Đề kiểm tra đọc cuối kì I có ma trận

đề thi Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 276       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5usx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/14/2017 4:17:40 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Lần xem
1
Lần tải
276
File đã kiểm duyệt an toàn

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 Năm học : 2016 – 2017 Lớp 2 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng    TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL TN K,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề kiểm tra đọc cuối kì I có ma trận, Đề Thi Tập Đọc 2 , Đề thi Đề kiểm tra đọc cuối kì I có ma trận, doc, 1 trang, 0.14 M, Tập đọc 2 chia sẽ bởi Sơn Hà Tiến đã có 276 download

 
LINK DOWNLOAD

De-kiem-tra-doc-cuoi-ki-I-co-ma-tran.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
Năm học : 2016 – 2017
Lớp 2
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
KQ
TL
TN
KQ
TL

TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL

Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung bài đọc bài: Câu chuyện bó đũa
Số câu
1

2
1
3
1


Số điểm
1đ

2đ
1đ
3đ
1đ

Kiến thức kỹ năng Luyện từ & Câu: Đặt câu theo mẫu “Ai làm gì?"
Số câu
11
1


Số điểm
1đ0.25đ
1đ

Tổng
Số câu
13


1
4
1


Số điểm
1đ3đ


1đ
4đ
1đ


Ma trận câu hỏi đề kiếm tra môn Tiếng Việt cuối kì I học lớp 2

Số TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng

1
 Anh em
Số câu
1
2

1
4Câu số
1
2,3

5


2
 Luyện từ và câu đặt câu thuộc chủ đề: Cha mẹ, Anh em
Số câu


1

1Câu số


4Tổng số câu
1
2
1
1
5


KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TIẾNG VIỆT VIẾT - LỚP 2


Chữ kí giám thị
Trường Tiểu học :.................................................
Lớp: 2....
Họ và tên:..............................................................
Số báo danh :.........................................................
Số phách


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIẾNG VIỆT VIẾT - LỚP 2

 (Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao bài)
Điểm bài kiểm tra
Chữ kí giám khảo
Số phách

Bằng số
Bằng chữ
Giám khảo thứ 1:
Giám khảo thứ 2:
I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (5 điểm)
Câu chuyên bó đũa
1.Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.
2. Thấy các con không thương yêu nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:
-Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thông thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói:
- Thưa cha, lấy từng chiếc bẻ thì có khó gì!
Người cha liền bảo:
-Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẽ ra thì yếu, hợp lị thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.
Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM

* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn thành tiếp các bài tập:
Câu 1: (1 điểm) Câu chuyện trên có mấy nhân vật?
A. 3 nhân vật. B. 4 nhân vật. C. 5 nhân vật.


Viết Đây

Vào
Câu 2: (1 điểm) Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?
A. Cho tiền .
B. Cho mỗi người con một bó đũa.
C. Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
Câu 3: (1 điểm) Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc.
B. Cầm cả bó đũa bẻ gãy.
C. Dùng dao chặt gãy bó đũa .
Câu 4: (1 điểm) Câu: “Bốn người con lần lượt

 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 2

Năm học : 2016 – 2017

Lớp 2

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

 

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung bài đọc bài:  Câu chuyện bó đũa

Số câu

1

 

2

 

 

 

 

1

3

1

Số điểm

1đ

 

 

 

 

 

3đ

1đ

Kiến thức kỹ năng Luyện từ & Câu: Đặt câu theo mẫu “Ai làm gì?"

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

Số điểm

 

 

 

 

1đ

 

 

 

0.25đ

Tổng

Số câu

1

 

 

 

3

 

 

1

4

1

Số điểm

1đ

 

 

 

3đ

 

 

4đ

1đ

 

 

 

Ma trận câu hỏi đề kiếm tra môn Tiếng Việt cuối kì I học lớp 2

 

 

Số TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1

Anh em

Số câu

1

2

 

1

4

Câu số

1

2,3

 

5

 

2

Luyện từ và câu  đặt câu thuộc chủ đề:  Cha mẹ, Anh em

Số câu

 

 

1

 

1

Câu số

 

 

4

 

 

Tổng số câu

1

2

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  GV: Hà Tiến Sơn                                                         Trường tiểu học B Yên Đồng

 


KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIẾNG VIỆT VIẾT - LỚP 2

 

Chữ kí giám thị

Trường Tiểu học :.................................................                  

