Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao

Đăng ngày 2/25/2017 4:52:59 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 Nâng cao | Chia sẽ bởi: Văn Lê Hoàng | Lần tải: 85 | Lần xem: 59 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

TRƯỜNG THPT A                   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ

 

                                                       Chương trình : nâng cao       -         Thời gian : 45 phút

 

A/ TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM )

 

1. Cho dãy số (un) các số hạng đàu là 8,15,22,29,36,…số hạng tổng quát của dãy

         a.un = 7n+7         b.un= 7n       c. un= 7n+1 d. un= 7n+3.

2. Chodãysố (u­­­n) với  un= (với n) . khẳng định nào sau đây sai?

        a.Số hạng thứ  9 của dãy  b.là dãy số giảm

        c.Bị chặn trên bởi số M= 1             d.số hạng thứ 10 của dãy là  -

3. Chodãysố (un) với un = số hạng tổng quát của dãy là.

         a.un=         b.         c.un=         d.un=

4. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát sau, dãy số nào  bị chặn :

                  D.     

5. Cho CSC u1 = -1, d= 2, Sn = 483. Số các số hạng của CSCđó :

            a.n =20         b.n= 21             c.n= 22  d.n= 2317.

 Với giá trị nào của x để 3 số 1+3x; x2+5 ;1-x  lậpthành CSC

           a. 0                   b.              c.        d. khôngcó

6. Cho CSC  có tổng của chúng bằng 22, tổng bình phương bằng 166. Bốn số hạng của CSC này là:

          a.1;4;7;10    b.1;4;5;10   c.2;3;5;10  d.2;3;4;5

7. Cho CSC có u2+ u22 = 60. Số hạng thứ 23 là

          a.690    b.680    c.600   d.500

8. Cho CSC(un ) thỏa mãn Tổng của 346 số hạng đầu là:

         a.242546  b.242000               c.241000   d.240000

9. Viết 5 số xen giữa hai số 25 1 để được CSC bảy số hạng

          a.21; 17; 13; 9; 5   b.21; -17;  13;  -9;  5    c.-21; 17; -13; 9; 5     d. 21; 16; 13; 9; 5

10.  Cho cấp số cộng u1= - 0 ,1  ; d  = 0,1 . Số hạng thứ 7 của cấp số cộng đó :

          a.1,6   b.0,5  c.6   0,6

11. Cho CSN với u1 = 4,q= -4 ba số tiếp theo của CSN là

         a.-16;64;-256           b.-16;-64;-256  c.16;64;256  d.-16;64;256

12. Cho CSN với u1Công bội của CSN là:

          a.q=  b.q=  c.q=  d.q=

13. Cho  CSN vớiu1và q của CSN là

        a.u1= 9 và q = 2 b.u1= 9 và q = -2       c.u1= -9 và q = 2     d.u1= -9 và q = -2

14. Cho CSN có u1= -3,q=Sốlà số hạng thứ mấycủa CSN này.

       a.5  b.6   c.7  d. Không phải làsố hạng của CSN.

15. Tìm haisố x và y sao cho x; 2x-3y;y theo thứ tự lập thành  CSC, các số x2; xy-6 ; y2lập thành CSN

        a.(và(                             b.(và(

        c.(và(         b.(và(

 

16. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát sau, dãy số nào không phải một cấp số cộng:

17. Cho tổng . Khi đó công thức của S(n) :

18. Ba số x,y,z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1; đồng thời các số x,2y,3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Tìm q?

19. Cho  cấp số nhân . Tổng 10 số hạng đầu tiên của  cấp số nhân :

20. Cho  cấp số nhân tổng n số hạng đầu tiên : . Số hạng thứ 5 của cấp số nhân?

B/ TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM )

 1. Chứng minh bất dẳng thức sau : 1+ + + …. +   , với mọi .

           2. Cho 3 số a,b,c khác nhau tổng 74 các số hạng liên tiếp của cấp số nhân đồng thời số hạng đầu, số hạng thứ , số hạng thứ tám của cấp số cộng. Tìm a,b,c .

           3. Xét tính tăng , giảm của dãy số (un) đượ cho bởi công thức sau: un =

            4. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình x– 2(m+1)x+ 2m +1=0 4 nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.

            5. Cho tam giác ABC vuông tại A a=BC, b=AC, c= AB a; ;c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Chứng minh

                                       ( Mỗi bài tự luận nếu làm đúng được 1 điểm )

                                                       ………….Hêt…………

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao, ĐS-GT 11 Nâng cao. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao trong thể loại ĐS-GT 11 Nâng cao được giới thiệu bởi bạn Văn Lê Hoàng tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào mục ĐS-GT 11 Nâng cao , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 11 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo TRƯỜNG THPT A ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ Chương trình : nâng cao - Thời gian : 45 phút A/ TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM ) 1, nói thêm là Cho dãy số (un) có những số hạng đàu là 8,15,22,29,36,…số hạng tổng quát của dãy là a, ngoài ra un = 7n+7 b, cho biết thêm un= 7n c, bên cạnh đó un= 7n+1d, nói thêm là un= 7n+3, tiếp theo là 2,còn cho biết thêm Chodãysố (un) với un= https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-1-tiet-chuong-3-dai-so-11-nang-cao.vf6r0q.html