Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

TRƯỜNG THPT A                   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ

 

                                                       Chương trình : nâng cao       -         Thời gian : 45 phút

 

A/ TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM )

 

1. Cho dãy số (un) các số hạng đàu là 8,15,22,29,36,…số hạng tổng quát của dãy

         a.un = 7n+7         b.un= 7n       c. un= 7n+1 d. un= 7n+3.

2. Chodãysố (u­­­n) với  un= (với n) . khẳng định nào sau đây sai?

        a.Số hạng thứ  9 của dãy  b.là dãy số giảm

        c.Bị chặn trên bởi số M= 1             d.số hạng thứ 10 của dãy là  -

3. Chodãysố (un) với un = số hạng tổng quát của dãy là.

         a.un=         b.         c.un=         d.un=

4. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát sau, dãy số nào  bị chặn :

                  D.     

5. Cho CSC u1 = -1, d= 2, Sn = 483. Số các số hạng của CSCđó :

            a.n =20         b.n= 21             c.n= 22  d.n= 2317.

 Với giá trị nào của x để 3 số 1+3x; x2+5 ;1-x  lậpthành CSC

           a. 0                   b.              c.        d. khôngcó

6. Cho CSC  có tổng của chúng bằng 22, tổng bình phương bằng 166. Bốn số hạng của CSC này là:

          a.1;4;7;10    b.1;4;5;10   c.2;3;5;10  d.2;3;4;5

7. Cho CSC có u2+ u22 = 60. Số hạng thứ 23 là

          a.690    b.680    c.600   d.500

8. Cho CSC(un ) thỏa mãn Tổng của 346 số hạng đầu là:

         a.242546  b.242000               c.241000   d.240000

9. Viết 5 số xen giữa hai số 25 1 để được CSC bảy số hạng

          a.21; 17; 13; 9; 5   b.21; -17;  13;  -9;  5    c.-21; 17; -13; 9; 5     d. 21; 16; 13; 9; 5

10.  Cho cấp số cộng u1= - 0 ,1  ; d  = 0,1 . Số hạng thứ 7 của cấp số cộng đó :

          a.1,6   b.0,5  c.6   0,6

11. Cho CSN với u1 = 4,q= -4 ba số tiếp theo của CSN là

         a.-16;64;-256           b.-16;-64;-256  c.16;64;256  d.-16;64;256

12. Cho CSN với u1Công bội của CSN là:

          a.q=  b.q=  c.q=  d.q=

13. Cho  CSN vớiu1và q của CSN là

        a.u1= 9 và q = 2 b.u1= 9 và q = -2       c.u1= -9 và q = 2     d.u1= -9 và q = -2

14. Cho CSN có u1= -3,q=Sốlà số hạng thứ mấycủa CSN này.

       a.5  b.6   c.7  d. Không phải làsố hạng của CSN.

15. Tìm haisố x và y sao cho x; 2x-3y;y theo thứ tự lập thành  CSC, các số x2; xy-6 ; y2lập thành CSN

        a.(và(                             b.(và(

        c.(và(         b.(và(

 

16. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát sau, dãy số nào không phải một cấp số cộng:

17. Cho tổng . Khi đó công thức của S(n) :

18. Ba số x,y,z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1; đồng thời các số x,2y,3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Tìm q?

19. Cho  cấp số nhân . Tổng 10 số hạng đầu tiên của  cấp số nhân :

20. Cho  cấp số nhân tổng n số hạng đầu tiên : . Số hạng thứ 5 của cấp số nhân?

B/ TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM )

 1. Chứng minh bất dẳng thức sau : 1+ + + …. +   , với mọi .

           2. Cho 3 số a,b,c khác nhau tổng 74 các số hạng liên tiếp của cấp số nhân đồng thời số hạng đầu, số hạng thứ , số hạng thứ tám của cấp số cộng. Tìm a,b,c .

           3. Xét tính tăng , giảm của dãy số (un) đượ cho bởi công thức sau: un =

            4. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình x– 2(m+1)x+ 2m +1=0 4 nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.

            5. Cho tam giác ABC vuông tại A a=BC, b=AC, c= AB a; ;c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Chứng minh

                                       ( Mỗi bài tự luận nếu làm đúng được 1 điểm )

                                                       ………….Hêt…………

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao

Đăng ngày 2/25/2017 4:52:59 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 Nâng cao | Lần tải: 85 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao, ĐS-GT 11 Nâng cao. . nslide giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số 11 nâng cao thuộc chủ đề ĐS-GT 11 Nâng cao được chia sẽ bởi bạn Văn Lê Hoàng tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề ĐS-GT 11 Nâng cao , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 11 ĐS-GT 11 Nâng cao ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo TRƯỜNG THPT A ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ Chương trình : nâng cao - Thời gian : 45 phút A/ TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM ) 1, ngoài ra Cho dãy số (un) có những số hạng đàu là 8,15,22,29,36,…số hạng tổng quát của dãy là a, thêm nữa un = 7n+7 b, nói thêm un= 7n c, tiếp theo là un= 7n+1d, tiếp theo là un= 7n+3, bên cạnh đó 2,

https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-1-tiet-chuong-3-dai-so-11-nang-cao.vf6r0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi ĐS-GT 11 Nâng cao


TRƯỜNG THPT A ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ

Chương trình : nâng cao - Thời gian : 45 phút

A/ TRẮC NGHIỆM ( 5 ĐIỂM )

1. Cho dãy số (un) có các số hạng đàu là 8,15,22,29,36,…số hạng tổng quát của dãy là
a.un = 7n+7 b.un= 7n c. un= 7n+1 d. un= 7n+3.
2. Chodãysố (un) với un= (với n) . khẳng định nào sau đây sai?
a.Số hạng thứ 9 của dãy là b.là dãy số giảm
c.Bị chặn trên bởi số M= 1 d.số hạng thứ 10 của dãy là -
3. Chodãysố (un) với un = số hạng tổng quát của dãy là.
a.un= b. c.un=  d.un=
4. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào bị chặn :D. 
5. Cho CSC có u1 = -1, d= 2, Sn = 483. Số các số hạng của CSCđó là:
a.n =20 b.n= 21 c.n= 22 d.n= 2317.
Với giá trị nào của x để 3 số 1+3x; x2+5 ;1-x lậpthành CSC
a. 0 b. c. d. khôngcó
6. Cho CSC có tổng của chúng bằng 22, tổng bình phương bằng 166. Bốn số hạng của CSC này là:
a.1;4;7;10 b.1;4;5;10 c.2;3;5;10 d.2;3;4;5
7. Cho CSC có u2+ u22 = 60. Số hạng thứ 23 là
a.690 b.680 c.600 d.500
8. Cho CSC(un ) thỏa mãn Tổng của 346 số hạng đầu là:
a.242546 b.242000 c.241000 d.240000
9. Viết 5 số xen giữa hai số 25 và 1 để được CSC có bảy số hạng
a.21; 17; 13; 9; 5 b.21; -17; 13; -9; 5 c.-21; 17; -13; 9; 5 d. 21; 16; 13; 9; 5
10. Cho cấp số cộng u1= - 0 ,1 ; d = 0,1 . Số hạng thứ 7 của cấp số cộng đó là:
a.1,6 b.0,5 c.6 0,6
11. Cho CSN với u1 = 4,q= -4 ba số tiếp theo của CSN là
a.-16;64;-256 b.-16;-64;-256 c.16;64;256 d.-16;64;256
12. Cho CSN với u1Công bội của CSN là:
a.q= b.q= c.q= d.q=
13. Cho CSN vớiu1và q của CSN là
a.u1= 9 và q = 2 b.u1= 9 và q = -2 c.u1= -9 và q = 2 d.u1= -9 và q = -2
14. Cho CSN có u1= -3,q=Sốlà số hạng thứ mấycủa CSN này.
a.5 b.6 c.7 d. Không phải làsố hạng của CSN.
15. Tìm haisố x và y sao cho x; 2x-3y;y theo thứ tự lập thành CSC, các số x2; xy-6 ; y2lập thành CSN
a.(và( b.(và(
c.(và( b.(và(

16. Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào không phải là một cấp số cộng:
17. Cho tổng Khi đó công thức của S(n) là:
18. Ba số x,y,z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1; đồng thời các số x,2y,3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác

Sponsor Documents