Lớp: 2....

Họ và tên:..............................................................

Số báo danh :.........................................................

 

Số phách

 

 

 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIẾNG VIỆT VIẾT - LỚP 2

 (Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao bài)

Điểm bài kiểm tra

Chữ kí giám khảo

Số phách

Bằng số

Bằng chữ

Giám khảo thứ 1:

Giám khảo thứ 2:

 

 

 

 

I.  Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (5 điểm)

Câu chuyên bó đũa

1.Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.

2. Thấy các con không thương yêu nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

-Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thông thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

            -Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẽ ra thì yếu, hợp lị thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.                                                                    

                                                                                   Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM

 

* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn thành tiếp các bài tập:

 

Câu 1: (1 điểm) Câu chuyện trên có mấy nhân vật?

A. 3 nhân vật.                            B. 4 nhân vật.                               C. 5 nhân vật.

1

  GV: Hà Tiến Sơn                                                         Trường tiểu học B Yên Đồng

 


 

   

 

 

 

                            Viết                                                                       Đây

 

 

                                                                  Vào

 

 

Câu 2: (1 điểm) Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?

         A. Cho tiền .

         B. Cho mỗi người con một bó đũa.

         C. Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

 

Câu 3: (1 điểm) Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

          A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc.

           B. Cầm cả bó đũa bẻ gãy.

           C. Dùng dao chặt gãy bó đũa .

 

Câu 4: (1 điểm)  Câu: “Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa thuộc kiểu câu gì?

           A. Ai là gì?                        B. Ai làm gì?                              C. Ai thế nào?

 

Câu 5: (1điểm) Người cha muốn khuyên các con điều gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ Đọc thành tiếng (5 điểm).Thời gian còn lại của bài kiểm tra.

       Học sinh đọc theo yêu cầu của thầy (cô) một đoạn văn hoặc thơ ở sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập I dài khoảng 40 chữ. Mỗi em đọc trong thời gian 1 phút và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đó.

1

  GV: Hà Tiến Sơn                                                         Trường tiểu học B Yên Đồng

 


 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỌC

Môn Tiếng Việt - Lớp 2

Bài kiểm tra đọc cuối học kì 1, năm học 2014-2015

I. Đọc thầm và làm bài tập ( 5 điểm)

 Yêu cầu: Khoanh tròn vào chữ cái: Mỗi câu đúng (1 điểm). Nếu khoanh tròn t 2 ch cái tr lên không cho điểm

Câu 1: C               Câu 2: C                        Câu 3: A  Câu 4: B

Câu 5: Anh em trong nhà phải biết yêu thương, đùm bọc, đoàn kết với nhau.

 

II. Đọc thành tiếng (5 điểm)

1. Yêu cầu

Đọc đoạn văn hoặc đoạn thơ dài khoảng 40 ch trong sách TV lớp 2 tập I trong thời gian 1 phút và tr lời đúng một câu hỏi theo nội dung đoạn vừa đọc.

2. Cho điểm:

+ Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy (1 điểm)

+ Ngắt ngh đúng các dấu câu, các cụm t trong câu dài (1 đim)

+ Giọng phù hợp với nội dung (1 điểm)

+ Tốc độ đọc đảm bảo đúng trong thời gian 1 phút (1 điểm)

+ Tr lời đúng câu hỏi ( 1điểm)

3. Cách trừ điểm:

+ Nếu đọc sai hoặc thiếu 2-4 tiếng trừ 0,25 điểm. Sai từ 5-6 tiếng trừ 0,5 điểm…

+ Ngắt nghỉ không đúng từ 3-4 chỗ trừ 0,25 điểm. Từ 5-6 chỗ trừ 0,5 điểm...

+ Tốc độ đọc quá 1 phút trừ 0,5 điểm.

 

Lưu ý: - Cho điểm theo thang điểm 10 ( mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân. Điểm toàn bài làm tròn: 5,25 = 5; 5,5 = 6

 

 

 

 

 

 

1

  GV: Hà Tiến Sơn                                                         Trường tiểu học B Yên Đồng

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề kiểm tra đọc cuối kì I có ma trận
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN