Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

TRƯỜNG THPT A                   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ

 

                                                       Chương trình : nâng cao       -         Thời gian : 45 phút

 

A/ TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM )

 

1. Cho dãy số (un) các số hạng đàu là 8,15,22,29,36,…số hạng tổng quát của dãy

         a.un = 7n+7         b.un= 7n       c. un= 7n+1 d. un= 7n+3.

2. Chodãysố (u­­­n) với  un= (với n) . khẳng định nào sau đây sai?

        a.Số hạng thứ  9 của dãy  b.là dãy số giảm

        c.Bị chặn trên bởi số M= 1             d.số hạng thứ 10 của dãy là  -

3. Chodãysố (un) với un = số hạng tổng quát của dãy là.

         a.un=         b.         c.un=         d.un=

4. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát sau, dãy số nào  bị chặn :

                  D.     

5. Cho CSC u1 = -1, d= 2, Sn = 483. Số các số hạng của CSCđó :

            a.n =20         b.n= 21             c.n= 22  d.n= 2317.

 Với giá trị nào của x để 3 số 1+3x; x2+5 ;1-x  lậpthành CSC

           a. 0                   b.              c.        d. khôngcó

6. Cho CSC  có tổng của chúng bằng 22, tổng bình phương bằng 166. Bốn số hạng của CSC này là:

          a.1;4;7;10    b.1;4;5;10   c.2;3;5;10  d.2;3;4;5

7. Cho CSC có u2+ u22 = 60. Số hạng thứ 23 là

          a.690    b.680    c.600   d.500

8. Cho CSC(un ) thỏa mãn Tổng của 346 số hạng đầu là:

         a.242546  b.242000               c.241000   d.240000

9. Viết 5 số xen giữa hai số 25 1 để được CSC bảy số hạng

          a.21; 17; 13; 9; 5   b.21; -17;  13;  -9;  5    c.-21; 17; -13; 9; 5     d. 21; 16; 13; 9; 5

10.  Cho cấp số cộng u1= - 0 ,1  ; d  = 0,1 . Số hạng thứ 7 của cấp số cộng đó :

          a.1,6   b.0,5  c.6   0,6

11. Cho CSN với u1 = 4,q= -4 ba số tiếp theo của CSN là

         a.-16;64;-256           b.-16;-64;-256  c.16;64;256  d.-16;64;256

12. Cho CSN với u1Công bội của CSN là:

          a.q=  b.q=  c.q=  d.q=

13. Cho  CSN vớiu1và q của CSN là

        a.u1= 9 và q = 2 b.u1= 9 và q = -2       c.u1= -9 và q = 2     d.u1= -9 và q = -2

14. Cho CSN có u1= -3,q=Sốlà số hạng thứ mấycủa CSN này.

       a.5  b.6   c.7  d. Không phải làsố hạng của CSN.

15. Tìm haisố x và y sao cho x; 2x-3y;y theo thứ tự lập thành  CSC, các số x2; xy-6 ; y2lập thành CSN

        a.(và(                             b.(và(

        c.(và(         b.(và(

 

16. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát sau, dãy số nào không phải một cấp số cộng:

17. Cho tổng . Khi đó công thức của S(n) :

18. Ba số x,y,z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1; đồng thời các số x,2y,3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Tìm q?

19. Cho  cấp số nhân . Tổng 10 số hạng đầu tiên của  cấp số nhân :

20. Cho  cấp số nhân tổng n số hạng đầu tiên : . Số hạng thứ 5 của cấp số nhân?

B/ TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM )

 1. Chứng minh bất dẳng thức sau : 1+ + + …. +   , với mọi .

           2. Cho 3 số a,b,c khác nhau tổng 74 các số hạng liên tiếp của cấp số nhân đồng thời số hạng đầu, số hạng thứ , số hạng thứ tám của cấp số cộng. Tìm a,b,c .

           3. Xét tính tăng , giảm của dãy số (un) đượ cho bởi công thức sau: un =

            4. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình x– 2(m+1)x+ 2m +1=0 4 nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.

            5. Cho tam giác ABC vuông tại A a=BC, b=AC, c= AB a; ;c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Chứng minh

                                       ( Mỗi bài tự luận nếu làm đúng được 1 điểm )

                                                       ………….Hêt…………

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao

Đăng ngày 2/25/2017 4:52:59 PM | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 85 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao, Đề thi. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao trong thể loại Đề thi được giới thiệu bởi bạn Văn Lê Hoàng tới thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chủ đề Đề thi , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Tin học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập TRƯỜNG THPT A ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ Chương trình : nâng cao - Thời gian : 45 phút A/ TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM ) 1, nói thêm Cho dãy số (un) có những số hạng đàu là 8,15,22,29,36,…số hạng tổng quát của dãy là a, nói thêm un = 7n+7 b, kế tiếp là un= 7n c, ngoài ra un= 7n+1d,còn cho biết thêm un= 7n+3, bên cạnh đó 2, cho biết thêm Chodãysố (un) với un= (với n) , nói thêm khẳng định nào sau

https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-1-tiet-chuong-3-dai-so-11-nang-cao.vf6r0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đề thi


TRƯỜNG THPT A ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ

Chương trình : nâng cao - Thời gian : 45 phút

A/ TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM )

1. Cho dãy số (un) có các số hạng đàu là 8,15,22,29,36,…số hạng tổng quát của dãy là
a.un = 7n+7 b.un= 7n c. un= 7n+1 d. un= 7n+3.
2. Chodãysố (un) với un= (với n) . khẳng định nào sau đây sai?
a.Số hạng thứ 9 của dãy là b.là dãy số giảm
c.Bị chặn trên bởi số M= 1 d.số hạng thứ 10 của dãy là -
3. Chodãysố (un) với un = số hạng tổng quát của dãy là.
a.un= b. c.un=  d.un=
4. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào bị chặn :D. 
5. Cho CSC có u1 = -1, d= 2, Sn = 483. Số các số hạng của CSCđó là:
a.n =20 b.n= 21 c.n= 22 d.n= 2317.
Với giá trị nào của x để 3 số 1+3x; x2+5 ;1-x lậpthành CSC
a. 0 b. c. d. khôngcó
6. Cho CSC có tổng của chúng bằng 22, tổng bình phương bằng 166. Bốn số hạng của CSC này là:
a.1;4;7;10 b.1;4;5;10 c.2;3;5;10 d.2;3;4;5
7. Cho CSC có u2+ u22 = 60. Số hạng thứ 23 là
a.690 b.680 c.600 d.500
8. Cho CSC(un ) thỏa mãn Tổng của 346 số hạng đầu là:
a.242546 b.242000 c.241000 d.240000
9. Viết 5 số xen giữa hai số 25 và 1 để được CSC có bảy số hạng
a.21; 17; 13; 9; 5 b.21; -17; 13; -9; 5 c.-21; 17; -13; 9; 5 d. 21; 16; 13; 9; 5
10. Cho cấp số cộng u1= - 0 ,1 ; d = 0,1 . Số hạng thứ 7 của cấp số cộng đó là:
a.1,6 b.0,5 c.6 0,6
11. Cho CSN với u1 = 4,q= -4 ba số tiếp theo của CSN là
a.-16;64;-256 b.-16;-64;-256 c.16;64;256 d.-16;64;256
12. Cho CSN với u1Công bội của CSN là:
a.q= b.q= c.q= d.q=
13. Cho CSN vớiu1và q của CSN là
a.u1= 9 và q = 2 b.u1= 9 và q = -2 c.u1= -9 và q = 2 d.u1= -9 và q = -2
14. Cho CSN có u1= -3,q=Sốlà số hạng thứ mấycủa CSN này.
a.5 b.6 c.7 d. Không phải làsố hạng của CSN.
15. Tìm haisố x và y sao cho x; 2x-3y;y theo thứ tự lập thành CSC, các số x2; xy-6 ; y2lập thành CSN
a.(và( b.(và(
c.(và( b.(và(

16. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào không phải là một cấp số cộng:
17. Cho tổng Khi đó công thức của S(n) là:
18. Ba số x,y,z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1; đồng thời các số x,2y,3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác

Sponsor Documents