ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 3

đề thi Toán học 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 24       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
i9jezq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
9/28/2013 10:08:40 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
1
Lần tải
24
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 14/11/2011Ngày kiểm tra: 24/11/2011 Tiết 16:BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG III. A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: I. Phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai: I.1 : Phương trình chứ,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 3, Đề Thi Toán Học 10 , Đề thi ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 3, doc, 1 trang, 0.27 M, Toán học 10 chia sẽ bởi Trang Hoàng Thùy đã có 24 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-KIEM-TRA-DAI-So-10-CHUoNG-3.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 14/11/2011 Ngày kiểm tra: 24/11/2011
Tiết 16: BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG III.
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
I. Phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai:
I.1 : Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
I.2 : Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn.
II. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn:
II.1: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
II.2: Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn
.2. Kỹ năng:
- Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu và phương trình chứa ẩn dưới dấu căn.
- Giải được hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA: (Tự luận).
Ma trận đề:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Phương trình quy về pt bậc 1, bậc 2
Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1.a
1,5


2
7


Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

1.b.c
3

3
1,5


Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

2
4


1
3

Tổng số

2
8,5

1
1,5
3
10


C. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Bài 1 + Bài 2:
Số tiết: 6/8

Chuẩn KT và KN
Kiểm tra: I.1 và I.2

Chuẩn KT và KN
Kiểm tra: I.2

Số câu: 2
Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%

Số câu: 1
Số điểm: 4,5

Số câu: 1
Số điểm: 1,5

Bài 3:
Số tiết:2/8

Chuẩn KT và KN
Kiểm tra: II.1 và II.2Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

Số câu: 1
Số điểm: 4Tổng số câu: 3
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

Số câu: 1
Số điểm: 8,5
Tỉ lệ: 85%

Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%


D. ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM.
1. Đề kiểm tra:
Đề 1:
Câu 1 : Giải các phương trình sau:
 b.  c. 
Câu 2 : Không sử dụng máy tính, hãy giải các hệ phương trình sau:
 b. 
Câu 3 : Giải phương trình sau: 
(((((
Đề 2:
Câu 1 : Giải các phương trình sau:
 b.  c. 
Câu 2 : Không sử dụng máy tính, hãy các giải hệ phương trình:
 b. 
Câu 3 : Giải phương trình sau: 
(((((
2. Đáp án và chấm điểm:
Thành phần
Nội dung đáp án đề 1.
Nội dung đáp án đề 2.
Điểm

Câu 1
a
Điều kiện: 
Điều kiện: 
0,25Pt
Pt
0,25 
 
0,25
 
0,25

0,25Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-3; 5}
Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-1; 2}
0.25Pt  
Pt  
0,25

0,5

0,5Vậy tập nghiệm của pt là: S = {5}
Vậy tập nghiệm của pt là: S = {1}
0,25


c
Pt  
Pt  
0,25 
 
0,25 
 
0,25

0,5Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-3; 21}
Vậy tập nghiệm

 


Ngày soạn: 14/11/2011 Ngày kiểm tra: 24/11/2011

Tiết 16: BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG III.

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 I. Phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai:

     I.1 : Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

     I.2 : Phương trình chứa ẩn  dưới dấu căn.

 II.  Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn:

      II.1: H hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

      II.2: Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn

.2. Kỹ năng:

 - Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu và phương trình chứa ẩn dưới dấu căn.

 - Giải được hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA: (Tự luận).

Ma trận đề:

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng số

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Phương trình quy về pt bậc 1, bậc 2

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 

1.a

1,5

 

 

2

 

 

7

Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

 

1.b.c

3

 

3

1,5

Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 

2

4

 

 

1

3

Tổng số

 

2

8,5

 

1

1,5

3

10

 

C. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Bài 1 + Bài 2:

Số tiết: 6/8

 

Chuẩn KT và KN

Kiểm tra: I.1 và I.2

 

Chuẩn KT và KN

Kiểm tra: I.2

Số câu: 2

Số điểm: 7

Tỉ lệ: 70%

 

Số câu: 1

Số điểm: 4,5

 

Số câu: 1

Số điểm: 1,5

Bài 3:

Số tiết:2/8

 

Chuẩn KT và  KN

Kiểm tra: II.1 và II.2

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

 

Số câu: 1

Số điểm: 4

 

 

 

Tổng số câu: 3

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

 

Số câu: 1

Số điểm: 8,5

Tỉ lệ: 85%

 

Số câu: 1

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

1


D. ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM.

1. Đề kiểm tra:

Đề 1:

Câu 1 : Giải các phương trình sau:

  1.                         b.                        c.

Câu 2 : Không sử dụng máy tính, hãy giải các hệ phương trình sau:

  1.                                                b.

Câu 3 : Giải phương trình sau:

Đề 2:

Câu 1 : Giải các phương trình sau:

  1.                         b.                        c.

u 2 : Không sử dụng máy tính, hãy các giải hệ phương trình: 

  1.     b.

Câu 3 : Giải phương trình sau:

 2. Đáp án và chấm điểm:

Thành phần

Nội dung đáp án đề 1.

Nội dung đáp án đề 2.

Điểm

Câu 1

a

 

Điều kiện:

Điều kiện:

0,25

Pt

Pt

0,25

0,25

0,25

0,25

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-3; 5}

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-1; 2}

0.25

b

Pt

Pt

0,25

0,5

0,5

1


 

 

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {5}

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {1}

0,25

c

Pt

Pt

0,25

0,25

0,25

0,5

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-3; 21}

Vậy tập nghiệm của pt là: S =

0,25

Câu 2

a

Pt

Pt

0,25

0,25

0,5

b

Hệ

Hệ

1

1

1

Câu 3

Đặt    (đk: t 0).

Đặt    (đk: t 0).

0,25

0,25

Thế vào pt ta được:

Thế vào pt ta được:

0,25

0,25

Với t = 2

Với t = 5

0,5

Vậy tâp nghiệm của phương trình là:

Vậy tâp nghiệm của phương trình là:

0,25

1


E. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM:

1. Kết quả kiểm tra:

Lớp

0 - <3

3 - < 5

5 - < 6,5

6,5 - <8

8 - < 10

10B2

 

 

 

 

 

10B3

 

 

 

 

 

10B4

 

 

 

 

 

2. Rút kinh nghiệm: .....................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự