đề kiểm tra 1 tiết đại số 10

Đăng ngày 12/14/2017 11:04:55 PM | Thể loại: Hình học 10 | Chia sẽ bởi: ¨nèc  | Lần tải: 52 | Lần xem: 31 | Page: 1 | Kích thước: 0.29 M | Loại file: doc

 


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 10

HỌ VÀ TÊN:………………………………………………………..LỚP: 10 A1

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PHẦN TRẮC NGIỆM (6.0 điểm)

Câu 1. Điền kiện xác định của phương trình :

A.    B.    C.    D.

Câu 2. Ngiệm của hệ phương trình là:

A.     B.    C.    D.

Câu 3. Nghiệm của phương trình là:

A.    B.    C.    D.

Câu 4. Cặp số nào sau đây không là nghiệm của phương trình

A.    B.    C.    D.

Câu 5. Điều kiệm xác định của phương trình là:

A.       B.    C.   D.

Câu 6. Gọi là nghiệm của phương trình . Giá trị của là:

A. 4    B. 8    C. 12    D. 16

Câu 7. Số nghiệm của phương trình là:

A. 0    B. -4    C. 1    D. 2

Câu 8. Nghiệm của phương trình   là:

A.      B. vô nghiệm   C.    D.


Câu 9. Gọi là nghiệm của hệ . Giá trị của biểu thức là:

A.  -1    B. 35    C. 15    D. 21

Câu 10.  Số nghiệm của phương trình   là:

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3

Câu 11. Nghiệm của phương trình   là:

A.    B.      C.    D. Vô nghiệm

Câu 12. Ngiệm của phươn trình là:

A. Vô nghiệm   B.   C.    D.

Câu 13. Hệ phương trình nào dưới đây vô nghiệm?

A.    B.   C.   D.

Câu 14. Nghiệm của phương trình  là:

A.      B.    C.    D.

Câu 15. Phương trình vô nghiệm khi:

A.     B.    C.    D.

 

II.  PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm).

Câu 16. Giải phương trình

 1.         2.

Câu 17. Cho phương trình . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

Câu 18. Giải hệ phương trình

………………………….HẾT………………………


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 10

HỌ VÀ TÊN:………………………………………………………..LỚP: 10 A1    

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PHẦN TRẮC NGIỆM (6.0 điểm)

Câu 1. Điền kiện xác định của phương trình là:

A.    B.     C.    D.

Câu 2. Ngiệm của hệ phương trình là:

A.      B.    C.    D.

Câu 3. Nghiệm của phương trình là:

A.    B.    C.    D.

Câu 4. Cặp số nào sau đây nghiệm của phương trình

A.    B.    C.    D.

Câu 5. Điều kiệm xác định của phương trình là:

A.       B.    C.   D.

Câu 6. Gọi là nghiệm của phương trình . Giá trị của là:

A. 4    B. 8    C. 12    D. 16

Câu 7. Số nghiệm của phương trình là:

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3

Câu 8. Nghiệm của phương trình    là:

A.      B. vô nghiệm   C.    D.


Câu 9. Gọi là nghiệm của hệ . Giá trị của biểu thức là:

A.  37    B. 35    C. 15    D. 21

Câu 10.  Số nghiệm của phương trình    là:

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3

Câu 11. Nghiệm của phương trình   là:

A.    B.     C.    D. Vô nghiệm

Câu 12. Ngiệm của phươn trình là:

A. Vô nghiệm   B.   C.    D.

Câu 13. Hệ phương trình nào dưới đây vô nghiệm?

A.    B.   C.   D.

Câu 14. Nghiệm của phương trình là:

A.      B.    C.    D.

Câu 15. Phương trình nghiệm khi:

A.     B.    C.    D.

 

II.  PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm).

Câu 16. Giải phương trình

  1.          2.

Câu 17. Cho phương trình . Tìm m để phương trình vô nghiệm.

Câu 18. Giải hệ phương trình

………………………….HẾT……………………… 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi đề kiểm tra 1 tiết đại số 10, Hình học 10. . https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-1-tiet-dai-so-10.mntx0q.html