đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7

Đăng ngày 10/25/2013 8:53:49 PM | Thể loại: Ngữ văn | Chia sẽ bởi: SoCiU Min | Lần tải: 7 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ I

( quận Hà Đông-Hà Nội )

     Chép thuộc bài thơ “ Bánh trôi nước ” và trả lời câu hỏi ( 2 đ )

1.Thể thơ của bài là gì ? Kể tên 1 bài thơ có cùng thể thơ đó ( 1 đ )

2.Chỉ rõ các quan hệ từ và nêu tác dụng của nó ( 2 đ )

3.Bài thơ có mấy lớp nghĩa ? Bằng đoạn văn 8-10 câu hãy nói rõ về các lớp ý đấy ( 4 đ )

4.Kể tên 1 bài thơ của 1 nhà thơ nữ cùng thời với Hồ Xuân Hương ( 1 đ )

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7, Ngữ văn. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả thư viện đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 trong thể loại Ngữ văn được chia sẽ bởi user SoCiU Min tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Ngữ văn , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Ngữ văn ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ I ( quận Hà Đông-Hà Nội ) Chép thuộc bài thơ “ Bánh trôi nước ” và trả lời câu hỏi ( 2 đ ) 1, nói thêm là Thể thơ của bài là gì ? Kể tên 1 bài thơ có cùng thể thơ ấy ( 1 đ ) 2, thêm nữa Chỉ rõ những quan hệ từ và nêu tác dụng của nó ( 2 đ ) 3, ngoài ra Bài thơ có mấy lớp nghĩa ? Bằng đoạn văn 8-10 câu hãy nói rõ về những lớp ý đó ( 4 đ ) 4, bên cạnh https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-giua-hoc-ki-1-lop-7.m4ygzq.html