Đề kiểm tra đọc cuối kì I có ma trận

Đăng ngày 12/14/2017 4:17:40 AM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: Sơn Hà Tiến | Lần tải: 276 | Lần xem: 280 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc

 


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 2

Năm học : 2016 – 2017

Lớp 2

 

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

 

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung bài đọc bài:  Câu chuyện bó đũa

Số câu

1

 

2

 

 

 

 

1

3

1

Số điểm

1đ

 

 

 

 

 

3đ

1đ

Kiến thức kỹ năng Luyện từ & Câu: Đặt câu theo mẫu “Ai làm gì?"

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

Số điểm

 

 

 

 

1đ

 

 

 

0.25đ

Tổng

Số câu

1

 

 

 

3

 

 

1

4

1

Số điểm

1đ

 

 

 

3đ

 

 

4đ

1đ

 

 

 

Ma trận câu hỏi đề kiếm tra môn Tiếng Việt cuối kì I học lớp 2

 

 

Số TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1

Anh em

Số câu

1

2

 

1

4

Câu số

1

2,3

 

5

 

2

Luyện từ và câu  đặt câu thuộc chủ đề:  Cha mẹ, Anh em

Số câu

 

 

1

 

1

Câu số

 

 

4

 

 

Tổng số câu

1

2

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  GV: Hà Tiến Sơn                                                         Trường tiểu học B Yên Đồng

 


KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIẾNG VIỆT VIẾT - LỚP 2

 

Chữ kí giám thị

Trường Tiểu học :.................................................                  

Lớp: 2....

Họ và tên:..............................................................

Số báo danh :.........................................................

 

Số phách

 

 

 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIẾNG VIỆT VIẾT - LỚP 2

 (Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao bài)

Điểm bài kiểm tra

Chữ kí giám khảo

Số phách

Bằng số

Bằng chữ

Giám khảo thứ 1:

Giám khảo thứ 2:

 

 

 

 

I.  Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (5 điểm)

Câu chuyên bó đũa

1.Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.

2. Thấy các con không thương yêu nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

-Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thông thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

            -Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẽ ra thì yếu, hợp lị thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.                                                                    

                                                                                   Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM

 

* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn thành tiếp các bài tập:

 

Câu 1: (1 điểm) Câu chuyện trên có mấy nhân vật?

A. 3 nhân vật.                            B. 4 nhân vật.                               C. 5 nhân vật.

1

  GV: Hà Tiến Sơn                                                         Trường tiểu học B Yên Đồng

 


 

   

 

 

 

                            Viết                                                                       Đây

 

 

                                                                  Vào

 

 

Câu 2: (1 điểm) Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?

         A. Cho tiền .

         B. Cho mỗi người con một bó đũa.

         C. Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

 

Câu 3: (1 điểm) Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

          A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc.

           B. Cầm cả bó đũa bẻ gãy.

           C. Dùng dao chặt gãy bó đũa .

 

Câu 4: (1 điểm)  Câu: “Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa thuộc kiểu câu gì?

           A. Ai là gì?                        B. Ai làm gì?                              C. Ai thế nào?

 

Câu 5: (1điểm) Người cha muốn khuyên các con điều gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ Đọc thành tiếng (5 điểm).Thời gian còn lại của bài kiểm tra.

       Học sinh đọc theo yêu cầu của thầy (cô) một đoạn văn hoặc thơ ở sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập I dài khoảng 40 chữ. Mỗi em đọc trong thời gian 1 phút và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đó.

1

  GV: Hà Tiến Sơn                                                         Trường tiểu học B Yên Đồng

 


 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỌC

Môn Tiếng Việt - Lớp 2

Bài kiểm tra đọc cuối học kì 1, năm học 2014-2015

I. Đọc thầm và làm bài tập ( 5 điểm)

 Yêu cầu: Khoanh tròn vào chữ cái: Mỗi câu đúng (1 điểm). Nếu khoanh tròn t 2 ch cái tr lên không cho điểm

Câu 1: C               Câu 2: C                        Câu 3: A  Câu 4: B

Câu 5: Anh em trong nhà phải biết yêu thương, đùm bọc, đoàn kết với nhau.

 

II. Đọc thành tiếng (5 điểm)

1. Yêu cầu

Đọc đoạn văn hoặc đoạn thơ dài khoảng 40 ch trong sách TV lớp 2 tập I trong thời gian 1 phút và tr lời đúng một câu hỏi theo nội dung đoạn vừa đọc.

2. Cho điểm:

+ Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy (1 điểm)

+ Ngắt ngh đúng các dấu câu, các cụm t trong câu dài (1 đim)

+ Giọng phù hợp với nội dung (1 điểm)

+ Tốc độ đọc đảm bảo đúng trong thời gian 1 phút (1 điểm)

+ Tr lời đúng câu hỏi ( 1điểm)

3. Cách trừ điểm:

+ Nếu đọc sai hoặc thiếu 2-4 tiếng trừ 0,25 điểm. Sai từ 5-6 tiếng trừ 0,5 điểm…

+ Ngắt nghỉ không đúng từ 3-4 chỗ trừ 0,25 điểm. Từ 5-6 chỗ trừ 0,5 điểm...

+ Tốc độ đọc quá 1 phút trừ 0,5 điểm.

 

Lưu ý: - Cho điểm theo thang điểm 10 ( mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân. Điểm toàn bài làm tròn: 5,25 = 5; 5,5 = 6

 

 

 

 

 

 

1

  GV: Hà Tiến Sơn                                                         Trường tiểu học B Yên Đồng

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc