Đề Thi Tập Đọc 2:Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2

đề thi Tiểu Học Lớp 2 Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 19       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
epdv0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-09-07 21:02:17
Loại file
doc
Dung lượng
0.61 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
19
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường: Tiểu học Chiềng Đông A Lớp: 2..... Họ và tên: ............................................... Thứ..........ngày....... tháng .... năm 2017 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Môn: Tiếng Việt - Thời gian: .

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường: Tiểu học Chiềng Đông A
Lớp: 2.....
Họ và tên: ...............................................
Thứ..........ngày....... tháng .... năm 2017
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Môn: Tiếng Việt - Thời gian: .....phút                    
 
Điểm
 
 
Lời phê của thầy cô
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Đọc thành tiếng:
Đọc bài: “Cây đa quê hương” . Sách Tiếng việt 2 tập 2B (trang  26) .
B. Đọc hiểu:
Đọc thầm toàn bài:“Cây đa quê hương” dựa vào nội dung bài khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Từ ngữ nào trong bài cho biết cây đa sống từ rất lâu ?
    a) Nghìn năm.
    b) Có từ lâu đời.
    c) Sống rất lâu đời.
2. Ngồi dưới gốc cây đa tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ?
       a) Lúa vàng gợn sóng.
       b) Đàn trâu ra về.
       c) Cả hai ý trên.
3. Viết lại câu văn trong bài cho biết cây đa sống rất lâu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bộ phận in đậm trong câu : “Chúng tôi ngồi gốc cây đa hóng mát” trả lời cho câu hỏi nào ?
      a) Vì sao.       b) Để làm gì.       c) Như thế nào.
5. Các cặp từ sau đâu là cặp từ trái nghĩa ?
       a) Lưng thững – Nặng nề.
   


       b) Cao chót vót – Thấp lè tè.
        c) Kéo dài – Yên lặng.
6. Tìm từ chỉ đặc điểm về bộ phận của cây điền thích hợp vào chỗ trống trong câu “Thân cây........” là :
              a) bạc phếch.  b) xum xuê.   c) ngoăn ngoèo.
7. Cây đa thuộc nhóm cây nào ?
       a) Cây ăn quả.   b) Cây lấy gỗ.       c) Cây bóng mát.
C. Phần viết:
1. Nghe – viết bài: “Cây đa quê hương” từ: “ Cây đa nghìn năm… con rắn hổ mang giận dữ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 4 câu nói về loài cây mà em thích.
a) Đó là cây gì ?
           b) Cây trồng ở đâu ?
            c) Hình dáng cây như thế nào ?
d) Cây có ích lợi gì ?
Bài làm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Nghe – nói.
Nói và đáp lời chúc mừng trong tình huống: Em đạt giải cao trong cuộc thi. Các bạn chúc mừng. Em đáp lại.
 - Các bạn:………………………………………………………………………
 - Em:……………………………………………………………………………
 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM HỌC KÌ II
Môn: Tiếng việt
I. Đọc thành tiếng: (1,5 điểm)  
- Điểm 1,5 : Đọc to, rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm, đúng tốc độ
- Điểm 1 : Đọc to, rõ ràng, trôi chảy, đúng tốc độ 
- Điểm 0,5 : Đọc đúng, tốc độ chậm, chưa lưu loát.
II. Đọc hiểu (3,5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
1. Từ ngữ nào trong bài bài cho biết cây đa sống từ rất lâu ?
    a) Nghìn năm.
2. Ngồi dưới gốc cây đa tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ?
       c) Cả hai ý trên.
3. Viết lại câu văn trong bài cho biết cây đa sống rất lâu ?
   


Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi.
4. Bộ phận in đậm trong câu : « Chúng tôi ngồi gốc cây đa hóng mát » trả lời cho câu hỏi nào ?
      b) Để làm gì.
5. Các cặp từ sau đâu là cặp từ trái nghĩa ?
         b) Cao chót vót – Thấp lè tè.
  6. Tìm từ chỉ đặc điểm về bộ phận của cây điền thích hợp vào chỗ trống trong câu « Thân cây......... » là :
              a) bạc phếch. 
7. Cây đa thuộc nhóm cây nào ?
       c) Cây bóng mát.
C. Phần viết:
1. Nghe – viết bài: “Cây đa quê hương” từ: “ Cây đa nghìn năm… con rắn hổ mang giận dữ”.(2 điểm)
- Bài viết không sai lỗi chính tả, viết đẹp sạch sẽ (2 điểm)
    - Mắc 3 lỗi trừ 1  điểm
   - Chữ viết không rõ ràng, sai lẫn độ cao, khoảng cách, trình bày bẩn trừ 1 điểm.
2. Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 4 câu nói về loài cây mà em thích.
 (2 điểm)
- Viết được một đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài. Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. (2 điểm)
  - Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 2; 1,5; 1; 0,5.
C. Nghe – nói. (1 điểm)
 - Chúc mừng cậu đạt giải trong cuộc thi.
 - Tớ cảm ơn các bạn.
 
 
 
 
   


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_KT_II_Lop_2_nam_1617.doc[0.61 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự