Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2016 - 2017

đề thi Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 398       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
xi5t0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/15/2017 2:11:51 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Lần xem
1
Lần tải
398
File đã kiểm duyệt an toàn

Họ và tên : ……………………………………… Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 Câu 1: Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ? a. 304 b. 186 c. 168 d. 286 Câu 2: 1 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: a ,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2016 - 2017, Đề Thi Tập Đọc 2 , Đề thi Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2016 - 2017, doc, 1 trang, 0.14 M, Tập đọc 2 chia sẽ bởi Thu Nông Khánh đã có 398 download

 
LINK DOWNLOAD

De-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-2-nam-hoc-2016-2017.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Họ và tên : ………………………………………
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2
 Câu 1: Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?
a. 304           b. 186            c. 168                d. 286
Câu 2: 1 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:
a . 10 cm        b. 100 cm        c. 1000 cm         d. 1 cm
Câu 3: 0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là:
a. 0          b. 1            c. 4          d. 40
Câu 4: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là:

a. 16 cm            b. 20 cm           c. 15 cm          d. 12 cm
Câu 5: 30 + 50 …. 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:
a. <             b. >                    c. =               d. không có dấu nào
Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là:

a. 19cm       b. 20cm            c. 21cm        d. 22cm
Câu 7: Đặt tính rồi tính
a) 465 + 213 b) 857 – 432 c) 456 – 19 d) 234 + 296.
Câu 8: Tính
5 x 0 =.........             32 : 4 = .................            21 : 3 =.........
45 : 5= .........             5 x 8 =................
Câu 9: Tính
a)10 kg + 36 kg – 21 kg =.......................               b) 18 cm : 2 cm + 45 cm = ................                                  = .......................                                                     =.................
Câu 10: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp
Lớp 2C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nam?
Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ........................................................
Câu 11: Hình bên có ............. hình tứ giác (M1 - 0.5)
Hình bên có ............. hình tam giác

Câu 12: Bài toán:
Một bác thợ may dùng 16 m vải để may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?
Câu 13: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn nhất có một chữ số 
 


Họ và tên : ………………………………………

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2

 Câu 1: Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

a. 304           b. 186            c. 168                d. 286

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

a . 10 cm        b. 100 cm        c. 1000 cm         d. 1 cm

Câu 3: 0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là:

a. 0          b. 1            c. 4          d. 40

Câu 4: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 16 cm            b. 20 cm           c. 15 cm          d. 12 cm

Câu 5: 30 + 50 …. 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

a. <             b. >                    c. =               d. không có dấu nào

Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 19cm       b. 20cm            c. 21cm        d. 22cm

Câu 7: Đặt tính rồi tính

a) 465 + 213        b) 857 – 432            c) 456 19                    d) 234 + 296.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Họ và tên : ………………………………………

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2

 Câu 1: Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

a. 304           b. 186            c. 168                d. 286

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

a . 10 cm        b. 100 cm        c. 1000 cm         d. 1 cm

Câu 3: 0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là:

a. 0          b. 1            c. 4          d. 40

Câu 4: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 16 cm            b. 20 cm           c. 15 cm          d. 12 cm

Câu 5: 30 + 50 …. 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

a. <             b. >                    c. =               d. không có dấu nào

Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 19cm       b. 20cm            c. 21cm        d. 22cm

Câu 7: Đặt tính rồi tính

a) 465 + 213        b) 857 – 432            c) 456 19                    d) 234 + 296.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 8: Tính

5 x 0 =.........             32 : 4 = .................            21 : 3 =.........

45 : 5= .........             5 x 8 =................

Câu 9: Tính

a)10 kg + 36 kg – 21 kg =.......................               b) 18 cm : 2 cm + 45 cm = ................
                                     = .......................                                                        =.................

Câu 10: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Lớp 2C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nam?

Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ........................................................

Câu 11: Hình bên có ............. hình tứ giác (M1 - 0.5)

Hình bên có ............. hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 12: Bài toán:

Một bác thợ may dùng 16 m vải để may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 13: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn nhất có một chữ số 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2016 - 2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN