Trường Tiểu học NGỌC SƠN
Họ và tên:................................
Lớp : 3A
Bài kiểm tra cuối học kì I
Năm học 2015 - 2016
Môn: Tiếng Việt 3
(Thời gian: 60 phút)


Điểm
Nhận xét


I: Chính tả:( 4 điểm)
1) Bài viết (3 điểm): đôi bạn
(Tiếng Việt 3 - Tập 1, trang130 - Viết đoạn : Chỗ vui nhất…. đến hái hoa.)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Bài tập:(1 điểm) Điền vào chỗ chấm:
a) Điền vào chỗ chấm l hay n
.... ung linh, .... ứt .... ẻ, .... ặn lội, .... áo nức ,.... ấp .... ánh.
b) Tìm hai từ có tiếng chứa tiếng có vần an ; hai từ chứa tiếng có vần ang.
....................................................................................................................................................
II. Luyện từ và câu: ( 2 điểm)
a). Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:
Mẹ em đang nấu cơm.
.................................................................................................................................................
Trên cánh đồng, các bác nông dân đang gặt lúa.
.................................................................................................................................................
b). Gạch dưới hình ảnh so sánh trong câu thơ sau:
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
III. Tập làm văn: 4 điểm
Viết một đọan văn ngắn (từ 5 câu trở lên ) kể về một người hàng xóm mà em yêu quý.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................