểm)
          Điện trở của đèn là
            Vì vị trí con chạy C nằm ở chính giữa biến trở nên:
                                          RCB =
            Mạch có dạng (Rđ // RAC) nt RCB
            Tính được RAB = 9
           b/ Công suất tiêu thụ của đèn (1,5 điểm)
            Cường độ dòng điện trong mạch: A
             Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là: U1 = U - I.RCB = 3V
            Công suất tiêu thụ của đèn khi đó là        
Bài 3: (2,0 điểm)
Tóm tắt: (0,5 điểm)                                                            Giải
R1 = 30 Ω                                      a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
R2 = 60 Ω                                           Rtđ =   10  (0,75 điểm)
U = 15V                                              b. Cường độ dòng điện qua mạch chính là:
Rtđ = ?                                                   I = 1,5A (0,75 điểm)
I = ?
                                                                                
BÀI 4: (1,0 điểm)
Gọi R/, S/, l/ lần lượt là điện trở, tiết diện, chiều dài của bó dây. Ta có:
R/ =  


Vậy cường độ dòng điện qua bó dây là 0,2A
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn vật lí 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBO_DE_KT_CHUONG_1_VAT_LI_9.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự