ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 3

Đăng ngày 9/28/2013 10:08:40 AM | Thể loại: Toán học 10 | Chia sẽ bởi: Trang Hoàng Thùy | Lần tải: 24 | Lần xem: 32 | Page: 1 | Kích thước: 0.27 M | Loại file: doc

 


Ngày soạn: 14/11/2011 Ngày kiểm tra: 24/11/2011

Tiết 16: BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG III.

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 I. Phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai:

     I.1 : Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

     I.2 : Phương trình chứa ẩn  dưới dấu căn.

 II.  Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn:

      II.1: H hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

      II.2: Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn

.2. Kỹ năng:

 - Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu và phương trình chứa ẩn dưới dấu căn.

 - Giải được hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA: (Tự luận).

Ma trận đề:

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng số

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Phương trình quy về pt bậc 1, bậc 2

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 

1.a

1,5

 

 

2

 

 

7

Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

 

1.b.c

3

 

3

1,5

Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 

2

4

 

 

1

3

Tổng số

 

2

8,5

 

1

1,5

3

10

 

C. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Bài 1 + Bài 2:

Số tiết: 6/8

 

Chuẩn KT và KN

Kiểm tra: I.1 và I.2

 

Chuẩn KT và KN

Kiểm tra: I.2

Số câu: 2

Số điểm: 7

Tỉ lệ: 70%

 

Số câu: 1

Số điểm: 4,5

 

Số câu: 1

Số điểm: 1,5

Bài 3:

Số tiết:2/8

 

Chuẩn KT và  KN

Kiểm tra: II.1 và II.2

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

 

Số câu: 1

Số điểm: 4

 

 

 

Tổng số câu: 3

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

 

Số câu: 1

Số điểm: 8,5

Tỉ lệ: 85%

 

Số câu: 1

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

1


D. ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM.

1. Đề kiểm tra:

Đề 1:

Câu 1 : Giải các phương trình sau:

  1.                         b.                        c.

Câu 2 : Không sử dụng máy tính, hãy giải các hệ phương trình sau:

  1.                                                b.

Câu 3 : Giải phương trình sau:

Đề 2:

Câu 1 : Giải các phương trình sau:

  1.                         b.                        c.

u 2 : Không sử dụng máy tính, hãy các giải hệ phương trình: 

  1.     b.

Câu 3 : Giải phương trình sau:

 2. Đáp án và chấm điểm:

Thành phần

Nội dung đáp án đề 1.

Nội dung đáp án đề 2.

Điểm

Câu 1

a

 

Điều kiện:

Điều kiện:

0,25

Pt

Pt

0,25

0,25

0,25

0,25

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-3; 5}

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-1; 2}

0.25

b

Pt

Pt

0,25

0,5

0,5

1


 

 

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {5}

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {1}

0,25

c

Pt

Pt

0,25

0,25

0,25

0,5

Vậy tập nghiệm của pt là: S = {-3; 21}

Vậy tập nghiệm của pt là: S =

0,25

Câu 2

a

Pt

Pt

0,25

0,25

0,5

b

Hệ

Hệ

1

1

1

Câu 3

Đặt    (đk: t 0).

Đặt    (đk: t 0).

0,25

0,25

Thế vào pt ta được:

Thế vào pt ta được:

0,25

0,25

Với t = 2

Với t = 5

0,5

Vậy tâp nghiệm của phương trình là:

Vậy tâp nghiệm của phương trình là:

0,25

1


E. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM:

1. Kết quả kiểm tra:

Lớp

0 - <3

3 - < 5

5 - < 6,5

6,5 - <8

8 - < 10

10B2

 

 

 

 

 

10B3

 

 

 

 

 

10B4

 

 

 

 

 

2. Rút kinh nghiệm: .....................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 3, Toán học 10. . nslide chia sẽ tới bạn đọc tài liệu ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 3 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện ĐÈ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 3 thuộc chủ đề Toán học 10 được chia sẽ bởi thành viên Trang Hoàng Thùy đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán học 10 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 10 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Ngày soạn: 14/11/2011Ngày kiểm tra: 24/11/2011 Tiết 16:BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG III,còn cho biết thêm A, thêm nữa Mục tiêu: 1, bên cạnh đó Kiến thức: I, ngoài ra Phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai: I, bên cạnh đó 1 : Phương trình chứa ẩn ở mẫu, nói thêm là I, thêm nữa 2 : Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn, nói thêm là II,còn cho biết thêm Phương trình và hệ phương trình bậc nhất đa dạng ẩn: II, thêm nữa 1: Hệ hai phương trình bậc nhất hai https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-dai-so-10-chuong-3.i9jezq.html